Robert Malone: mRNA – en inkörsport för transhumanism

Är de så kallade covidvaccinen som de flesta svenskar låtit injicera sig med verkligen vaccin? Eller biologiska vapen för att decimera oss? Ingetdera säger experterna. mRNA är en inkörsport i kroppen, som kan programmeras för att utlösa valfria effekter – i värsta fall transhumanism.

mRNA är något som ingår i västvärldens coronavaccin. Bokstäverna utgör tredje stavelsen i bolagsnamnet Moderna. ”m” står för ”messenger” och ”RNA” är en förkortning av ”ribonueclic acid” (nukleinsyra).

Enligt den amerikanska hälsomyndigheten National Institute of Health (NIH) tränger mRNA in i kroppens celler. Där träder den in i cellernas livsprocess och utfärdar nya instruktioner som inte fanns i cellernas ursprungliga arvsmassa. Dessa instruktioner kan ändras efter behag.

Moderna, ett bolag som enbart sysslar med mRNA-produkter, definierar mRNA som en ”teknologiplattform”.

mRNA är en metod att skicka in manipulerade instruktioner i våra celler, som får dessa att fortplanta sig på ett annat sätt än det som avsågs i deras naturliga arvsmassa. Grafik. US National Library of Medicine

På Modernas hemsida i juli 2021 kunde man läsa
För att erkänna den breda potentialen i mRNA-utveckling, bestämde vi oss för att skapa en teknologiplattform som fungerar mycket som ett operativsystem på en dator. Den är designad för att ”plug and play” – där innehållet är utbytbart mellan olika program.

Borta från hemsidan

mRNA-tekniken är densamma oavsett vad man vill åstadkomma i människokroppen – det enda unika med varje injektion är den inprogrammerade mRNA-sekvensen. Denna bestämmer vad som ska produceras av de celler som mRNA-elementen lyckas ta kontroll över. Denna information har Moderna avlägsnat från sin hemsida – men den finns kvar hos Reuters faktakollare.

Modernas webbplats definierar mRNA som ett program som lurar cellerna att börja producera de ”proteiner” som beskrivs i programmet – det vill säga artificiellt genetiskt material som är främmande för människokroppen. mRNA-injektionerna innehåller alltså ingen RNA/nukleinsyra. Det innehåller programmerbara teknologier för att lura cellerna att tillverka RNA – eller vad mer som man kan få dem att tillverka.

Transhumanism

Doktor Robert Malone, som är den huvudsaklige uppfinnaren av mRNA-tekniken, beskriver mRNA som ingångspunkten till en svit av teknologier som syftar till att slå samman mänsklig och icke-mänsklig biologi, så kallad transhumanism.

Drivande i propagandan för genmanipulation på människor och ”neurotechnological brain enhancements” är den besynnerliga organisationen World Economic Forum, WEF. Jättebolag och miljardärer inom detta kotteri är sedan tidigare kända för att ha drivit på utvecklingen av produkter som varit långt ifrån hälsosamma.

Skärmdump från WEF:s hemsida

De syntetiska, sjukdomsalstrande mikrober som senare kom att kallas covid-19 har skördat något tiotal miljoner, mestadels äldre dödsoffer. Dessa tillkom genom ledande WEF-medlemmar som bland andra Bill GatesFrihetsnytt rapporterade. Kort därefter var WEF pådrivande bakom det gigantiska vaccineringsprogram som av allt att döma fordrade ytterligare flera miljoner döda, denna gång mestadels yngre människor.

WEF och de massmediakoncerner som är organisationens medlemmar har även aktiverat sig i Ukrainafrågan. Man har fordrat förstärkta vapenleveranser till den svagare parten i konflikten och utfärdat fördömanden av den starkare parten. Ett föga logiskt handlingssätt för den som lägger sig vinn om att spara människoliv.

Intelligens – bra eller dåligt?

I flera av sina böcker lockar WEF-ordföranden Klaus Schwab människor till att låta medicinbolagen använda mRNA-teknik för att manipulera deras arvsmassa – för att bli mer intelligenta. Bedömare finner det emellertid tveksamt om förhöjd europeisk intelligens är WEF:s ärligt menade målsättning.

Klaus Schwabs mångårige mentor, Henry Kissinger, har enligt obekräftade uppgifter citerats med uttalanden om att vita, icke-judiska, människors höga intelligens snarare utgör en fara än en välsignelse för vår värld. Dessutom finns det inga tecken på att den politik som den finansiella eliten bedriver har som syfte att höja intelligensen i västvärlden – snarare tvärtom. Bedömare menar att de ”brain enhancements” för Europas folk som propageras av Klaus Schwab och hans adepter är något som bör betraktas med stor försiktighet.

Nebulösa policies

WEF och dess underorganisation Young Global Leaders (YGL) är en sammanhållande ledstjärna för liberala politiker världen över. Vid konferenser, i böcker och på WEF:s hemsida publiceras textmassor som i svävande ordalag anger den rörelseriktning som organisationen förväntar att dess politiker ska följa.

Det handlar undantagslöst om åtgärdsprogram som, med variarande förevändningar, har som praktiska resultat detaljstyrning, underminering och decimering av vår del av mänskligheten. Att någon skärpning, förbättring eller stärkande av de europeiska folkens konkurrenskraft och framtidsutsikter skulle ligga WEF varmt om hjärtat är en tes som utmanar löjet.

Katt- och råttalek med information

WEF:s tjänstemän bevakar nogrannt alternativ- och socialmedia. Och så snart som ett besvärande citat från WEF:s ordflöde får spridning bland organisationens kritiker raderas den aktuella texten från hemsidan för att ge intryck av att ”konspirationsteoretikerna” far med falska uppgifter. Liksom den ovan nämnda informationen från Moderna har WEF avlägsnat uppgifterna om transhumanism från sin hemsida.

Ena stunden visar WEF sin färdplan för ”human enhancement”, det vill säga förbättring av människan, för att senare avlägsna sina instruktioner till mänskligheten från sin websida.

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några varor i din varukorg ännu.

Bläddra bland produkter