Så återerövrar du dina ballar – bokstavligt talat

Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.

Du kan påverka din spermieproduktion och testosteronnivå

Att spermiekoncentrationen hos män världen över har störtdykt de senaste decennierna, i synnerhet hos västerländska män, är ingenting nytt. Dock har det blivit för mycket ältande och fokus på problemen och orsakerna kring denna kris. Här kommer därför några handfasta tips på vad västerländska män kan göra för att delvis återerövra sin virilitet och fertilitet.

En dyster utveckling

Det råder numera inga större tvivel om att det hos män världen över pågått en kraftig minskning av både den genomsnittliga och totala koncentrationen av spermier de senaste decennierna. Enligt en uppmärksammad studie som brittiska The Guardian rapporterade om häromveckan har den genomsnittliga koncentrationen a spermier världen över sjunkit med 51,6 procent och den totala med hela 62,3 procent mellan 1973 och 2018.

Även om man kan ifrågasätta noggrannheten hos mätmetoderna och tekniken för snart 50 år sedan har man åtminstone kunnat konstatera en statistisk säker minskning sedan millennieskiftet. Bara sedan år 2000 har minskningen av koncentrationen varit 2,62 procent per år vilket tyder på att minskningen påbörjats långt innan dess.

Från början gjordes dessa mätningar bara i ett antal västländer, varpå man inte visste ifall detta snabba ras endast var ett i-landsproblem. Sedan man dock började inkludera mätresultat som var spridda över samtliga kontinenter så var resultaten därifrån ungefär desamma. Att mäns spermiekoncentration minskat är alltså ett globalt problem som numera drabbat alla folkgrupper och kulturer i olika delar av världen. I synnerhet bland de män som lever i moderna, utvecklade samhällen och som frångått sina förfäders traditionella levnadssätt. Fortsätter tappet ytterligare under kommande år kan vi snart ha en global fertilitetskris som även spridit sig till många u-länder där överbefolkning tidigare varit det stora bekymret.

Detta problem går dessvärre hand i hand med de snabbt sjunkande testosteronnivåerna hos män världen över, där minskningen i västerländska samhällen varit särskilt påtaglig. Det här tog jag för övrigt upp i en av mina tidigare artiklar i år.

Västvärlden är särskilt drabbad

I artikeln från The Guardian sägs det att koncentrationer under 40 mL äventyrar fertiliteten men därom tvistar de lärde då koncentrationen fortfarande inte berättar allting om spermiernas kvalité. Oavsett om det stämmer eller ej så ger statistiken hittills en dyster bild, även ifall raset är ungefär lika stort i olika delar av världen. Särskilt för flertalet västländer (plus Japan, Kina och Sydkorea) där förstföderskorna blir allt äldre, vilket inte hjälper precis ifall spermietätheten samtidigt sjunker. Att den redan låga nativiteten i framförallt Europa, kan förvärras ytterligare är därför ett betydande problem som vi bör ta på största allvar. Särskilt med tanke på alla de problem, hot och stora samhällsförändringar vi står inför det närmaste decenniet.

Föds det inte minst 2,1 barn per kvinna så kan inte ett samhälle (oavsett utvecklingsgrad) upprätthållas över tid då det inte kommer finnas tillräckligt med unga som försörjer den åldrande befolkningen. Det här är ingenting som man kan vifta bort, särskilt inte när testosteronnivåerna hos de allt färre unga männen (som ska försvara landet vid angrepp) samtidigt sjunker. Att försöka lösa problemet genom så kallad ersättningsinvandring från tredje världen, löser inte ens problemen på kort sikt. Förutom att den skapar stora motsättningar i mottagarländerna och dränerar u-länderna på dess intelligentia och de resursstarka individer som behövs för dess uppbyggnad, så kommer även ’ersättarna’ att en dag själva bli gamla. Med fortsatt låga fertilitetstal (som ofta blir fallet när folk får det bättre) krävs ytterligare import av ersättare för att täcka upp tappet, och så vidare.

Denna problematik borde politikerna inse men vägrar konsekvent att göra. De vågar inte ens nämna den vid namn med rädsla för att bli stämplade som ”rasister” och ”främlingsfientliga”. De borde istället gå i bräschen för den mest naturliga och sunda lösningen för alla inblandade, att införa diverse åtgärder för att få upp barnafödandet (och underlätta för barnfamiljer) i de länder som de företräder. Det lär dock dröja innan det sker, varför det bästa som kan göras just nu är för både unga män och kvinnor att ta hand om sin fysiska och psykiska hälsa så gott det går. För männens del handlar det om att höja sina testosteronnivåer och även sin spermietäthet så att det senaste halvseklets ras åtminstone kan avstanna.

Bakomliggande orsaker

Det finns många orsaker till att både testosteronnivåerna och spermietätheten hos män världen över har sjunkit kraftigt de senaste decennierna, i synnerhet hos män som lever i utvecklade, moderna samhällen. De är biverkningar som kommer med civilisationens framskridande där vi inte bara exponeras för fler föroreningar och hormonstörande kemikalier i framförallt plaster, kläder och vissa byggnadsmaterial. Vi rör på oss mindre och äter även alltmer industritillverkad skräpmat, socker och mycket annat som sänker t-nivåerna ytterligare.
Man skulle kort och gott kunna sammanfatta det i följande punkter:

 • Hormonstörande ämnen i diverse plaster och mikroplaster (BPA och ftalater)
 • Hormonstörande ämnen i syntetiska klädmaterial (polyester, polyamid, akryl och nylon)
 • Moderna läkemedel som oftast innehåller syntetiska och hormonstörande föreningar
 • Läkemedelsrester i dricksvattnet som inte filtrerats bort
 • Den bedrövliga kosthållningen med alltför stor andel näringsfattig processad industrimat, socker, fröoljor, tillsatser och kolhydrater som alla påverkar t-produktionen negativt.
 • Särskilt vegetariska och i synnerhet veganska livsmedel och rätter påverkar t-produktionen ytterst negativt. Kombinationen av icke fullvärdigt protein, dålig biotillgänglighet (för de ingående vitaminerna och mineralerna) och antinäringsämnen gör dem till en farlig cocktail för mänsklig hälsa.
 • För mycket alkohol och koffein som påverkar många av kroppens organ, hormoner, och sömnen negativt (sömnen är viktig för återhämtning och produktion av testosteron)
 • För mycket stillasittande och fysisk inaktivitet. Ben, muskler och senor behöver regelbunden belastning (i lagom doser) för att bland annat öka bentätheten, mitokondriernas cellandning (aktivitet) och en rad andra processer i kroppen som alla är direkt eller indirekt kopplade till könshormonernas aktivitet.

Lägg därtill all propaganda och alla de hets- och smutskastningskampanjer som i västländerna riktats mot män, maskulinitet och typiskt manliga egenskaper och drifter. Dess resultat har (i kombination med livsstilsfaktorerna) lett till den mest kuvade och rädda gruppen män som planeten antagligen har skådat. Som vit heteroman förväntas du idag nästan att be om ursäkt för din existens och att känna skuld för saker som en knapp promille av västerländska män utfört under föregående århundraden.

Att konstant ge efter för denna typ av verbala påtryckningar och grupptryck, som trots allt bara är ord från ytterst osäkra, självhatande och rädda individer, sätter även de sina spår på t-produktionen. För att upprätthålla den eller höja den behöver man handla och göra saker som kräver lite offervilja, mod och civilkurage eftersom det är så männen blivit programmerade genom århundraden av evolution. Historiskt sett har de män som saknat dessa egenskaper blivit barnlösa då kvinnorna inte sett dem som potentiella krigare eller försvarare av stammen eller avkomman.

Det säger sig självt, för att bli en krigare och försvarare behöver du inte bara hålla hälsan i schack utan även göra svåra, jobbiga saker som utmanar ditt mod och får din karaktär att växa. Med andra ord, ha lite kulor, sluta be om ursäkt och inte vara så rädd och känslig för vad andra ska tycka och tänka om dig. Har du varken integritet eller mod så kommer du aldrig att kunna växa och utvecklas som man.

Detta kan du som man göra

Detta var lite om de bakomliggande orsakerna som inte bör ältas alltför länge. Det är trots allt viktigare med lösningarna och här är därför några exempel på vad du kan göra som man ifall du avser höja (eller åtminstone bevara) dina testosteronnivåer och spermietäthet. Dessa är ofta sammanlänkande, varför du bör göra vad som står i din makt för att höja dem på naturlig väg.
Några av dessa är hämtade från sajten Health-line:

Att undvika:
 • Exponering för plaster av olika slag (särskilt de som innehåller BPA och ftalater). Jag vet att det är svårt men använd hellre förpackningar och saker gjorda av glas eller metall där det är möjligt.
 • Att värma din mat i mikrovågsugnen. Strålningen dödar det mesta av näringen plus att du exponeras för den ifall du står framför luckan under uppvärmningen. Att värma maten i matlådor av plast som du stoppar in i ugnen är ett säkert kort för att sänka testosteronet.
 • Använd kläder av så naturliga material som möjligt (ylle, bomull, linne, etc) istället för syntetiska material som kan vara hormonstörande (akryl, polyester, polyamid, nylon).
 • Håll nere på kolhydratrik mat då denna gör att du lättare lägger på dig kroppsfett (höjer blodsockret), samtidigt som den hindrar absorptionen av många vitaminer och mineraler.
 • Håll nere på alkoholen, framförallt öl och sprit då dessa kolhydratrika drycker rubbar din hormonbalans (och syntes av testosteron). För mycket kolhydratrika livsmedel är huvudorsaken bakom explosionen av s k ”manspattar” de senaste decennierna.
  De snabba kolhydraterna bör dock inte ersättas med grönsaker och nötter av olika slag då det finns många andra fysiska problem och krämpor kopplade till dem (antinäringsämnen och fibrer som inte kroppen kan bryta ned)
 • Undvik vegomat och köttsubstitut, särskilt sojaprodukter som innehåller fito-östrogener. Dessa livsmedel har en katastrofal effekt på dina testosteronnivåer och skapar även en rad andra fysiska krämpor (inte minst för matsmältningen).
 • Undvik att umgås med andra förslappade män så långt det är möjligt. Den livsstil som de representerar kommer inte att göra gott för vare sig din fysiska eller psykiska hälsa.
 • Var sparsam med moderna, syntetiska läkemedel från de stora läkemedelsbolagen. De har en rad biverkningar och visar sig alltför ofta vara hormonstörande. Låt istället maten, träningen och en sund livsstil vara medicinen.

Du kan göra ännu mer..

 • Ät mer kött, inälvsmat och köttbitar som har både ben, brosk och fett kvar. Kolesterol och mättat fett påverkar syntesen av testosteron ytterst positivt. Sedan finns alla de nödvändiga vitaminerna för hälsosamma spermier där i sin mest biotillgängliga form (Vitamin A, B12 och C, samt Zink och koppar).
 • Börja umgås mer med hälsosamma, naturliga män. Det vill säga män som besitter lite mod, civilkurage och har någon form av större syfte och mening med sina liv (stoiska män).
 • Börja umgås mer med görare istället för pratare. Ju mer du gör det, desto mer av en görare kommer du själv att bli och mindre av en konsument som bara följer strömmen. När du börjar göra riktiga saker i den verkliga världen så kommer de flesta av dina psykiska problem att tyna bort (tro mig!).
 • Börja stå upp för dig själv och vad du egentligen tycker och tänker. Skulle folk i din närhet inte gilla det (som vänner och bekanta) så finns det alltid nya, bättre vänner att hitta.
 • Använd löst sittande och bekväma boxershorts istället för de tajta (för dåligt med luft och långsammare blodflöde påverkar spermiernas hälsa negativt).
 • Var fysiskt aktiv och håll dig i form. Dels får musklerna och kroppen den belastning som den behöver men framförallt så innebär en lägre andel kroppsfett att dina hormoner är i mer balans (ned till en viss gräns givetvis).


Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter