Så bygger vi tillbaka vårt Sverige

Detta är en krönika. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. 
Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.
Det tillstånd som Sverige nu befinner sig i måste snabbt förändras. Svensken har i alla tider varit uppfinningsrik och företagsam. Nu är det dags att på allvar ta itu med de problem som skapats av vänsterpolitiker under de senaste 50 åren. Vi måste börja med att förstå orsakerna till dagens situation och se resultatet av den förda politiken. Det är först då vi kan sätta igång med de nödvändiga lösningarna på problemen såväl i stort som i detalj.

Hur det blev som det är i Sverige

Allt börjar i skolan, där de unga medborgarna ska få kunskaper om vad som krävs för att kunna bli en fungerande del av vårt samhälle. Ett utstuderat sabotage mot denna livsviktiga funktion är således ett direkt och riktat angrepp mot hela vår samhällskonstellation. Detta är nu ett faktum i Sverige. Här måste vi omgående sätta in all kraft för en förändring!

Genom utstuderad indoktrinering, dupering och manipulering av de unga generationerna har således subversiva vänsterpolitiker i över 50 års tid skapat en desorientering om fundamentala insikter i vårt lands historia, traditioner och kultur. En total förvirring hos medborgarna var målet för dessa subversiva krafter och de har lyckats fullt ut i sitt uppsåt.

Individen har fråntagits sin personliga identitet som i stället blivit ersatt av artificiella och digitala kontrollmonster som ingen längre kan värja sig emot. En politiskt totalt aningslös maktelit med support av ett medialt monster har styrt vårt land in i olika avtal med andra nationer som därigenom har frånhänt oss snart sagt all egen förmåga att fatta för vårt land viktiga beslut

Sabotage mot alla våra samhällsfunktioner har tillåtits pågå i ett halvt sekel och nu ser vi följderna av detta destruktiva agerande av de som styrt oss varje dag. Allt är kaos och medborgarna känner en total hopplöshet helt i linje med vad vänsterpolitiker strävat efter.

Sverige är just nu ett intellektuellt U-land

Svenska folket ska nu ta tillbaka makten i Sverige! All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket, 1§, Regeringsformen.

De som nu sitter i Sveriges riksdag är andliga analfabeter som fattar superidiotiska beslut på löpande band. De saknar i princip all förankring för sina beslut därför att samhället ser helt annorlunda ut i verkligheten än den gör för vår politiska maktelit. Korruption är utbredd på alla nivåer. Total avsaknad av ansvar tycks vara legio inom alla offentliga organ.

Medborgarnas rättssäkerhet är som bortblåst. I högsätet sitter de organiserade kriminella och den politiskt saboterade polisorganisationen tycks ha oerhörda problem med att kunna få de anbefallda arbetsuppgifterna att fungera.

Medborgarna har blivit fråntagna livsviktiga styrinstrument över sin egen vardag. Äganderätten är kraftigt beskuren och gemene man är nu ytterst sårbar ekonomiskt, säkerhetsmässigt och rättssäkert.

Ekonomiska intressen har tillåtits att undergräva hela samhällsstrukturen som ett led i att ta bort ansvaret från våra politiker. Bankerna har utifrån sin girighet satt stora delar av befolkningen i en enorm skuldfälla. Bostadsmarknaden är överfull av tragedier och kommer när som helst att krascha. Till rena fantasipriser har bostäder sålts i Sverige under de senaste årtiondena och bankerna har lånat ut pengar som egentligen inte finns. De har således lånat ut luft som de tagit betalt för. Förväntningsvärden har styrt aningslösa låntagare och detta har bankerna inhöstat miljarder på.  Börserna är uppumpade av luftslott som kommer att ruinera folket den dag räkenskaperna kommer.

Den viktigaste funktionen som måste kontrolleras av folket i Sverige – infrastrukturen – har överlämnats till privata ekonomiska intressen med följd att livsviktiga funktioner som vår energiförsörjning, transporter, jordbrukssektor och vår beredskap har fallit medborgarna ur händerna.

Detta ska vi nu gemensamt ändra på.

Det går att ändra på med lite god vilja

Med ett annat tänkande och agerande på alla områden ska Sverige återigen bli föregångslandet som andra länder vallfärdade till på 50- och 60-talen. Vi ska visa att allting går att förändra bara viljan finns.

Det första vi måste göra är att omgående gå ur EU – detta organ som håller på att ta död på oss! Vi ska ta tillbaka alla beslutsfunktioner till vårt fosterland och börja från grunden med att återuppbygga det som andra förstört och för att detta ska lyckas måste vi som ett enat folk gemensamt sträva mot samma mål, det nya Sverige!

Vad är då lösningarna på problemen?

I stort sett samma människor som frågar hur det kan ha blivit så här, säger också att det inte finns några lösningar på problemen.

De skulle i stället ha sagt, om de varit ärliga, att medborgarna inte vill ha några lösningar på alla problem som vi brottas med, för det är egentligen vad det handlar om. Man vill inte och då är det lättare att säga att det inte går att göra något, bekvämlighet alltså!

En intensiv informationskampanj riktad till alla hushåll måste sättas igång med besked om att det mesta går att förändra om bara viljan finns och att få folk att inse att det är bråttom med att få folk att förstå nödvändigheten av radikala förändringar.

Skolan ska ledas av kompetens för kunskapsuppbyggnad

Eftersom vi idag vet att hela skolsystemet är genomsyrat av lärare och administratörer som förespråkar ren idioti som medel för att skapa nya idioter i alla elever, så måste vi naturligtvis skapa en helt ny skola och lyfta fram begåvningarna.

Alla nuvarande idiotiska påfund måste omedelbart bort från skolan och inget annat än kunskap ska få styra dess vardag. Här måste hela regelverket för skolan skrivas om och dagens lärarhögskolor skrotas helt och ersättas med institutioner ledda av människor som endast styrs av kompetens och ambitioner att leda nya generationer in i en kunskapsprioriterad verklighet.

Arbete istället för bidrag

Vi har idag flera miljoner människor i Sverige som inte arbetar, de lever på bidrag i olika former. Sätt folk i arbete som det finns hur mycket som helst av. Hela vår infrastruktur behöver återuppbyggas inom många områden. Alla ”Bidragsturister” som inte vill arbeta eller lära sig vårt språk ska omedelbart utvisas till de länder de kom ifrån. Inte en krona ska utbetalas till arbetsvägrare!

Svensk kultur och opartisk public service

En ny folkrörelse som lyfter fram svenska livsmönster måste byggas upp som gör att folket förstår värdet av fasta normer och trygga samhällsstrukturer. Public service måste omskapas helt till ett organ för Sveriges bevarande som trygg och självständig nation. Alla vänsteraktivister måste omedelbart avskedas från SvT. Journalisternas tillvaro måste överlag bli föremål för en ordentlig översyn som drastiskt krymper deras manöverutrymme. En total översyn av alla regler som är skapta under de senaste 50 åren måste ske för att skrota tusentals idiotier på många områden. Sunt förnuft måste få styra den nya tiden.

Lösningarna i detalj

Att år 2023 föreslå lösningar som för 50 år sedan betraktades som självklarheter kan synas vara en överloppsgärning, inget kan dock vara mer fel. Med facit i hand kan många med mig intyga att verkligheten visar sig nu i all sin skepnad och med alla så kallade domedagsprofetior och konspirationsteorier besannade fullt ut.

Ordning i skolan och krav på föräldrar

Vi måste omgående börja uppfostra nya generationer utifrån ”Den Gyllene Regeln”, det du vill att människor ska göra mot dig ska du göra mot dem. Alltså måste grunden börja hemma med ett lagbundet krav på föräldrarna. Sänder de iväg ett barn till skolan som inte gör annat än att förstöra tillvaron för andra elever och lärare, ska detta barn omedelbart sändas tillbaka till hemmet, skolan ska inte vara en förvaringsplats för ligistungar.

Allt som barnen skadar på såväl person som egendom ska föräldrarna bil skyldiga att betala för. Betyg i ordning och uppförande ska omedelbart återinföras i hela skolsystemet. Den elev som får underkänt här får inte flytta upp i nästa årskurs.

Sänka straffmyndighetsåldern till 12 år

Ett barn ska göras straffrättsligt vid 12 års ålder. Resonemanget med ”socialtanterna” ska bytas ut mot en lång vistelse på den gamla tidens uppfostringsanstalter. Inga straffrabatter ska få förekomma. Att kunna gå fri genom att skylla på någon annan då man de facto befann sig på brottsplatsen då brottet begicks ska inte kunna vara möjligt.

Minska administrationen och återuppbygg infrastrukturen

Lärare och rektorer ska undervisa utan sidoblickar på några vänstervridna värdegrunder. All administration i skolan ska skötas av särskilt tillsatta administratörer. All administration såväl nationellt, regionalt och lokalt ska bantas radikalt. Hundratusentals pappersvändare ska avskedas, de kan överföras till hederligt arbete, exempelvis att återuppbygga vår söndertrasade infrastruktur, järnvägar, vägar, flygfält, jord- och skogsbruk, bostadsbyggande och återuppbyggande av nedlagda kärnkraftverk samt beredskapslager.

Ett avregleringsverk ska inrättas med huvuduppgift att ta bort tusentals idiotregler och byråkrater. Alla män ska göra sin värnplikt. De som inte vill arbeta ska skickas till arbetsläger, inte en krona ska utbetalas i bidrag till arbetsvägrare, AMS ska omedelbart skrotas. Försäkringskassan ska omorganiseras helt. Vad läkare föreskriver ska åter vara legio, inte vad byråkrater på denna institution tycker.

Inrätta en författningsdomstol

En författningsdomstol ska omgående inrättas som dömer till hårda straff när en politiker, generaldirektör och andra högt uppsatta ämbetsmän gör sig skyldiga till brott mot våra grundlagar och andra författningar: Inga myndigheter ska i fortsättningen kunna få hitta på egna regler som inte rimmar mot riksdagens lagstiftning. Vi måste helt enkelt börja uppfostra svenska folket till att leva efter ordning, reda och disciplin och med respekt, hänsyn, artighet, mänsklighet och hederlighet.

Genomför vi det jag nu framfört kommer vi mycket snart att se en förändring till det bättre.

Svensken har i alla tider visat sin kraft i alla avseenden och nu ska vi göra det igen!

Skribent: Tommy Ulmnäs
Författare, jurist och tidigare kommundirektör

Köp Tommys böcker här!

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

1 KOMMENTAR

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter