Så lyckas du hålla dina nyårslöften

Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.
Att de flesta inte lyckas uppfylla sina nyårslöften när året är till ända, är mer regel än undantag. Även ifall det är svårt och kräver en stor ansträngning att genomföra i praktiken, särskilt när det handlar om livsstilsförändringar, så är det åtminstone möjligt att förbättra sina odds betydligt. Här kommer därför några tips på vad du kan göra för att lyckas med just detta.

Nyårslöften är inget modernt påfund

Det här med nyårslöften är i stora delar av världen en populär sedvänja i vilken man lovar bot och bättring inom en rad livsområden det närmaste året. Det är lätt att ledas in i villfarelsen att de är ett modernt påfund som uppkommit först i samband med industrialismens framväxt då alltmer i samhället började styras av klockor. I ett sådant samhälle blev det allt viktigare att ta till vara på tiden och att inte vältra sig i de alltfler laster som med tiden blev tillgängliga. Även om industrialiseringen onekligen förändrade västerlandets syn på tiden och återhållsamhet (på gott och ont) är nyårslöften i sig inget modernt påfund utan har så vitt vi vet funnits i över 4000 år.

De gamla Babylonierna (som levde 2000-1700 f. Kr) avgav i början av varje år löften till gudarna om att återlämna lånade föremål och betala av sina skulder. Det var för övrigt löften de lyckades hålla betydligt oftare än dagens moderna människor då folken i Mesopotamien trodde att ett hållet löfte innebar en skonsam behandling från gudarna. Ett brutet löfte däremot, innebar att man förargade gudarna och bragte olyckor och elände till sitt liv för de kommande tolv månaderna.

I det antika Romarriket hade invånarna också som tradition att avge årliga löften. De tillbad då guden Janus som framförallt förknippas med början och slutet där han öppnar och stänger himlavalvets portar. Janus är i diverse avbildningar känd för sina två ansikten där det ena av dessa blickar in i framtiden medan det andra blickar tillbaka i det förflutna. I modern tid har hans två ansikten tolkats som besittandet av en förrädisk natur, ett så kallat ”Janusansikte”.

Det var dock först i medeltidens Frankrike som nyårslöftena började uppstå i en mer modern tappning. Där avlade riddarna den så kallade ”påfågels-eden” (les vœux du paon) i slutet av året. Eden var ett löfte om att upprätthålla sina ridderliga ideal under det kommande året. Det var under denna tidsepok som de kristna började reflektera över begångna misstag under det gångna året och började lova bot och bättring i syfte att inte återupprepa dem.

Mer än bara ord på ett papper…

Att lova bot och bättring under kommande år är på det stora hela någonting dygdigt och eftersträvansvärt som bör tas på stort allvar, även om det finns en hälsosam gräns även där.
Det finns för övrigt få företeelser som sållar agnarna från vetet lika mycket som nyårslöften. Det vill säga, som sållar de typiska pratarna från görarna. Jag säger inte detta i syfte att göra ned eller förlöjliga de som inte lyckas uppnå sina nyårslöften utan snarare som ett sorts peptalk så att du blir lite mer försiktig och realistisk när du ska avge dina löften. För tagna på rätt sätt kan de bli en utmärkt kompass som leder dig i rätt riktning mot dina stora mål och livsstilsförändringar. Detta kräver även givetvis att man har självdisciplinen att jobba på dessa mål/löften, dag ut och dag in under kommande år, även när det går motigt och de synliga resultaten lyser med sin frånvaro.

Vill du bli mer av en görare, det vill säga en som lyckas infria merparten av sina nyårslöften, bör du till en början aldrig avlägga nyårslöften som du inte tar på allvar och som du inte tror kan infrias under kommande år. Att begå detta misstag är lättare hänt ifall löftena bara avges muntligt och inte skrivs ned med papper och penna. Därav vikten av att skriva ned nyårslöftena klart och tydligt med och absolut inte säga mer än man klarar av att skriva ned på en A4-sida.
Det förpliktigar betydligt mer att ha det skriftligt.

Kom därför ihåg att nyårslöften är mycket mer än ord på ett papper!
De är faktiskt ganska heliga löften med dig själv om bot och bättring som syftar till att dagligen sporra dig och att på sikt skapa de genomgripande livsstilsförändringar som du så länge drömt om att göra. Gör därför ditt bästa i att försöka infria dem eller tänk noga efter ifall du bör ge dig in i leken.

Mindre än hälften av svenskarna avger nyårslöften

Det må kännas surt att inte lyckas infria ett eller flera av sina nyårslöften men har man åtminstone försökt och kommit en bit på vägen är det ändock beundransvärt. Har man gett nästan allt för att infria sina nyårslöften men ändå fallit på mållinjen har man rätt att klappa sig själv på axeln.
Åtminstone i jämförelse med de som aldrig avger några, då man i alla fall har gjort en uppoffring av något slag i syfte att bli en bättre och helare människa.

I vårt avlånga land verkar de flesta svenskar inte ha ett sådant intresse då ViktVäktarnas senaste Sifo-undersökningar visar att nästan sju av tio (69%) uppger att de inte kommer att ha ett nyårslöfte inför 2023 där fler män (74%) än kvinnor (64%) slopar nyårslöftet i år. Det verkar dock finnas stora regionala skillnader där 32 procent av de tillfrågade Stockholmarna och 29 procent av Göteborgarna säger att de vill utmana sig själv med ett löfte. Samma siffra för Malmöiterna är endast 21 procent medan endast 9 procent av invånarna i mellersta Norrland uppger samma sak.
Kan det kanske ha att göra med Jantelagens (och de rödgrönas) starkare fäste i norra halvan av landet måntro?

Att inte avge några nyårslöften alls säger dels att du inte avser bli en bättre människa eller är beredd att göra några större uppoffringar eller ansträngningar i ditt liv. Åtminstone inga seriösa och helhjärtade sådana. Du är nöjd med tillvaron som den är vilket är helt okej men då kan du inte heller förvänta dig att ha bästa möjliga hälsa eller att storslagna saker kommer att ske i ditt liv. För att storslagna saker ska ske krävs det att du avser bli det bästa av dig själv och att du dagligen gör de där små sakerna som för dig framåt i den riktningen.

Att du först och främst ens bekänner dig till den minoritet som avser avge några nyårslöften är ett mycket bra första steg i rätt riktning som de flesta inte förmår att ta. Det hedrar. Sedan återstår bara att utföra jobbet genom att komma till skott och fortsätta på den inslagna banan.

De vanligaste löftena

Men vilka är då de vanligaste nyårslöftena bland svenskarna? De undersökningar och studier som finns att tillgå i ämnet omfattar dessvärre oftast ganska få deltagare men verkar peka på följande enligt de som finns publicerade.

Gå ner i vikt Vistas mer i naturen
Träna mer Sluta röka eller snusa
Äta mer hälsosamtStressa mindre
Självutveckling (t ex lära sig ett nytt språk eller spela gitarr)Spara mer pengar
Öka sitt psykiska välbefinnandeBesöka ett nytt land

Jag skulle även vilja lägga till några punkter på listan som inte nämns men som brukar vara tämligen återkommande bland svenskarna:
-Att lägga mer tid på sina relationer
-Att byta jobb
-Renovera huset eller sommarstugan

Även om de populäraste nyårslöftena tenderar att inte förändras särskilt mycket på bara några få år kan de samtidigt bli lite påverkade av diverse trender i samhället. Det är dessa som normalt står för merparten av de smärre förändringar vi ser från ett år till ett annat.

Därför misslyckas de flesta med sina nyårslöften

Att de flesta misslyckas med att infria sina nyårslöften är ingenting nytt men att denna siffra bland amerikanska vuxna sägs ligga mellan 9-16 procent är ganska skrämmande. 23 procent av de som avgett nyårslöften misslyckas redan inom första veckan medan endast 36 procent har klarat sig igenom den första månaden.

Hur kommer det sig att så pass stor andel inte lyckas hålla de löften som de avgett? Det finns inte bara en förklaring. En stor bidragande orsak grundar sig på så kallade ”Falska förhoppningars syndrom” vilket innebär att man har orealistiskt höga förväntningar, samtidigt som ens inre självbild inte överensstämmer med förväntningarna. Med andra ord är de flesta inte särskilt medvetna om ens faktiska kapacitet eller sina begränsningar, samtidigt som man har skyhöga förväntningar där man förväntar sig att målet ska bli lätt och gå snabbt att uppnå.

Men åter till listan som jag nämnde ovan, sammanfattad i 9-10 punkter (några av dem hämtade från indiska Economic Times) där jag även beskriver lite kort vad du bör göra istället:

1. Man sätter orealistiska mål
De flesta gör misstaget att sätta alldeles för höga (eller för låga) mål. Man tänker sällan efter ifall det faktiskt är möjligt att genomföra. Det är lätt att i början vara käck och invaggas i tron om att det kommer bli lätt och sedan blir man knäckt och faller pladask när man insett hur svårt och krävande det faktiskt är att uppnå ett mål som innebär en livsstilsförändring. På andra sidan kan ett alldeles för lågt satt mål snabbt göra en uttråkad och understimulerad. Lagom är i det här fallet faktiskt bäst!

2. Målen är för vaga och otydliga
Ett annat vanligt misstag är att inte tydligt definiera och tidsbestämma sina mål/nyårslöften. Detta leder till att de lätt bara blir ord på ett papper som inte betyder särskilt mycket. Det du vill uppnå måste därför vara klart och tydligt och även tidsbestämt, för det innebär att du sätter lite press på dig själv.
-Exempel på ett svagt mål: Jag avser att leva mer hälsosamt/sunt under 2023
-Exempel på ett starkt mål: Jag avser att innan Midsommar ha gått ned 13 Kg och springa milen på under 45 min.
 

3. Avsaknad av syfte
Ifall ditt nyårslöfte inte är förbundet med ett klart och tydligt syfte kommer du snabbt att tappa både den motivation och uthållighet som krävs för att fortsätta när de första motgångarna visar sig. Det är trots allt syftet som till stora delar gör att du orkar driva dig själv vidare, även när det går tungt och motigt. Ha därför alltid ett tydligt syfte med det du gör för det gör även resan mot de stora målen betydligt angenämare, trots otrevligheter och umbäranden längs vägen.

4. Brist på ansvarstagande
Att du misslyckas med att infria dina nyårslöften och inte uppnår dina mål är ditt och endast ditt ansvar. Ju mer du frånsäger dig det personliga ansvaret för bakslagen, desto svårare kommer det bli att vända dem. För att kunna göra det krävs att man tar personligt ansvar för då har man samtidigt givit sig själv makten att vända på situationen. Genom att inte göra det lämnar man hela tiden sitt öde i andras händer och då kommer det inte att hända någonting som för en i rätt riktning.

5. Ingen eller dålig uppföljning
Ett annat vanligt misstag är att inte följa upp sina mål ordentligt. Kan du inte göra en regelbunden uppföljning där du både kan mäta och se de eventuella framsteg eller bakslag som ägt rum, blir det väldigt svårt att veta var du står. Vet du inte det blir du även omedveten om de åtgärder som faktiskt behöver vidtas för att röra dig framåt. Därför är det viktigt att göra regelbundna avstämningar där man skriver ned sina senaste resultat och utifrån dem reflekterar ordentligt. Därefter vidtar man de nödvändiga åtgärderna som krävs för nästa steg.

6. Bristande planering
Att uppnå svåra mål, i synnerhet sådana som innebär stora livsstilsförändringar, kräver även en ganska noggrann och utförlig planering. Detta eftersom ens tid är begränsad och man vill få ut så mycket som möjligt av den. Planerar man dåligt tenderar man oftare att kasta bort tiden på småsaker och andra aktiviteter som inte alls för en närmre sina mål. Tiden springer iväg utan att man vet varför, vilket lätt medför att man blir ännu mer stressad och handlingsförlamad.

7. Otillräckliga efterforskningar
Att vilja uppnå stora mål, i synnerhet sådana som man drömt om i flera års tid, kräver alltid en stor ansträngning. Detta inkluderar även de efterforskningar som bör göras så att man blir medveten om vad som faktiskt krävs för att uppnå det. Det är oftast under dessa som man börjar bli mer medveten om målens omfattning och svårighetsgrad. Det gör även att man lättare undviker alltför kostsamma nybörjarmisstag som snabbt kan få en att tappa sugen. Har man därför inte satt sig in i vad som krävs för att uppnå sina mål står man snabbt handfallen när de första utmaningarna och svårigheterna visar sig. Gör därför noggranna efterforskningar innan du sätter igång med att försöka uppnå ett svårt och behjärtansvärt mål.

8. Självtvivel
Många som avger nyårslöften har ofta en ganska dålig tro på den egna förmågan. För att kunna uppnå svåra mål behöver du kunna tro på dig själv och din förmåga till 100 procent, för gör du inte det kommer du snabbt att ge upp när det börjar bli svårt och jobbigt. Här blir tyvärr alltför många påverkade av sin omgivnings nedlåtande kommentarer och högljudda tvivel, varpå ens självförtroende börjar svikta. För att tro på den egna förmågan behöver du kunna köra ditt eget lopp med skygglappar där du inte sneglar åt din omgivning stup i kvarten.

9. Dålig självdisciplin och uthållighet
Att uppnå svåra mål kräver att man alltid gör det som behöver göras, av egen kraft och fastän man kanske inte alltid har lust eller ork. Att ständigt komma med ursäkter som egentligen grundar sig i att man är lat och har dålig självdisciplin, hjälper föga och är en vanlig orsak till att många nyårslöften faller redan efter kort tid. En annan är att man ger upp för tidigt och alldeles för lättvindigt. Vill man uppnå ett stort mål kräver det dagligt och regelbundet gnetande under lång tid, även när det går motigt och inga märkbara resultat märks.
Det är just uthålligheten (kombinerat med självdisciplinen) som är den mest utpräglade faktorn i att lyckas med sina nyårslöften. De som alltid fortsätter, trots motgångar och omgivningens fördömanden, är de som förr eller senare lyckas uppnå sina mål.

10. Oförmåga att hantera tillfälliga bakslag
Att inte kunna hantera de bakslag man onekligen kommer att stöta på under en resa mot de stora målen är en annan vanlig orsak till att många kastar in handduken i ett tidigt stadium. De första bakslagen blir för många så tunga och överväldigande att man ser sig själv som misslyckad och därför ger upp direkt, just för att de tar det för personligt. Bakslag och motgångar är faktiskt en helt naturlig del av den långa och mödosamma resan som inte behöver vara ett kvitto på att man inte duger. Det som är ett betydligt bättre kvitto på din duglighet är istället hur du hanterar motgången/bakslaget. Vi kan alla misslyckas men det är trots allt du själv som väljer ifall du tar det personligt eller ej. Ju mindre personligt du tar det och ju snabbare du slutar älta bakslaget och tar nya tag, desto snabbare kan du komma på banan mot dina mål igen.

Sammanfattning: Så lyckas du infria dina nyårslöften

För att kort summera punkterna ovan (samt några till) är här en smidig liten lista på vad just du kan göra för att bättre lyckas med dina nyårslöften. Kom ihåg att det sitter i huvudet och att så länge vi är normalt fungerande människor kan vi alla uppnå flertalet av de höga mål vi sätter upp. Det är knappast så att en del av oss föds med någon framgångsgen som gör att vi lyckas med allt vi tar oss an. Det handlar mer om självinsikt, självförtroende och att fortsätta gneta på över tid, trots motgångar och bakslag:

1. Sätt realistiska mål (betänk ifall de är rimliga och möjliga att genomföra).
2. Se till att målen är tydliga och tidsbegränsade.
3. Ha ett tydligt syfte med dina mål (som känns meningsfullt i vått och torrt).
4. Ta alltid personligt ansvar (såväl vid motgång som medgång).
5. Gör en regelbunden avstämning där du noterar dina senaste resultat.
6. Se till att planera dina dagar ordentligt. Då får du mer tid över till annat.
7. Gör noggranna efterforskningar kring vad dina nyårslöften kräver av dig.
8. Tro mer på dig själv, din förmåga och kör ditt eget lopp (skit i Jantelagen och omgivningens missunnsamma kommentarer).
9. Gör dagligen det som behöver göras (även om du inte har lust), utan knot och med de stora målen i sikte. Ge heller aldrig upp utan fortsätt, trots svåra motgångar och bakslag.
10. Lär dig att hantera motgångarna (ta dem inte personligt) så att du så snart som möjligt kan lägga dem bakom dig och istället blicka framåt.
11. Dela in de stora målen i mindre och mer överkomliga delmål (då blir de smidigare och roliga att genomföra).
12. Belöna dig själv emellanåt när du lyckas uppnå dina delmål.
13. Sikta på att göra små små förändringar varje dag istället för att göra stora förändringar på kort tid (det gör de stora livsstilsförändringarna mer överkomliga).
14. Värdera din tid högt och spill den inte på obetydliga småsaker.
15. Läs gärna biografier om människor som lyckats utföra storslagna saker, trots mycket svåra odds och motgångar.

Till alla er som avgett nyårslöften önskar jag därför ett stort lycka till!
Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter