Så mycket har slarv med uppehållstillstånd kostat skattebetalarna

En granskning visar att Migrationsverket underlåtit att återkalla uppehållstillstånd för personer som inte längre bor i Sverige. Utöver att det visar vilka allvarliga brister som myndigheten har, har slarvet kostat skattebetalarna stora summor med pengar. Migrationsverkets presschef kommenterar granskningen för Frihetsnytt.

De senaste åren har det skett omfattande slarv med återkallandet av uppehållstillstånd. Enligt en granskning, som Riksrevisionen presenterar i ett pressmeddelande, skulle 9 000 uppehållstillstånd ha återkallats, eftersom personerna inte längre bor i Sverige.

Dessutom visar granskningen att personer som fått studerandetillstånd i Sverige helt saknar registrerade uppgifter om studier i Sverige. Vad gäller de med arbetstillstånd saknade var tionde person en registrerad inkomst.

Vem bär ansvaret?

I pressmeddelandet pekar Riksrevisionen ut två aktörer med det huvudsakliga ansvaret: Migrationsverket och regeringen, både den nuvarande och tidigare. Det är Migrationsverket som ansvarar för att återkalla uppehållstillstånd, men de har inte fått något uppdrag, några mål eller krav från regeringen om att detta ska genomföras.

Därför har inte Migrationsverket tagit fram någon samlad process för hur man ska initiera, utreda och besluta om ärendena. Att återkalla uppehållstillstånd finns inte heller med i Migrationsverkets interna produktionsmål, uppföljning eller resursfördelning.

Ytterligare ett problem är att myndigheterna brister i kommunikationen med varandra. Skatteverket kan folkbokföra personer, även om det bryter mot villkoren för uppehållstillstånden. Men de får inte informera Migrationsverket om det. Både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten kan registrera en person som utflyttad, men inte heller de får informera Migrationsverket.

Brister som måste åtgärdas – så blev kostnaden

Personer med uppehållstillstånd som inte är bosatta i Sverige har fått flera felaktiga utbetalningar under perioden 2013-2020. Det rör sig om socialbidrag, barnbidrag och föräldrapenning. Kostnaden för detta landar på åtminstone 430 miljoner kronor, som skattebetalarna står för.

X (tidigare Twitter) skriver migrationsminister Maria Malmer Stenergard att hon välkomnar rapporten och lovar att regeringen ska åtgärda bristerna.

Migrationsverket skriver själva i ett pressmeddelande att återkallelser av uppehållstillstånd har fått ett större fokus. Man skriver bland annat att Migrationsverket under 2023 har återkallat dubbelt så många uppehållstillstånd som vi samma tidpunkt 2022.

Rekommendationer för åtgärder

Riksrevisionen har gett rekommendationer till både regeringen och Migrationsverket för hur liknande missar ska åtgärdas:

  • Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att överväga att göra det obligatoriskt för berörda myndigheter att utbyta information som är relevant för beslut om återkallelse av uppehållstillstånd.
  • Migrationsverket bör bland annat effektivisera arbetet med delgivning och se över möjligheten att göra uppgifter om giltighetstid och återkallelse mer tillgänglig för myndigheter som behöver det i sin handläggning.

Presschefen svarar på Frihetsnytts frågor

Frihetsnytt kontaktade Migrationsverket för frågor om granskningen och fick prata med presschefen Jesper Tengroth.

Jesper Tengroth, presschef på Migrationsverket. Foto: Migrationsverket/ Jonas Holmkvist
Jesper Tengroth, presschef på Migrationsverket. Foto: Migrationsverket/ Jonas Holmkvist

I Riksrevisionens pressmeddelande pekas Migrationsverket, tillsammans med nuvarande och tidigare regeringar, ut som de ansvariga? Hur ställer sig Migrationsverket till detta ansvar?

Jag skulle vilja säga att det är ett delat ansvar. Det är klart att Migrationsverket har ett ansvar eftersom vi är en verkställande myndighet. Men sen har vi inte fått det uppdraget från regeringen, vilket är det som har gjort att det ser ut på det sättet.

Men då måste man också komma ihåg att det har varit ett högt tryck på antalet sökande till Sverige, vilket har gjort att prio har legat någon annanstans än på återkallelser. Sen ett par år tillbaka jobbar vi hårt med att titta på de här frågorna och det är ju prioritet för oss.

Med tanke på att det inte har funnits någon riktigt koll på vilka som inte längre befinner sig i Sverige, kan det även ha missats på annat håll? Till exempel vid utdelandet av uppehållstillstånd, vilka personer det är som får det?

Det tänker inte jag spekulera i, eftersom det är helt omöjligt att göra det. Det jag kan säga är att Migrationsverket har en säker process för att utreda asylansökningar. Sen är ingen process 100-procentig.

Men det går inte att dra några likhetstecken mellan att Riksrevisionen nu har haft synpunkter på vårt arbete med återkallande av uppehållstillstånd, med hur vi utreder asyl.

Vad är er kommentar på att detta har kostat skattebetalarna 430 miljoner kronor under perioden 2013-2020, genom felaktiga utbetalningar?

Det är såklart inte bra. Det är därför som regeringen, i regeringsbrevet till Migrationsverket för i år, är väldigt tydliga med att vi ska öka antalet kontroller. Vi har redan påbörjat arbetet och kontrollerna i år har ökat och så vidare. Det är ett sätt att försöka se till att vi inte hamnar i den situationen igen.

Du har börjat besvara min sista fråga: vilka konkreta åtgärder som Migrationsverket kommer göra för att undvika liknande misstag i framtiden? Utöver de utökade kontrollerna, alltså?

Det ligger många saker i det uttrycket, vi ska följa upp missbruket av studerandetillstånd och vi ska organisera upp vårt arbete på ett annat sätt, så att vi får mera kraft att lägga på det här uppdraget. Det är ett viktigt uppdrag som regeringen har varit tydlig med att vi ska lösa.

Frihetsnytt har kontaktat Riksrevisionen för frågor om granskningen, men har i nuläget inte fått svar.

KATEGORIER

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

1 KOMMENTAR

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några varor i din varukorg ännu.

Bläddra bland produkter