Så ska Sverige bli mer produktivt

Produktivitetskommissionen lämnade under måndagen in sitt delbetänkande till finansminister Elisabeth Svantesson. Betänkandet innehåller förslag på hur produktiviteten i den svenska ekonomin – inom såväl privat som offentligt sektor – ska höjas.

Detta är produktivitetskommissionens syfte

Finansminister Elisabeth Svantesson. Foto: Wikipedia /Frankie Fouganthin (2022).

Kommissionen ska verka för högre produktivitetstillväxt inom den svenska ekonomin. Dels genom att analysera faktorerna som påverkar produktivitetstillväxten, men även genom att lämna förslag för att höja produktivitetstillväxten i näringslivet och öka produktiviteten inom den offentliga sektorn.

Kommissionen tillsattes av finansministern själv, som länge bekymrats över den svaga produktivitetsutvecklingen inom den svenska ekonomin1. Förslagen som den tagit fram ska sedan beredas vidare i Regeringskansliet.

Åtgärderna som föreslås

I delbetänkandet presenteras några av åtgärderna som föreslagits inom följande områden:

 • Regelförenkling
  Förutom aktiv uppföljning av myndigheternas arbete med regelförenkling föreslås att spetskompetensen inom området samlas hos Ekonomistyrningsverket (ESV). Mer resurser bör även tillföras för att kunna stötta statliga förvaltningsmyndigheter och Regeringskansliet med konsekvensutredningar och utvärderingar.

  – Bostäder och byggande
  Här föreslås undanröjandet av hinder för att öka bostadsbyggandet och därmed utbudet av bostäder. Utöver detta behöver regelverken förenklas, processer kortas, och planmonopolet ses över. Även fri hyressättning i nyproduktion och förändringar av strandskyddet föreslås.

  – Tillståndsprocesser
  Vissa typer av tillståndsprocesser ska förbättras genom att bland annat göra dem snabbare. Åtgärder som idag kräver fullständig tillståndsansökan kan istället hanteras inom gränserna för en ansökan om ett så kallat ändringstillstånd.
Bilder från regeringens pressträff där produktivitetskommissionens delbetänkande överlämnades. Foto: Skärmdump (Youtube).
 • Transportinfrastruktur
  Även om transportinfrastrukturen i Sverige är väl utbyggd nämns att stora delar närmat sig eller passerat sin tekniska livslängd. Kommissionen anser därför att fokus bör skifta från nyinvestering till underhåll och återinvestering i högre grad.

  – Utbildningsväsendet
  Ett antal identifierade problemområden inom svensk skola och högre utbildning kan åtgärdas genom att betygsättningen knyts till externt rättade nationella prov för att komma tillrätta med betygsinflationen.

  – Skatter
  Kommissionen föreslår att skattebaserna på arbete kan minskas och istället överföras till mindre rörliga baser, som exempelvis fastigheter2. Den pekar också på betydelsen av sänkt marginalskatt på höga arbetsinkomster i syfte att öka incitamenten till utbildning, ökad ansträngning och ansvarstagande på jobbet. Beskattning av förvärvsinkomster bör även förenklas och beskattningen vid lägre inkomster sänkas.
 1. Här avses såväl privat som offentlig sektor. []
 2. Detta i syfte att öka den samhällsekonomiska effektiviteten i skatteuttaget och därmed tillväxten. []

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter