Säpo ska få utökade kontrollbefogenheter

En utredare har fått i uppdrag av regeringen att se över de bestäm­melser som reglerar Säkerhets­polisens (Säpo) behandling av person­uppgifter. Detta kommer att ge Säpo större möjlig­heter att behandla uppgifterna med tekniska hjälp­medel, medan det samtidigt inskränker än mer på den personliga integriteten för vanliga laglydiga människor.

Säpo har klagat hos Justitiedepartementet att de regler som finns kring behandlingen av personuppgifter förhindrar dem att lösa sitt upp­drag på ett effektivt sätt. Säpo menar att det behövs en ändring i regelverket för hur de får hantera personuppgifter med hjälp av teknik.

Därför tillsätter regeringen nu en utredning som ska redovisas senast den 15 november nästa år. Detta skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Så många hot att upptäcka

Justitieminister Gunnar Strömmer (M).
Foto: Wikipedia/Tom Samuelsson

För att kunna upp­täcka okända säker­hets­hot, exempelvis spioneri­ och terrorism, behövs stora mängder information samlas in och bearbetas digitalt. För detta krävs ett regel­verk som medger att tekniska hjälp­medel får användas för gransk­ning av dessa data­mängder och varna för sådant som kan innebära brottslig verksamhet. Men också för sådant som Säpo och staten helt enkelt ogillar.

Säpo har i den senaste budgeten tilldelats hela 50 miljoner kronor extra för att hålla koll på bland annat så kallade ”högerextrema”, och vad justitieminister Gunnar Strömmer (M) kallade ”antistatliga” grupper, vilka Säpo pekat ut som ett hot.

– Det är viktigt att lag­stift­ningen inte ställer upp omotive­rade hinder för Säker­hets­polisens arbete med nationell säkerhet. Inte minst det försäm­rade säker­hets­läget i Europa har gjort att Säker­hets­polisens förmåga måste priori­teras. Den fråga som Säker­hets­polisen lyfter är central och regeringen tillsätter därför nu en utredning, säger justitie­ministern.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter