Styrbjörn slutar kalhugga för den biologiska mångfaldens skull – ”jag är omvänd”

Stort intresse hos skogsägare för hyggesfritt

Efter rapporter om faror för den biologiska mångfalden och naturskogar byter fler skogsägare metod och slutar att kalhugga sina skogar.

Enligt en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, försämrar kalhyggen livsmiljön för hotade arter och naturskogar hotas. Lösningen enligt rapporten är fler hyggesfria alternativ inom skogsbruket.

Många skogsägare börjar också intressera sig för ett hyggesfritt skogsbruk som skötselmetod med miljön och biologisk mångfald som motiverande faktorer. Det kan även visa sig ekonomiskt mer gynnsamt för skogsägaren enligt finsk forskning. Metoden är också vanligast utomlands och EU-kommissionen driver på frågan att Sverige ska minska sitt kalhyggesbruk.

Det är ju för miljön – biologisk mångfald och klimatet. Jag har varit hyggesfantast, men jag har slutat med det. Jag är omvänd”, säger skogsägaren Styrbjörn Kindströmer till SVT.

En annan skogsägare, Karl Hedin, är av en annan åsikt:

”Det är fritt fram för den skogsägare som vill att driva sitt skogsbruk med den metoden. Jag anser att den är olämplig på våra marker, den ger sämre tillväxt, sämre ekonomi och större skaderisk på marken då man skall in med maskiner dubbelt så många gånger. Jag ser egentligen inga fördelar annat än att det blir lägre kostnader för plantering och röjning. Det uppvägs inte av nackdelarna. Metoden är populär i media och av miljöaktivister beroende på att de inte gillar att det blir kalmark några år. Deras mål är att tvinga skogsägare att använda en ur skogen och avkastningen sämre metod utan ersättning. Den som vill köra med den metoden är fri att göra det och jag har inget problem med det. Uppmärksamheten i media är beroende på att journalisten inte gillar kalmark.” säger Karl Hedin till Frihetsnytt.

Hyggesfritt skogsbruk innebär att marken alltid är trädbevuxen utan några större kalhuggna ytor. Motiven kan vara naturvärden, kulturvärden eller sociala värden.

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

EU ger sig på svenska skogsägare

00:04:00

Nyhetssändning 12 juli