Staten tar över Karlshamnsverket

Staten tar nu över kontrollen över nästan hela Karlshamnsverket. Blir det en kall vinter med osäkerhet i elnätet kommer staten att köra igång oljekraftverket för att tillföra effekt.

Från och med nu och fyra månader framöver står stora delar av Karlshamnverket under statens kontroll. Anledningen är att om obalans uppstår i elnätet under vintern, ska staten ha möjlighet att tillföra de 562 megawatt som Karlshamnsverket kan producera.

Erik Ek, strategisk driftchef vid Svenska kraftnät, säger till DN att Karlshamnsverket sannolikt kommer att användas om det blir en kall vinter.

Då används det egentligen bara för obalanser eller vid risk för effektbrist, effektreserven aktiveras när marginalerna är små. Det aktiveras operativt och inte från elbörsen, uppger Erik Ek till DN.

Har du beredskap för ett strömavbrott?

Stabiliteten i elnätet påverkas avsevärt om vintern blir kall eller inte och flera medier har tidigare rapporterat om att strömavbrott kan bli en återkommande trend under vinterhalvåret. Utöver att svenska hushåll inte kan räkna med en stabil försörjning av elektricitet kommer även elpriserna att pressa de svenska hushållen.

Ett strömavbrott kan komma plötsligt och utan förvarning. Strömavbrott kan pågå en kort stund eller vara i flera dagar. När ett strömavbrott eller annan krissituation inträffar kan du inte räkna med att samhället kan hjälpa dig utan samhällets prioriteringar utgår från samhällets sårbaraste verksamheter (bland annat sjukhus). Detta ställer krav på att hushållen själva ska ha en beredskap vilket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bekräftar och säger att du ska ha beredskap för minst en vecka.

Läs om hur du förbereder dig för ett strömavbrott i vår serie om krishantering.

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar