Stöden som blev döden för demokratin

I denna krönika talar författaren och entreprenören Arne Weinz om hur det svenska civilsamhället nedmonterats. Under flera decennier har statsmakten och flera resursstarka aktörer arbetat för att ta kontrollen över alla delar av samhället. Civilsamhället utgörs framförallt av familjen och den privata sfären, vilka ska vara fritt från både statsmakten och näringslivet. Men så är inte fallet i Sverige. Lyssna på denna spännande krönika om hur det ”demokratiska” systemet i Sverige aktivt urholkar alla sanna friheter.

Hej, mitt namn är Arne Weinz.

Idag ska jag tala om det svenska civilsamhället – eller rättare sagt om avsaknaden av civilsamhälle. Det svenska civilsamhället har nämligen köpts av statsmakten som därmed har kontroll över vad som ska vara oberoende samhällsfunktioner.

Vad är civilsamhället? Så här lyder Wikipedias definition:

”Civilsamhället utgörs av en tredje sektor av samhället, som är åtskild statsapparaten och näringslivet och i stället innefattar familjen och den privata sfären.” Slut citat!

Men så är det alltså inte i Sverige. Här är civilsamhället bara är en förlängning av statsmakten. Hur kom vi hit egentligen?

Media styrs

I en frisk demokrati är det folkviljan som tillsätter och avsätter makthavarna. Dom politiska partierna ska således verka oberoende av statsmakten. Det ska också finnas fria medier och full yttrandefrihet utan censur.

Men i Sverige styrs informationsflödet av staten och klanen Bonnier som har de facto monopol inom medier, bokutgivning och film. Eftersom klanen Bonnier också håller ett stadigt grepp om de anställda inom statstelevisionen och statsradion är det bara att konstatera att en enda familjeklan styr hela informationsflödet. Därmed styr klanen Bonnier svenskarnas åsiktsbildning.

Partierna görs beroende av staten

Förr i tiden finansierades partierna genom medlemsavgifter. Men 1965 beslutade riksdagen att ge ekonomiskt stöd till politiska partier, med den påstått goda avsikten att främja demokratin. I realiteten köpte den svenska statsmakten partierna för att få kontroll över dem. Idag hanteras stödet av Partibidragsnämnden som numera också delar ut särskilda pengar till partiernas kvinnoorganisationer.

Genom att partierna finansieras med skattemedel är de beroende av statsmaktens gunst vilket givetvis påverkar deras agerande. Partierna behöver inte längre sina väljare annat än på själva valdagen. Partierna leds av överbetalda livstidspolitiker som inleder sina banor som tonåringar i ungdomsförbunden medan antalet partimedlemmar stadigt minskar.

Partierna känner inte längre en plikt att representera vare sig sina väljare eller sitt land. Partistödet har skapat av avgrund mellan politikerna och folket och har gett upphov till en extremt lågkompetent politikerklass som belönar sig själva rikligt – för att inte tala om hur dom tämligen ogenerat låter sig köpas av de internationella organisationerna. Som styrs av Globalisterna.

Samma år som partistödet infördes, alltså 1965, köpte statsmakten kontrollen över landets tidningar genom att införa presstöd, som gjorde tidningarna beroende av statsmakten. Idag hanteras stödet av Mediestödsnämnden som 2023 delar ut 678 miljoner kronor till förlustbringande medier, varav – gissa vem – är den största mottagaren. Ja, du gissade rätt.

Presstödet – ett sätt att gynna regimtrogen media

Bonnier cashar mest, några hundra millar om året – trots att Bonnierkoncernen gör miljardvinster. Hur sunt är det på en skala ett till tio?

Presstödet används för att gynna regimtrogna medier, medan de kritiska stoppas med hänvisning till någon paragraf – och finns ingen lämplig paragraf så hittar man på en. Så händigt!

Ett nytt regelverk är dock på gång, där ”demokratikrav” ställs för att få statens pengar. Detta ger Mediestödsnämnden ett verktyg för att neka stöd till regimkritiska medier, särskilt som FOA i en fejkrapport beställd av SÄPO nyligen pekade ut de fria medierna som hot mot demokratin. Att fria medier och bokmässor skulle vara demokratihotande är onekligen en tankevurpa i världsklass. En etnisk tankevurpa.

Men statsmakten nöjde sig inte med att köpa partierna och medierna. Även kulturen har inlemmats under statsmaktens kontroll. Via kulturdepartementet delas drygt 10 miljarder ut till diverse föreningar, projekt och enskilda konstnärer. En förutsättning för att få pengar är att alla boxar i värdegrunden är tickade. De fem senaste kulturministrarna har varit kvinnor – den ena egendomligare än den andra – men alla fem delar åsikten att Svensk kultur inte existerar. Hmmmhhh. Är det Bonnier som utser kulturministrar?

Den styrda konsten

På kulturdepartementet är 72% av de anställda kvinnor – som utser andra kvinnor att besluta om stödpengarna. Citat från en välkänd konstnär som vägrar att sälja sina åsikter och sin moral: ”Det är ingen idé att söka stöd – till sist är det alltid någon vänsterkärring som sätter stopp eftersom jag är man, därtill med fel politiska åsikter.” Slut citat!

Det är inte konstigt att regimkritisk konst knappt existerar. Våra muséer har förvandlats till propagandacentraler för massinvandring, multikultur och identitetspolitik.

Obekväma konstnärer fängslas, som Dan Park, eller dödas rakt av, som Lars Vilks. Granskande medborgarjournalister insjuknar plötsligt och dör, som min gode vän Kjell Böhlin som hade massor av material om statsmaktens specielle angivare – den så kallade Näthatsgranskaren. Som tydligen själv inte tålde att granskas. Och Bechir Rabani som drabbades av hjärtinfarkt när han granskade Robert Aschberg. Rabani var 33 år. Hjärtinfarkt. Hmmmhh.

Kriget mot fritänkande författare

Obekväma författare döms för åsiktsbrott under täckmanteln lagen om Hets Mot Folkgrupp eller förtal. Vi är åtta författare som drabbats av vänsteraktivisterna som verkar inom rättsväsendets feministnätverk som kallas Hilda. Själv dömdes jag nyligen i Svea Hovrätt för HMF av fem kvinnor och en man. Även åklagaren var givetvis kvinna. Den djupa staten i sin prydno. Fortsättning följer.

En prövningsansökan till Högsta Domstolen är på gång. Det är faktiskt ett ytterst fåtal regimer i världen som straffar sina konstnärer och författare. Under den idylliska Pippi Långstrump-fernissan är Sverige en av de hårdaste åsiktsdiktaturerna i hela världen. En Bonnier-styrd åsiktsdiktatur.

Godtyckliga bistånd

Även välgörenhetsorganisationerna har köpts av statsmakten. SIDA:s miljonavlönade toppar som förfogar över 50 miljarder per år sysslar i hemlighet med många andra saker än utlandsbistånd. 39 procent av SIDA:s budget går till civilsamhället via SIDA:s 17 strategiska partnerorganisationer, varav ett par har avslöjats med att samarbeta med terrorstämplade muslimska organisationer.

SIDA:s årsredovisning är ett enda sammelsurium av desinformation som gör det omöjligt att granska vart pengarna går – vilket naturligtvis är meningen. SIDA är statsmaktens apparat för att göra transaktioner som inte tål dagsljuset. Ingen vet var stålarna landar efter att ha vandrat från hand till hand. Min åsikt är att SIDA ska stängas ned helt och hållet.

SIDA: budget är så stor att den kan finansiera ett mycket omfattande återvandringsprogram. Men det finns fler organisationer än SIDA som strör pengar över Sverigefientliga krafter. Som Allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden finansierar fyrahundra projekt över hela landet. För att erhålla stöd måste givetvis värdegrundsboxarna vara tickade – endast godhetssignalister göre sig besvär. Fondens värde är cirka 12 miljarder kronor.

Den skandalösa hanteringen av mänskliga kvarlevor

2022 fick fonden in 1.2 miljarder fräscha kronor, varav merparten kom in genom dödsfall där arvingar saknas. Men ett par hundra miljoner spänn kommer häpnadsväckande nog in genom METALLÅTERVINNING – man tror knappt sina ögon när man läser på hemsidan. Citat: ”Efter en kremering kvarstår drygt 3 kilo metall. Det rör sig om järn, kobolt, krom, titan, aluminium och mindre mängder av guld och platina.” Slut citat.

Merparten av metallen kommer från kistans beslag och från proteser. En mindre del är tandguld. Likplundring i statlig regi. Tack vare användning av modern teknologi överträffar svenska staten Auschwitz-Birkenau såväl avseende effektivitet som noggrannhet: Intet får förfaras! Vill man inte bli plundrad av statsmakten ska man tillse att man får en kistbegravning, vilket dessutom är miljövänligt.

Eller tillse att anhöriga får kontroll över hela den oplundrade askan. Här varierar samarbetsviljan från krematorium till krematorium så det gäller att välja rätt ugn att grillas i!

Jag rekommenderar alla som saknar arvingar att testamentera sina kvarlåtenskaper till den Nationella Arvsfonden, som säkerställer att tillgångarna används till behövande svenskar. Hör av dig till Frihetsnytt så kan du få hjälp med formalian!

Men statsmaktens fingrar krafsar inte bara fram guld i krematoriernas aska.

Spel och dobbel håller staten vid liv

Spel & dobbel ger också fina inkomster, inte minst genom Svenska Spel som avkastar sådär fem miljarder om året. Statsmaktens intressen i Postkodlotteriet är däremot mindre känt. Tack vare Postkodlotteriets förmenta verksamhet som välgörare gynnas organisationen genom gratis marknadsföring i bland annat Statstelevisionen och TV4 som normalt skulle kosta tiotals miljoner.

Folk uppfattar Postkodlotteriet som ett statligt ägt godhetslotteri men så är inte fallet! Postkodlotteriet drivs av det privatägda aktiebolaget Novamedie Sverige AB. De tre holländarna som utgör styrelsen hmmhhhh berikar sig med uppåt 4 miljoner per år för sitt uppenbarligen tyngande styrelseuppdrag.

Plus aktieutdelningar av okända belopp. Via de sex medlemmarna i Postkodföreningen – som alla utses av holländarna – fördelas över en miljard kronor till 59 olika organisationer – alla med vänsterprägel.

Cirka 25% av Postkodföreningens pengar går till Postkodstiftelsen där en viss Abdullah Ibrahim är ordförande. Sedan 2019 har Postkodstiftelsen fördelat 1.8 miljarder kronor. Mottagarna är muslimska, feministiska och vänsterextrema organisationer. Ett gott råd till er som älskar Sverige: KÖP INTE LOTTER I POSTKODLOTTERIET!!

Svenskhatarnas agenda

Sist men inte minst ska jag nämna den etniska svenskhatarorganisationen Expo som påstår sig jobba med antirasism men som har en helt annan agenda. Expos uppgift är att tysta kritiker genom att hänga ut dem som rasister och extremister och har på så sätt kvävt samhällsdebatten – i enlighet med Bonniers och statsmaktens vilja.

Den demokratifientliga organisationen Expo finansieras med statliga bidrag samt donationer från finansmän som George Soros, Gabriel Urwitz, Robert Weil med flera. Expo kallar slentrianmässigt mig för högerextremist, vilket är litet lustigt då jag aldrig varit vare sig höger eller extremist. Dubbelfel. Inte rasist eller homofob heller för den delen, långt därifrån. Men ju mer lögnarna på Expo skriver om mig, desto fler böcker säljer jag – tji fick ni.

Sammanfattning av veckans krönika:

I Sverige har civilsamhället övertagits av staten som har sina tentakler överallt. I Sverige finns ingen tradition av privata donationer. I andra länder förväntas rika privatpersoner bidra till civilsamhället och dom drabbas av kritik och dåligt rykte om de inte gör det.

När ska sveriges tusentals multimiljonärer fatta att dom måste göra en insats om Sverige ska ha någon framtid?? Hmmhh. Lämpligen genom att stödja de fria medierna, kontakta mig så löser vi det. Det går utmärkt att vara anonym donator om man så vill.

Sveriges demokrati mår inte bra genom avsaknaden av ett fritt civilsamhälle och inskränkt yttrandefrihet. Staten har som ambition att styra precis allt och statens kritiker sparkas, deplattformeras och hängs ut som samhällsfientliga. I värsta fall ställs de inför rätta för åsikts- och tankebrott. Sverige påminner verkligen om dom kommunistiska skurkstaterna som fanns i Östeuropa innan murens fall.

Enda sättet att återupprätta vår förlorade demokrati är att rensa bort floran av statskontrollerade bidrag och att låta alla typer av organisationer leva sina egna liv oberoende av statsmakten. Men eftersom våra politiker är köpta genom partistödet så lär detta inte ske, för det statsmakten fruktar mest av allt i vår fejkdemokrati är just…..demokrati, alltså folkstyre. Varför hålls inga folkomröstningar när tekniken gör det så enkelt och billigt att genomföra? Inte ens på kommunal nivå. Ni som tittar får själva lista ut svaret.

Jag har berättat hur civilsamhället har köpts och korrumperats av staten via partistöd, presstöd och kulturstöd. Jag har berättat om det ljusskygga bidragssamhället som drivs via SIDA, Allmänna Arvsfonden, Postkodlotteriet, Postkodstiftelsen och den etniska intresseorganisationen Expo.

Och – det finns tyvärr många fler Svenskfientliga organisationer som dväljs i statsmaktens bidragsträsk. Sverige är en skendemokrati i konvulsioner. Men även om framtiden onekligen ser mörk ut så måste vi alla trots allt göra vad vi kan!

Amen!

Därför tycker jag att du ska sluta upp till en Kärleksdemonstrationen mot våldet!

Lördagen den 18 november klockan 15. Plats Humlegården.

Du är hjärtligt välkommen tillsammans med dina nära och kära. Alla typer av organisationer är också välkomna från vänster till höger. Stoppa våldet!

Tack!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

1 KOMMENTAR

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några varor i din varukorg ännu.

Bläddra bland produkter