tisdag, 27 september, 2022

SVT/UG: Ingen skillnad mellan partierna

Jämförelse visar hur styrande och opposition har identisk politik

Under gårdagen publicerades ett avslöjande av SVT:s Uppdrag Granskning som tydligt visar hur demokratiska val i praktiken inte erbjuder några olika alternativ. Den omfattande granskningen har gått igenom samtliga regioners antagna budgetar och jämfört dessa med oppositionella alternativ.

Oftast var förslagen så lika att någon skillnad knappt var möjlig att urskilja – de flesta var till 99 procent överensstämmande. I det exempel som hade störst skillnader var förslagen 98,2 procent identiska och i sex av Sveriges 21 regioner var de olika partiernas förslag helt identiska.

I undersökningen har regionala politiker från styrande och oppositionella partier ombetts motivera sina politiska förslag och förklara varför de hävdar att just deras är överlägsna. Men majoriteten av de tillfrågade politikerna kan vid en jämförelse inte känna igen det egna partiets förslag jämfört med alternativen.

Granskningen har också tittat på de 21 regionernas samtliga motioner och interpellationer under den senaste mandatperioden, totalt 2 568 ärenden. Enligt regionernas egna protokoll framgår det att oppositionen markerat en avvikande uppfattning mot majoritetsstyret i 10 fall av de totalt 2 568.

I praktiken innebär det att medborgare som vill påverka samhällsfrågor på regional nivå, till exempel frågor om vård och omsorg, räddningstjänst, byråkratisering, flyktingmottagning, klimatsatsningar och dylikt inte kan göra det alls, eftersom valmöjligheterna är näst intill identiska. Om man dessutom lägger till förekomsten av orättvisa vallagar så blir den demokratiska processen nära meningslös.

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

Ny metod för cancerbehandling

Flera blir strömlösa

00:04:30

Nyhetssändning 27 september

- Annons -

Liknande artiklar

Upprop till soffliggaren!