Stort del av kanadensarna tror på ”farliga konspirationsteorier”

Ny undersökning visar att miljontals kanadensare tror på konspirationsteorier och tror att det finns en plan för att ersätta vita kanadensare med invandrare.

Massmedierna i Kanada uttrycker en stark oro över resultatet av en undersökning som visar att en stor del av den kanadensiska befolkningen tror på ”farliga konspirationsteorier”, såsom teorin att världspolitiskt avgörande händelser skapas och kontrolleras av en mäktig kabal som i hemlighet arbetar för att gynna sig själva på mänsklighetens bekostnad.

Den rikstäckande undersökningen, utförd av marknadsundersökningsfirman Abacus Data, illustrerar hur förtroendet för vanliga informationskällor såsom massmedier och statliga institutioner har rasat under det senaste årtiondet. ”Miljontals tror att våra liv styrs av hemliga komplotter för att undergräva våra intressen”, säger Abacus Data i ett uttalande.

Resultaten visar att:

44 procent av kanadensarna tror att stora händelser som krig, lågkonjunktur och valresultat kontrolleras av en ljusskygg kabal som i hemlighet arbetar emot oss.
37 procent av kanadensarna tror att det finns en grupp människor i detta land som försöker ersätta vita kanadensare med invandrare som röstar på korrupta politiska partier i utbyte mot generösa bidrag.
20 procent av kanadensarna tror att World Economic Forum är en grupp globala eliter med en hemlig strategi för att påtvinga världen sina idéer.
13 procent av kanadensarna tror att Bill Gates använder mikrochips i hemlighet inbäddade i vacciner för att övervaka människor.

Abacus Data varnade för att resultaten undergräver förmågan hos politiska partier, företag, och statliga myndigheter att hjälpa till att bygga konsensus och göra ”framsteg tillsammans”.

De 37 procent som tror att den vita majoritetsbefolkningen ersätts av ett etniskt främmande röstningsblock är det mest oroande resultatet, enligt opinionsundersökningsbyrån, eftersom det representerar ”ett uttryck för vad som vanligtvis kallas den stora ersättningsteorin”, vilken påstås härröra från högerextremistisk ”hatretorik” trots att ett sådant folkutbyte förespråkas som något positivt av många globalistiska politiker.

Undersökningen fann också ett starkt samband bland dem som tror på konspirationsteorier och en misstro mot media och regering. Det kanske mest oroande i dessa siffror är det faktum att misstro mot samhällets inrättningar inte bara är neutral skepsis – det åtföljs ofta av en vilja att tro på farliga motstridiga teorier”, tillade företaget.

Definitionen av konspirationsteori

En konspirationsteori brukar definieras som en hypotes om en komplott eller en sammansvärjning. Ofta används termen på ett nedlåtande sätt mot personen – konspirationsteoretikern – som tror på de oftast vidlyftiga påståenden och svårbevisade sakförhållanden som sådana teorier bygger på.

Begreppet konspirationsteori anses allmänt vara myntat under ett massmedialt försök att misskreditera de som uttryckte tvivel kring Warrenkommissionens officiella förklaring till mordet på USA:s president John. F. Kennedy. Varvid nyhetsuppläsare och TV-profiler hänvisade till denna skepsis som en ”konspirationsteori”. I regel nämndes detta nya begrepp med ett hånfullt skratt eller en besvärad suck för att den nedsättande prägeln skulle bli tydlig för alla tittare.

Vanligt förekommande konspirationsteorier

Regeringen och riksdagen vill vårt bästa. Denna konspirationsteori uttrycker och kommunicerar den ogrundade föreställningen att de högsta politiska ämbetena enbart eller huvudsakligen innehas av goda konspiratörer som arbetar utan egenintresse för samhällets och befolkningens bästa. Denna konspirationsteori förklaras ofta med ett resonemang om att högt uppsatta politiker i Sverige och ett fåtal andra demokratiska länder inte är korrumperade av ekonomiska, materiella eller sociala faktorer på samma sätt eller i samma omfattning som övriga statsbildningar i världen.

Massmedia skulle inte ljuga för oss. Denna konspirationsteori förespråkar den ogrundade föreställningen att globala mediekonglomerat drivs av goda konspiratörer som vill upplysa befolkningen om vad som pågår i världen. Teorin förklaras ofta med ett resonemang om att de som äger en eller flera nyhetskanaler inte skulle försöka utnyttja sin inflytelserika position för att manipulera sina läsare eller tittare i propagandasyfte.

Läkemedelsindustrin vill att vi blir friska. Denna konspirationsteori hävdar att goda konspiratörer verkar inom den högsta ledningen för den internationella läkemedelsindustrin i syfte att bota världens befolkning från sjukdomar och andra hälsoproblem. Det bakomliggande resonemanget vill göra gällande att ekonomiskt vinstintresse är en relativt obetydlig motivation för de inblandade konspiratörerna, som istället drivs av en inneboende godhet och välvilja.

Denna typ av övertygelser korrelerar starkt med instinkten att blint tro på vad massmedia rapporterar och vad regeringar säger och är en utmaning som hotar alla demokratiska samhällen som är beroende av en informerad och kritiskt tänkande befolkning för att fungera.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter