Svensk ekonomi bromsar in – svenska hushåll sårbara

SEB-banken publicerar idag en prognos för svensk ekonomi med blandat innehåll. Den visar på att företagen har relativt gynnsamma villkor, men att hushållen blir allt mer trängda.

Prognosen tar ett brett grepp över makroekonomi i Sverige och världen. Kriser och nedgångar beror oftast på händelser i företagsvärlden. Men nedgången som nu står för dörren kommer främst att beröra hushållen, företagen kommer att stå sig relativt starka.

Hushåll tar stryk

Företag har flera frihetsgrader än hushåll för hur de kan agera i höginflationssituationer. Företag kan ofta höja sina priser, effektivisera eller ta bort olönsamma delverksamheter. Men hushåll har i regel svårt att påverka sina större kostnadsposter, som boende, transporter och energi.

Alla dessa kostnadsslag ökar nu kraftigt, och det slår mot hushållen. Inte minst räntorna kommer att stiga kraftigt, vilket påverkar hushållen och sänker deras köpkraft och efterfrågan. I Sverige har bolåntagare av tradition i regel rörliga räntor, mycket oftare än i andra länder, vilket dock är just den sorts räntor som påverkas av Riksbankens styrränta. Den har redan höjts med 1 procent – det är en stor höjning för att vara i ett enda steg, historiskt sett – och den förväntas stiga ytterligare.

Det väntas dock inga dramatiska förändringar i arbetslösheten, enligt samma prognos, och därmed inga dramatiska ökningar av utbudet av bostäder genom tvångsförsäljningar. Hushåll prioriterar alltid bostadslån.

Utsatta bostadsköpare

Sverige har länge haft låg statsskuld och i stort sett balanserade offentliga budgetar, framför allt i jämförelse med andra länder. Det har lett till låga styrräntor och därmed bra kalkyler för köp av bostäder, som objektivt sett dock ändå kan te sig oerhört dyra i pris och som med all säkerhet aldrig kommer att kunna betalas av fullt ut av köparen.

Det har svenska bostadsköpare å andra sidan mer eller mindre tvingats till, genom den massmigration till Sverige som har förbrukat hela utbudet av lediga bostäder. Inte bara den som vill välja var han ska bo, utan också den som i likhet med de flesta i alla fall vill ha någonstans överhuvudtaget att bo, har varit hänvisad till de bostäder på marknaden som varit dyra i köp men billiga i drift genom de hittills låga räntorna. Den situationen är nu bostadsmarknaden på väg bort i från. En 20-procentig minskning av huspriserna vid försäljning kan nu vara på gång, dock alltså antagligen på lägre försäljningsvolymer eftersom en del försäljningar inte blir av efter dessa prisfall.

Sverige har också hyresreglering, vilket ger en svag kalkyl för den som bygger nya bostadshyresfastigheter. Riksdagen har på ett mycket tydligt sätt sagt ifrån mot förändringar på denna punkt så något större nytt utbud av hyreslägenheter kan inte väntas.

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter