Sverige – en del av Västerlandet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.
Västerlandet är lite av ett bortglömt begrepp för många svenskar, även för övertygade nationalister. Det är vänstern och PK-makten som vill ha det så. Det finns anledning för alla nationalister i västvärlden att tänka om och se Västerlandet för vad det betyder och för vad det är – en del av oss och också något som vi själva är en del av.

Västerlandet är inte ett klart begrepp för alla. För vänstern är det i stort sett allt i västvärlden som vänstern är emot och som reser hinder för vänsterpolitik. Ytterst måste den som vill debattera om Västerlandet bestämma sig för vad han menar.

Jag väljer att gränsa av så här: Västerlandet har sina rötter i Europa och Angloamerika. Det är inte bara geografi – Västerlandet har också rötter i renässansen, i upplysningen, i industrialismen, i marknadsekonomin, i romerska riket och grekernas värld.

Det handlar om värden, principer och framåtskridande

Det är principen om människovärde (”allas lika värde” är dock en felöversättning, i FN:s originalskrivning står det ”lika värdighet”), om individualism som innebär personligt ansvar och personliga möjligheter, och om den grundläggande ordning i maktutövning och rättskipning som måste finnas och som också måste ha stöd bland de allra flesta. Det handlar också om sunt förnuft och kritiskt, konstruktivt ifrågasättande på kunskapens grund, även av det som har funnits länge och egentligen oavsett om någon förlorar på att nya tankar kommer fram och konkurrerar.

Det handlar kanske framför allt om framåtskridande. Världen ska bli lite bättre genom att vi tänker lite klarare och får hela samhället att fungera lite bättre. I det gamla Egypten, i Inkariket, i Sovjet och på många andra ställen var det i princip förbjudet att tänka nytt, för det hotade makten. Men i Västerlandet måste makten förtjäna sin plats genom att vara bättre än de konkurrenter som också vill ha makten, och idéer måste bevisa sitt värde i konkurrens med nya idéer.

Absolut makt och idéer som inte får ifrågasättas, hör inte hemma i Västerlandet. Den som ser lite under ytan på detta, ser att rimlig yttrandefrihet både är och har varit absolut nödvändig som del av alltihop.

De bästa samhällena i världen måste vi nu försvara

Västerlandet är den största historiska skapelse som någonsin har funnits. Det har skapat samhällen och ting som är bättre än alla andra samhällen och ting som har funnits. Det har ingen konkurrens bland samhällsformer när det gäller förmågan att skapa välstånd, hälsa och trygghet – grundpelare för lycka. De länder som har närmat sig västerländska nivåer för välstånd har gjort det genom att kopiera större delen av Västerlandets idéer, med undantag för ett par oljeländer.

Allt detta är nu hotat. Av globalisering, av migration, av upplösning av nationalstater, av femtekolonnare i PK-vänstern med försänkningar i maktens korridorer. Och kanske mest av allt av att vi själva, nationalister inte minst, inte förstår Västerlandets betydelse och att vi inte försvarar det vi har.

Det är dags att alla svenskar förstår att Sverige är en del av Västerlandet och att Västerlandet är en del av Sverige. Vi får inte förlora det vi har fått i arv. Allra störst anledning har vi svensknationalister att börja förstå den saken, och vi har också ett ansvar för att leda och visa vägen.

Därför behöver Sverige Västerlandet

Alla har vi Sverige närmast hjärtat. Som en klok person en gång skrev: ”Nationalism är kärlek i folkformat”. Och så ska det vara. Däremot behöver vi också öppna ögonen för världen utanför Sverige och se att kampen är global, andra västerländska folk är lika illa utsatta som vi. Kan vi samarbeta med dem i kampen, så måste vi göra det. Har man Sverige så nära hjärtat så att man inte ser att portugiser, kanadensare och många andra kan vara våra kamrater i kampen – då har man blivit närsynt av att hålla Sverige så nära hjärtat.

Västerlandet är inte EU eller EU:s drängar i maktapparaten på svensk mark. Det är inte WEF. Det är inte Bilderberggruppen. Det är inte Global Compact. Det är inte Microsoft eller Google, eller andra företag som sätter sig över alla regler. Det är alla utsatta folk i vår del av världen, som ofta lider lika mycket av sina politikers dårskap som vi, även om vi svenskar ibland tror att vi har världens sämsta politiker.

Kan vi samarbeta meningsfullt med andra utsatta i resten av Västerlandet, då ska vi göra det. Gör vi inte det, så sviker vi i praktiken kampen för en mångfaldig värld med levande folk och deras nationalstater. Börjar vi hata andra västerländska folk och länder därför att deras politiker och institutioner är lika dåliga som våra, och lika dåliga på att stå globalismen emot, då går vi finanselitens ärenden.

Sverige har fått sin form av att vara en del av Västerlandet. Man behöver inte lyssna på någon gammal avdankad, utröstad förlorare till statsminister som en gång lär ha sagt ”Bara barbariet var en gång fosterländskt”, vid värsta tänkbara tillfälle. Han hade fel, som alltid. Men Sverige har tagit till sig mycket av Västerlandets idéer och skapat sin unika identitet av alla dessa västerländska byggstenar, precis som alla andra nationalstater, tillsammans med det som vi tagit med oss från urtiden. Och så fortsätter det faktiskt än idag.

Det är också lite av en del av det västerländska, att man tar till sig idéer från andra och delar med sig av vad man själv vet. Den som är så självgod att han tror att Sverige står fritt från Västerlandet och kan klara sig helt självt – den är så självgod att han behöver en tillrättavisning.

Sverige – en viktig spelare för Västerlandet

Sverige är ett litet land, men har haft en förnämlig ekonomisk utveckling framför allt åren 1870-1970, när vi framgångsrikt tävlade med och överträffade de flesta länder som det är rimligt att göra jämförelser med. Sverige har också bidragit med såväl uppfinningar och idéer som produkter och tjänster till världen, samman med konst, litteratur och musik, på ett sätt som få länder med samma invånarantal kan visa upp.

I Västerlandet råder nämligen meritokrati, bland mycket annat – har man någonting bra att komma med, så är det den saken som räknas, inte hur stor man är eller hur mycket man hotar. Där står sig Sverige väl. Bara som ett av många exempel, så smög sig en svenskkonstruerad och svenskbyggd ubåt under övning för ett par år sedan, flera gånger in i en välskyddad amerikansk hangarfartygsgrupp utan att bli upptäckt. Där kom faktiskt stormakten till korta, alla sina resurser till trots.

Litet eller inte, så har Sverige faktiskt överlevt som nation och stat på ett sätt som få andra jämförbara länder har gjort. I Lennart Svenssons förnämliga bok ”Ett rike utan like: Sveriges historia”, visar författaren hur Sverige har överlevt genom vilja och sammanhållning. Det skedde också på ett sätt som många andra länder från medeltiden och framåt aldrig gjorde, utan de uppgick i stället i andra, större länder, försvann och glömdes. Vi svenskar kan sträcka på oss, för vi är väl förtjänta av vår plats i Västerlandet. Vi har slagstyrka på många plan, slagstyrka som går långt utanpå vår skenbara viktklass.

Västerlandet är något andligt som vi ska ha tillbaka

EU marknadsfördes med argumentet att Sverige skulle få sitta med vid bordet och besluta om mycket av sina egna angelägenheter. Det vet vi hur det gick med. Men Västerlandet är något annat, givetvis större men inte heller på samma sätt som EU – en skapelse av mygel, korridorpolitik och stora länders maktarrogans.

Västerlandet är i viss mening något andligt, som vi får försöka vinna tillbaka tillsammans med de andra västerländska folken. Och i Västerlandet är det i regel som sagt på det viset, att den som har något att komma med och som bidrar med något, den får gehör.

Sverige är relativt känt världen över, genom framgångsrika industrier och deras produkter, genom Nobelpriset, genom framgångsrika musikartister, konst och litteratur. Det är ett bra varumärke Sverige har, och som det är upp till oss att ta vara på och göra det bästa av.

Västerlänningar – förenen eder!

Sverige är en del av Västerlandet och Västerlandet finns i vårt svenska samhällsbygges DNA. Det är dags för oss alla att se klart på den saken och också dra rätt slutsatser: Sverige behöver Västerlandet likaväl som Västerlandet behöver Sverige, och alla är vi del av samma kamp mot den urspårade globalism som kommer att betyda slutet för frihet och utveckling.

Vi behöver söka förståelse, samband och samarbete med andra i Västerlandet som är lika hotade av globalism som vi. Det är i vårt eget och alla förnuftiga, frihetsälskande människors intresse.

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några varor i din varukorg ännu.

Bläddra bland produkter