Tag: Befolkningstillväxt

Japan presenterar lösning på minskande födelsetal

Invandring är inte ett alternativ när Japan ska tackla sina minskande födelsetal

Kinas befolkning minskar

Kinas folkmängd minskar medan Indiens ökar.

WEF: Jane Goodall vill se minskad världsbefolkning

Jane Goodall vill reducera världsbefolkningen. Berättar inte vilka delar av den.

Senaste nytt

00:00:50

Natomotståndet växer i Natoländerna

2 miljoner svenskar vill lära sig skjuta

Nya jättedemonstrationer i Frankrike

00:11:03

Problemet med grönt stål

Bolsonaro skjuter upp hemkomsten

Enorm brand i svenskt oljeraffinaderi