Tag: Dator

Skärmtid ger barn ögonproblem

Ökade synproblem hos barn kan kopplas till för mycket skärmtid. Hur kan en förälder åtgärda detta?

Senaste nytt