Tag: Historia

Historiskt fynd på Gotska Sandön väcker nya frågor

Hur utförliga var kontakterna mellan romarriket och Gotska Sandön för runt 2 000 år sedan? Ett fynd som nyligen gjorts Gotska Sandön gör frågan...

Försvunnen stad nyupptäckt av arkeologer med ny teknik

Tack vare en ny teknik har arkeologernas arbete underlättats kraftigt och underlättar upptäckter av gamla städer och fornlämningar

Unikt fynd kan beskriva försvarsverk i Göteborg

Ett arkeologiskt fynd kan bidra till Göteborgs historia, både vad gäller arkitektur och levnadsvanor

Arkeologiska fynd kan lyfta landskapets historia

Gamla och nya arkeologiska fynd ska föras samman för att kasta ljus över den lokala förhistorian

Myndighetsdokument visar hur statyer av vita män ska tas bort

Statyer föreställandes politiskt inkorrekta personer ska tas bort, enligt myndighetsplaner. Men det finns de som gör motstånd

Spektakulärt fynd vid pyramiderna

Ett stort fynd i en av Gizas pyramiderna har offentliggjorts, vilket tros kunna bidra till ny kunskap om det sista av antikens sju underverk

Historien levandegörs för barn

Barnen ska få en djupare förståelse för och känsla av samhörighet med den svenska historien, när ett nytt museiprojekt sjösätts

Konspirationskollen: Mordet på Axel von Fersen – en orkestrerad lynchning?

Var lynchningen av Axel von Fersen 1810 resultatet av en spontan pöbels agerande? Eller planerades händelsen av personer som ville undanröja honom?

Överraskande fina fynd i forngrav i Uppsala

En forngrav i Gamla Uppsala kan ge svenskarna en hel del information om vår äldre historia

Skultuna messingsbruk fyller 416 år

Hantverksskicklighet och fokus på kvalitet är nyckeln till att Skultuna bestått tidens tand så väl

Senaste nytt