Tag: Inflation

Lågt svenskt förtroende för landets ekonomi

Svenskarna känner inte stor tilltro för landets ekonomi eller hanteringen av brottsligheten

Höga skatteintäkter i elkrisens spår – elskatten stannar

Medan flera andra länder sänker elskatt och elmoms gör Sverige tvärtom och höjer den

Halva elräkningen består av skatt

Elräkningarna får svenska hushåll att gå på knäna, men hälften av dessa utgörs av elskatt, vilken regeringen vägrar sänka

Före detta riksbankschef erkänner katastrofal svensk ekonomi

Den tidigare riksbankchefen ger en delvis annan bild än den vi har fått höra från politiker, vad gäller orsakerna till den vikande ekonomin

Rörliga räntor fortsätter dominera bland bostadslån

När svenskar tar bostadslån väljer man i regel en rörlig ränta framför en bunden

Finansinspektionen fokuserar på inflationen

På grund av den höga inflationen vill Finansinspektionen granska betaltjänstföretag och företag som hanterar lån förhåller sig till inflationen

Fortsatt höga matpriser

Matpriserna ser ut att bli fortsatt höga, men den som vill att svensk produktion står stark kan hjälpa till genom att köpa svenska produkter

Inflationen kan ha toppat

Den enorma inflation som just nu pågår i den industrialiserade världen kan ha nått sin topp

Hård press på energiministern om löftena

Det är ingen avundsvärd uppgift att vara energiminister i dagsläget. Löftena från före valet sviktar något

Inflationstakten 10% under december

Inflationen högsta sedan finanskrisen på 90-talet. Elpriserna stigit nästan 30%

Senaste nytt