Tag: Inflation

Stockholms bostadspriser i trendbrott

Den negativa utvecklingen för de svenska bostadspriserna ser nu ut att vända

Ekonomin vänder, men vissa priser blir fortsatt höga

När ekonomin vänder till det bättre, får svenskarna att räkna med höga priser på vissa områden

Skrämmande rapport från EU om svensk ekonomi

Den svenska ekonomin är den sämsta i EU och sticker ut i jämförelse med andra länder

Kraftig höjning av styrräntan

I ett försök att motverka den höga inflationen väljer Riksbanken att höja styrräntan

De statsanställdas snittlön nu över 150 000 per månad – men inte i Sverige

Den som får sin lön från socialdemokrater tror ofta att det lönar sig att rösta på dem, vilket inte verkar stämma. Men att rösta på deras konkurrenter ger inte heller något positivt resultat i plånboken visar aktuell statistik. Lösningen är direktdemokrati.

Megastrejk i Englands vårdsektor

Vårdpersonal i hela England strejkar för bättre löner och mot regeringens usla ekonomiska politik. Största strejken någonsin!

Höjda matpriser slår hårt – men det finns ljuspunkter

Höga matpriser slår hårt mot vanligt folk och situationen blir allt mer ohållbar. Men det finns lösningar

Lågt svenskt förtroende för landets ekonomi

Svenskarna känner inte stor tilltro för landets ekonomi eller hanteringen av brottsligheten

Höga skatteintäkter i elkrisens spår – elskatten stannar

Medan flera andra länder sänker elskatt och elmoms gör Sverige tvärtom och höjer den

Halva elräkningen består av skatt

Elräkningarna får svenska hushåll att gå på knäna, men hälften av dessa utgörs av elskatt, vilken regeringen vägrar sänka

Senaste nytt