Tag: Moral och heder

God moral och andlig renhet – del 5

Om evolution, moral, maktläror, egoism kontra altruism, biologiska skillnader och att vi måste lära oss skilja på vi och dem

God moral och andlig renhet – del 4

Detta är den fjärde artikeln på temat ”God moral och andlig renhet" och berör tankefel rörande orsak/verkan-kedjor.

God moral och andlig renhet – del 3

I denna tredje artikel beskrivs evolutionen, religioner och maktens prägling via kultur, religion, politik, narrativ och memer.

God moral och andlig renhet – del 2

Företeelserna vetenskap och tro som både tangerar och överlappar varandra, behandlar skribenten i denna artikel.

God moral och andlig renhet – del 1

Om språk och grundläggande förutsättningar för dialog, sakliga diskussioner och vetenskaplighet.

Jonathan Haidt: Höger eller vänster – en magkänsla, inte förnuft

Höger eller vänster – en magkänsla inte förnuftig fakta. Jonathan Haidt moralpsykologi visar hur och varför vi väljer våra åsikter

Senaste nytt