Tag: Riksbanken

Professor varnar för felgrundade räntehöjningar

Om räntehöjningar sker på ett annat håll, som Sverige har ekonomiska förbindelser med, måste inte räntorna nödvändigtvis höjas i Sverige, enligt en professor

Högre styrränta öppnar för debatt om skuldsättning

När riksbanken varslar om höjd styrränta, efterfrågas en debatt om svenskarnas skuldsättning

Stor efterfrågan på kontanter

Trots olika särintressens försök att motverka kontantanvändningen, fortsätter folk i hög grad att använda kontanter

Jättehöjning av räntan får kritik

Riksbankens höjning av styrräntan har gett upphov till en omfattande debatt om räntor

Kraftig höjning av styrräntan

I ett försök att motverka den höga inflationen väljer Riksbanken att höja styrräntan

Ministern kan inte ge ett rakt besked om brutet vallöfte

Vallöftet om att införa en paus i kravet på att amortera banklån kommer inte att infrias och den ansvarige ministern kan inte ge ett konkret svar

Räntehöjning väntas – utländska centralbanker leder vägen

Räntan förväntas hamna på 3-3,5 procent. Riksbanken sammanträder på onsdag

Före detta riksbankschef erkänner katastrofal svensk ekonomi

Den tidigare riksbankchefen ger en delvis annan bild än den vi har fått höra från politiker, vad gäller orsakerna till den vikande ekonomin

Kritik mot Riksbanken över räntehöjningspolitik

Riksbanken har lagt alltför stor fokus på höjda räntor för att bekämpa inflationen, vilket får kritik av framträdande bankekonomer

Inflationen kan ha toppat

Den enorma inflation som just nu pågår i den industrialiserade världen kan ha nått sin topp

Senaste nytt