Tio ovanor att sluta med för alla starka män

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.

Dessa enkla tips kan få dig att bli mer respekterad och beundrad

I tider som dessa råder det en skriande brist på starka män. Det vill säga normala män som är principfasta och har mål, mening och syfte med sina liv. Män som inte låter sig hunsas utan gör det som krävs och står upp för det som är rätt och riktigt. Vill du bli en del av denna skara män så är en bra start att genast upphöra med dessa tio ovanor.

Samhället speglar dess befolkning

Ett tydligt tecken på vartåt samhället barkar hän, är tillståndet hos dess befolkning, såväl den kvinnliga som den manliga. Som de flesta av er kanske vet så befinner vi oss idag i skiftet mellan de goda och hårda tiderna, eller snarare i slutet av de goda tiderna. Det är oftast de goda tiderna som skapar svaga, veka män, något vi fått erfara under det senaste århundradet och i synnerhet de senaste decennierna.
Svenskarna befinner sig här i en prekär situation, då vi varken drabbats av krig, svält eller stora katastrofer på över 150 år. Därför är det inte underligt att blotta tanken på dessa umbäranden skapar en viss stress, oro och rädsla hos flertalet svenskar. Särskilt inte när vanorna och prioriteringarna hos befolkningen ser ut som de gör.

Status och lättja istället för dygder och självutveckling

I och med att bekvämlighet och ängslighet tilltagit hos befolkningen så är den idag, på det stora hela, mer bekymrad över status, prylar och världsliga nöjen än asketism, självutveckling, överlevnad och sina efterlevandes framtid. Det är här som männen borde visa vägen genom att leva dygdigt, stå upp för sig själva och det som på lång sikt är rätt och riktigt, istället för att rygga inför minsta ansträngning eller svårighet.

Att många män idag gör nästan vad som helst för lite bekräftelse, status och tillfälliga belöningar istället för att härda kropp och själ säger en hel del. Dock är det härdandet av kropp och själ som behövs för att bli en verkligt respekterad man. En man som inte oroar sig för påtryckningar utifrån utan som står stadigt fast vid sina uppfattningar.

En riktig man är inte konflikträdd

För när det kommer till kritan så följer ingen, särskilt inte kvinnor, en man som de gillar, utan en man som de respekterar. För att bli en sådan man krävs det inte bara att du som man anammar en del goda men krävande vanor. Det krävs även att du upphör med en del ovanor samtidigt.

Att många av dagens män har blivit så förslappade, veka och konflikträdda beror inte enbart på den kemiska och teknologiska krigföring de utsätts för dagligen, för då hade vi inte haft några normala män kvar överhuvudtaget. Det beror i stor utsträckning på de vanor eller ovanor som de omger sig med och som de inte kan lägga ned.

Upphör med detta om du vill bli en som man ser upp till

För att bli en verkligt stark man som folk ser upp till och vill följa, så är en bra start att genast upphöra med dessa tio ovanor. För så länge du håller på med dem kommer du aldrig att kunna ta ditt liv till nästa nivå. Det vill säga till ett liv som ligger bortom det materiella, fysiska planet:

1. Bry dig om vad andra tycker och tänker
Så länge du bryr dig om vad andra tycker och tänker om dig, så kommer du krympa och bli en svagare man. Att aldrig våga stå upp för sig själv och ha integritet utan istället gå omkring och vara ängslig och konflikträdd bygger ingen karaktär. Det gör dig bara till en gummirygg och livegen slav inför andras bekräftelse och sådana män blir varken respekterade eller ihågkomna. De män som istället vågar gå emot strömmen, blir alltid ihågkomna, hur mycket hat, spott och spe de än fått motta.
För att bli en stark man krävs därför att du står lite i den obekväma hetluften, inte bara en utan flera gånger. Det är så du härdas och får mer skinn på näsan över tid. Våga vara den stabile mannen som inte viker sig för andras kommentarer och tankar!
2. Att tvivla på den egna förmågan
Det finns idag alltför många män som inte har någon som helst tro på sin inneboende potential. Hur vet vi detta med säkerhet? Bland annat för att vi lever i ett samhälle som uppmuntrar till jantelagtänk och att vara avundsam mot sin nästa som lyckats med något svårt eller krävande. Många män som är på väg att ta sitt liv till nya höjder, trycks därför ofta ned i skoskaften av avundsamma medmänniskor, varpå de inte ids försöka igen.
Inte konstigt att de tvivlar på sin egen förmåga och att kommentarer i stil med ”Jag är nog inte bra på något särskilt”, ”Inte kan väl jag”, ”Jag är inte född vinnare” blir vanliga ursäkter till att de börjar tvivla och inte vidareutvecklar sina talanger och förmågor. För när det kommer till kritan finns det ingen ursäkt till att tvivla på sig själv och inte slipa på sina färdigheter.
Vill du bli en stark man ska du istället säga ”Jag kan”, ”Jag kommer att lyckas”, ”Det här fixar jag”, ”Låt mig/oss försöka igen”. Det leder oss direkt in på nästa punkt..
3. Att inte experimentera och testa nya idéer och lösningar
Många av dagens moderna män ger upp alldeles för lättvindigt och överger en idé eller aktivitet så snart den inte ger med sig. Inte bara inom företagande, arbetsuppgifter och affärer utan även inom en rad andra livsområden. För många krävs det bara ett eller två misslyckade försök för att överge något helt. Att misslyckas med något må vara jobbigt men att inte försöka lösa det eller försöka fler gånger är ännu jobbigare, för då har du inte ens ansträngt dig. Att ha misslyckats med något flera gånger skänker flera lärdomar, likaså att lyckas efter dessa misslyckade försök. Att inte försöka eller ens kunna tänka sig någon lösning däremot, skapar inga starka män. Det skapar bara passiva slöfockar som alltid ger upp och fortsätter att rygga för ansträngningar och utmaningar.
Använd därför ditt pannben och låt dig inte nedslås av tillfälliga nederlag. Det är så du bygger upp det som på engelska kallas för ”grit” eller jävlaranamma på svenska.

Testa istället något nytt och innovativt ifall den gamla inkörda vägen inte fungerar. Det är ju oftast från nederlagen man lär sig något, samtidigt som de är förutsättningar för framtida segrar och framgångar.
4. Att inte prioritera din hälsa
En av huvudorsakerna till förfallet hos västerländska män är tveklöst den bedrövliga hälsa som merparten av dem befinner sig i. Det må vara sant att delar av tillståndet kan skyllas på konstant kemisk, biologisk och psykologisk krigföring av olika slag, men till syvende och sist har vi alla ett eget ansvar också.
Att det ändå finns män som är i toppform, trots hög ålder och/eller tidigare personlig historik av fetma, visar att det är fullt möjligt, och därmed finns ingen ursäkt att försaka sin hälsa. Har du inte råkat ut för en olycka eller har någon ärftlig sjukdom som bryter ned kroppen så är det helt och hållet din livsstil som avgör din hälsostatus, snarare än generna.
Saken är den, att utan god hälsa kan du inte göra någonting och därmed borde detta vara din kanske viktigaste prioritet i livet, för det finns inga starka män, vars hälsostatus är dålig. God hälsa utstrålar pondus och självdisciplin varför hälsa och karaktär hänger tätt samman.
5. Att slösa bort din värdefulla tid
Det finns inte en enda stark man därute som inte inser värdet av sin tid, då tiden är en av de få saker som det inte går att köpa mer av. Något som är genomgående hos alla svaga/veka män är att de inte inser värdet av tid, utan istället slösar bort den på kortsiktiga och destruktiva nöjen, giftiga människor och på att skvallra om andra. Dessa onödiga tidsfördriv har inga starka män tid till. De är istället upptagna med att bli sina bästa versioner och samtidigt kunna producera saker av mervärde för sina medmänniskor. Detta kräver god planering och att samtidigt kunna väga tid mot pengar. Ifall du som läser detta känner dig som en tidsslösare så kan du börja med dessa tre saker för att slösa bort mindre av din värdefulla tid:
-Sluta upp med att kröka och äta en massa skräpmat (bakfylla och inflammationer förstör mycket av din vakna tid som du kan använda till bättre saker).
-Begränsa din tid med andra tidsslösare och/eller personer som inte tillför någonting av värde i ditt liv.
-Sluta upp med småaktiga och missunnsamma beteenden då detta är något som hör förloraren till.
6. Att vilja ha en massa saker
”Tiggare kan aldrig vara väljare” lyder ett gammalt engelskt uttryck, vilket vi sällan får höra numera, trots dess sanningshalt. Att därför ständigt vilja ha en massa saker utan motprestation, försätter dig i en defaitistisk tiggarmentalitet där du inte gör minsta lilla för att få det du önskar. Om du nu skulle få det du önskar utan motprestation skulle tillfredsställelsen bli väldigt kortvarig. Dels för att yttre ting aldrig kan skänka dig någon djupare tillfredsställelse, men även för att känslan av att inte ha förvärvat det själv gör sig påmind.
Önskar du dig något så gör du därför bäst i att sluta önska och istället sätta upp ett tydligt mål som du arbetar mot. För detta krävs att du gör upp en plan, varpå du sedan arbetar av ett delsteg i taget. Kör du fast längs vägen kanske du behöver omvärdera planen och testa något nytt. Genom att ständigt sätta upp mål som du hela tiden arbetar mot kommer du inte bara att få fler valmöjligheter utan även bli en starkare man på kuppen.
7. Att jaga meningslösa relationer
Nu är vi tillbaka på integritets- och tidsslösarspåret då ett genomgående drag hos många veka män är att de söker andras bekräftelse och gillande, kosta vad det kosta vill. Det gör att de oundvikligen jagar personer, partners och kretsar som kan ge dem det, oavsett hur giftiga, tarvliga och destruktiva de är. Inte bara gör det dem till svagare män som få respekterar, de slösar även bort sin värdefulla tid på människor som kan överge dem närsomhelst. Särskilt när det hettar till och man behöver deras stöd.
Bättre är att istället sålla ordentligt i sin umgängeskrets och istället knyta band med personer där man alltid kan vara sig själv till 100 procent, få känna sig betydelsefull och att man har något att bidra med. Personer som man kan lita på och te sig till i alla situationer, särskilt när det krisar.
8. Lägga ned handtrallandet
Oavsett ifall man är religiöst lagd eller ej så borde denna ovana vara något man slutat med när man kommit upp i vuxen ålder. I yngre år kan man delvis bli ursäktad med att man är ung, dum, hormonstinn och inte vet bättre. Det är även svårt att i ung ålder värja sig mot all propaganda som uppmuntrar till detta beteende. Är man dock en fullt vuxen man över 30 år finns det inga ursäkter till att fortsätta. För det första så slösar du bort din tid på ett ytterst kortlivat nöje som absolut inte tillför något till ditt liv. För det andra försvinner mycket skaparkraft, energi och testosteron för varje gång du gör det.
Det är lätt hänt att vanan blir en sorts tvångshandling man tar till varje gång så fort lusten visar sig litegrann och rätt var det är, så handtrallar man snart flera gånger om dagen. Bättre är att istället sublimera dessa starka energier och begär till produktiva ändamål. Du kommer att bli mer målmedveten, få mer gjort, bli mindre ängslig och kunna träna hårdare än någonsin så snart du låter bli detta under åtminstone några veckors tid.
9. Bita på naglarna
Ifall du fortfarande biter på naglarna långt upp i vuxen ålder är det antagligen ett tecken på en ängslan, oro eller ångest som du fortfarande inte kan hantera och för att bli en stark man behöver du kunna hantera det. Hur ska du annars kunna hjälpa till att skydda hus, hem och härd när det är kris- och panikläge och folk räknar med dig och din försvarsförmåga?
För övrigt påverkar denna vana din självsäkerhet, gör dig ännu ängsligare och påverkar många delar av ditt liv, inte minst det sociala. Det är inte många som i längden vill umgås med en smått neurotisk man som ständigt utstrålar ängslan och oro. Än mindre som räknar med hans förmåga i verkliga krissituationer.
Kan du trots allt inte sluta bita på naglarna så finns det professionell hjälp att tillgå. Det kanske kostar en slant men ifall det hjälper så har du definitivt lyft ditt liv några snäpp.
10. Scrolla runt på sociala medier
Att scrolla runt på social medier är bland de mest meningslösa aktiviteter du kan ägna dig åt. För varje minut som du ägnar åt detta tar du en minut av din tid som skulle kunna användas till att förbättra ditt eget liv istället. Du ser bara höjdpunkterna i andras liv och får för dig att ditt liv måste vara sämst, samtidigt som du försätter dig i tiggarmentaliteten där du bara önskar dig en massa saker utan motprestation. Använd istället tiden till att skapa, bygga och uträtta saker i den verkliga världen som skänker dig verklig tillfredsställelse. Det är i alla fall det som starka män gör istället för att bekymra sig om andras göromål som dyker upp i flödet på sociala medier.
Sociala medier ska istället används mycket sparsamt och allra helst endast när de behövs. Det vill säga, endast för att knyta kontakter och hålla kontakten med familj, vänner och släktingar. Den kloak som utgör större delen av dessa medier ska man helst hålla sig borta från.

Misströsta inte om du känner igen dig – Rom byggdes inte på en dag

Ursäkta ifall detta blev lite långrandigt men jag hoppas att ni män som läser detta kan ta till er av raderna ovan och att ni inte får panik ifall ni känner igen er i någon av punkterna. Att göra sig kvitt dessa ovanor går inte över en natt utan är en process som tar tid men som är väl värd besväret. Ingenting som är eftersträvansvärt här i livet är lätt att genomföra, vare sig det är att tjäna ihop en förmögenhet, bli vältränad eller bli bäst på det man gör.
Vägen dit kommer dock att gå betydligt smidigare ifall du gör dig kvitt vanorna som står i vägen för dig och som sänker din potential.
En uppgift som förvisso inte är lätt den heller men vem har sagt att livet ska vara lätt?

Det är ju genom att utmanas som män och människor, som vi faktiskt växer och blir större och starkare!Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter