onsdag, 28 september, 2022

Tjeckien tiodubblar sin guldreserv

Visegradländerna ense om att guld är en bättre reservvaluta än US-dollar. ”Ingen motpartsrisk, stärker förtroendet”.

Den 26 maj meddelade den tillträdande guvernören för den tjeckiska centralbanken, CNB, Aleš Michl, i en intervju med den tjeckiska publikationen Ekonom att han planerar att massivt öka centralbankens guldreserver från nuvarande 11 ton till ”mer än 100 ton”.

Den 44-åriga Michl har varit ledamot av den tjeckiska centralbanksstyrelsen sedan december 2018, och kommer att börja sin 6-åriga mandatperiod som CNB-guvernör den 1 juli 2022, efter att ha utsetts till rollen av den tjeckiske presidenten Miloš Zeman. Redan här syns stora skillnader med det svenska systemet där Riksbanksdirektionen själva utser sin chef, vars maktutövning inte begränsas av mandatperioder.

Med guldköpen tar Tjeckiens centralbank exempel från sina motsvarigheter i Schweiz och Israel, samt den stora statliga förmögenhetsfonden i Norge, som gjort samma sak. Michl går inte in i detalj hur om hur centralbankens utökade guldinnehav kommer att bidra till en ökning av den förväntade avkastningen på reserver, det vill säga om det nya guldet kommer att förvaltas aktivt genom att lånas ut, såsom Bank of England gör, eller om guldet kommer att hållas i sitt eget valv på tilldelad basis.

CNB sålde 56 ton guld under en nationell finanskris 1998, vilket var huvuddelen av landets guldreserv. Under 1990-talet och början av 2000-talet sålde många centralbanker guld under omständigheter som inte var ekonomiskt vettiga, exempelvis Storbritannien, Nederländerna, Australien och Schweiz.

Visegrád-gruppen

Tjeckiens nya guldpolitik går också väl i linje med landets allierade i Visegrád-gruppen. Visegrád-gruppen är en ekonomisk, politisk, säkerhets- och kulturell allians bestående av Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien som bildades i februari 1991 i Visegrád i Ungern. Visegrád Groups hemsida beskriver samarbetet som att: ”Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien har alltid varit en del av en enda civilisation som delar kulturella och intellektuella värderingar och gemensamma rötter i olika religiösa traditioner, som de vill bevara och ytterligare stärka.”

I oktober 2018 meddelade den ungerska centralbanken, Magyar Nemzeti Bank, MNB, att de hade ökat sina guldreserver 10 gånger från 3,1 ton till 31,5 ton. Det aktuella tjeckiska förslaget, att öka de tjeckiska guldreserverna från 11 ton till mer än 100 ton är en praktisk kopia av det ungerska draget när det gäller procentuell ökning, det vill säga 1000 procent.

Likaså skickade en kollega i Visegrád Group i Polen chockvågor genom guldmarknaden när den polska centralbanken i juli 2019 meddelade att den hade köpt 125,7 ton guld i London (100 ton 2019 och 25,7 ton 2018), och därmed ökade sina guldreserver på tiden till 228,6 ton. År 2021 höjde den ungerska centralbanken insatserna ytterligare när den köpte ytterligare 63 ton guldtackor och tredubblade därmed sitt guldinnehav från 31,5 ton till 94,5 ton.

När Ungern gjorde sitt stora guldköp 2021 förklarade man skälen för köpet i ett pressmeddelande och sa att guld ”inte medför några kredit- eller motpartsrisker, det stärker förtroendet för ett land i alla ekonomiska situationer, vilket fortfarande gör det till en av de mest avgörande reservtillgångarna i världen”.

Polsk känga åt US-dollarn

Under samma år, när den polska centralbankschefen, Adam Glapiński, i en intervju meddelade att banken kommer att köpa ytterligare 100 ton guld under 2022, förklarade han anledningen till köpet och sa att: ”guld är fritt från kreditrisk och kan inte devalveras av vilket lands ekonomiska politik som helst. Dessutom är den extremt hållbar, praktiskt taget oförstörbar”. Han konstaterade också att guld är en ”tillgång till säker tillflyktsort, vilket innebär att dess pris vanligtvis ökar under förhållanden med ökad risk, finansiella och politiska kriser eller annan oro på de globala marknaderna” och att ”guld kännetecknas av en relativt låg korrelation med de huvudsakliga tillgångsslagen – särskilt den amerikanska dollarn.”

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

Ny metod för cancerbehandling

- Annons -

Liknande artiklar

Framåt för tjeckisk opposition

00:04:47

Nyhetssändning 21 september