Trots bristande åtgärder – bankerna synas alltmer

I en ny rapport från Riksrevisionen framgår det att statens förebyggande arbete mot penningtvätt är alltför ineffektiv, tillsynen för svag och att stora brister finns. Fastän storbankerna själva låtit storskalig penningtvätt pågå under många års tid – med regeringens och Finansinspektionens goda minne – ser det ut som att en vändning är på väg.

Ett allvarligt samhällshot

Myndigheten skriver i pressmeddelandet att penningtvätt hotar både det finansiella systemet och samhället i stort. Därför har banker, växelkontor, redovisningsbyråer och andra finansiella verksamheter en skyldighet att motverka den.

– Penningtvätt är systemhotande. Det är viktigt att systemet för penningtvättstillsyn samordnas och utvecklas så att det blir mer effektivt, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.

Riksrevisionen föreslår i sin rapport en rad rekommendationer till regeringen, med syftet att komma tillrätta med bristerna i det statliga arbetet mot penningtvätt. Foto: Wikipedia /I99pema

Trots att statliga myndigheter finns till för att förhindra detta, brister det förebyggande arbetet.Bristerna beror – enligt Riksrevisionen – delvis på regerings svaga styrning av penningtvättstillsynen1, som ofta gör att ansvaret i praktiken hamnar hos respektive myndighet.

Dessa har i sin tur endast begränsade möjligheter till samordning och utveckling och
därmed blir vissa branscher mycket sällan föremål för tillsyn av länsstyrelserna och Finansinspektionen.

Även länsstyrelserna brister

Ett vanligt problem är att vissa typer av företag som utsätts för tillsyn, ofta lägger ned sin verksamhet för att undkomma sanktioner, för att sedan starta upp den på nytt. Det innebär att den sannolikt kan drivas mycket länge innan den riskerar ny tillsyn.

Myndigheten bedömer vidare även att länsstyrelsernas styrning och uppföljning av penningtvättstillsynen är svag, liksom att Finansinspektionen saknar ett systematiskt arbete för att identifiera misstänkta företag2.

Inte lika lätt för storbankerna att tvätta stora belopp längre. Foto: Skärmdump (Youtube).

Storbankerna under luppen

Trots att brister ännu finns i myndigheternas arbete för att motverka penningtvätt, är det positivt att Riksrevisionen lägger fram bristerna på bordet och samtidigt ger tydliga rekommendationer till regeringen. Dessa kommer att behöva efterlevas ifall allmänheten i framtiden ska ha fortsatt förtroende för ekonomin och det finansiella systemet i stort.

Att storbankerna nu granskas allt hårdare – såväl i Sverige som utomlands – kan därför ses som ett tecken på att något äntligen görs åt problemet, och samtidigt pressa bankerna till bättre affärspraxis, transparens och kundservice.

På sistone har även bedrägeriexperter riktat skarp kritik mot bankernas otillräckliga åtgärder mot bedragare. De allt hårdare granskningarna av de svenska storbankerna är något som Frihetsnytt har tagit upp tidigare och får anledning att återkomma till.

  1. Detta sägs bero på att det inte någon samlad strategi för tillsynen, det saknas mål för vad tillsynsmyndigheterna bör prestera och regeringen efterfrågar inte någon regelbunden och detaljerad uppföljning av deras arbete. []
  2. Det vill säga företag som bedriver verksamhet utan att ha det tillstånd eller den registrering som krävs. []

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

1 KOMMENTAR

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter