Tysk domstol: Fastighetsägare ansvariga för skador från 5G-master

En tysk domstol slår fast att fastighetsägare som hyr ut plats för basstationer och mobilmaster påtar sig ersättningsansvar för hälsokonsekvenser av verksamheten, uppger Strålskyddsstiftelsen.

Ärendet avgjordes i tingsrätten i Münster och gällde en kommun som ville säga upp ett uthyrningsavtal med en mobiltelefonoperatör om placering av basstationer. Tingsrätten avvisade kommunens krav på uppsägning av ett hyreskontrakt för mobilbasstationer, och slår fast att fastighetsägare som hyr ut plats för master eller basstationer är ansvariga tillsammans med telekomoperatörerna för eventuella skador som verksamheten kan komma att orsaka, skriver Strålsskyddsstiftelsen i en artikel som även fått internationell uppmärksamhet.

Advokat Krahn-Zembol, som företrädde kommunen kommenterar domstolens beslut på följande sätt:

”Eftersom även officiella organ som Europaparlamentets forskningstjänst (STOA) påpekar att gränsvärdena för elektromagnetisk strålning är för höga med minst en faktor 10, tar ägaren en ansvarsrisk när han eller hon ingår ett avtal med en operatör av ett mobiltelefonsystem i detta avseende.

Hittills har dessutom nästan 1 000 vetenskapliga studier, av sammanlagt mer än 1 600 vetenskapliga studier om mobiltelefoni, visat att biologiska effekter och skadliga effekter uppstår vid svagare strålning än de sedan länge föråldrade gränsvärdena i 26:e BImSchV . (Förordning 26 om elektromagnetiska fält/Tyskland). Även telekomoperatörerna har därför i åratal i sina årsredovisningar varnat sina aktieägare för ytterligare statlig reglering på området.”

Advokaten skriver vidare att ”de systemansvariga själva försäkrat sig för jämförelsevis låga ansvarssummor” och rekommenderar att kommuner avsätter medel ur den kommunala budgeten för denna ansvarsrisk, om de trots domen skulle vilja fortsätta att hyra ut platser till mobiloperatörer.

Att gränsvärden följs innebär inte något skydd mot ansvar, enligt domen.

Gäller även i Sverige enligt experter

Björn Gillberg vid Miljöcentrum har i många år påpekat det solidariska ansvar som uppstår för fastighetsägare som hyr ut plats för mobilmaster och mobilbasstationer. Han har tidigare drivit flera framgångsrika skadeståndsärenden gentemot miljöstörande verksamhetsutövare:

– Det är samma princip som gäller i Sverige. Det är min uppfattning att i dessa fall är såväl teleoperatören och fastighetsägaren solidariskt ansvariga för skador till följd av verksamheten enligt gällande skadeståndsrätt i miljöbalken. Det gäller även skadestånd för sänkta fastighetsvärden när man kan påvisa att närboende drabbats av sänkta fastighetsvärden på grund av verksamheten. Samma princip gäller även för exempelvis vindkraftverk, säger Gillberg.

– Skadeståndet är strikt, det vill säga ersättningsskyldighet föreligger även om gällande villkor, gränsvärden etc. efterlevs. Nuvarande skadeståndsrättsliga regler kom till genom våra processer på 70-, 80- och 90-talet då några av våra processer vandrade genom hela rättssystemet och domsluten kom att kodifieras genom ändring av dåvarande lagstiftning.

När Frihetsnytt ställer frågan till Olle Johansson, docent i cellbiologi, histologi och neurobiologi, säger han att detta stämmer. Han frågar sig också retoriskt:

Men borde inte den verkliga ’mamman’ och ’pappan’ hellre hållas ansvariga, det vill säga våra regeringar och parlament som har krävt att telekombolagen rullar ut [5G] och täcker oss, vår boskap, våra husdjur, naturen och miljön med det? Eller börjar de nu smita ifrån sitt ansvar som de så ofta gjort tidigare…?”

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter