torsdag, 6 oktober, 2022

Tysk undersökning visar: ”politisk korrekthet” hotar yttrandefriheten

45% av tyska folket anser att anklagelser om rasism och ”politisk korrekthet” stryper yttrandefriheten

En undersökning gjord av Tysklands förbundsregering har visat att ungefär hälften av befolkningen i landet känner att anklagelser om rasism och ”politisk korrekthet” är ett sätt att strypa yttrandefriheten.

Tyskland är internationellt känt för sin benägenhet att censurera frågor kring ras, kön, historia och tradition, bland annat genom landets statligt sponsrade ”Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor”, fritt översatt till ”Nationell övervakning av diskriminering och rasism”, förkortat NaDiRa. Denna forskningsgrupp publicerar regelbundna studier om hur rasistiskt Tyskland är.

De som är inblandade i den så kallade ”rasistövervakningen” förmedlar ofta bilden av Tyskland som ett land som vill bekämpa den ”strukturella rasismen” som den ser som endemisk i samhället. Men undersökningen tycks i själva verket visa att ungefär hälften av de tyska medborgarna har en annan åsikt än landets globalistiska styre.

Enligt dokumentet med titeln ”Rasismens verklighet” som publicerades på NaDiRa:s hemsida, ansåg 45 procent av de tillfrågade tyskarna att anklagelser om rasism, såväl som så kallad ”politisk korrekthet”, faktiskt begränsar yttrandefriheten i landet. Samtidigt noterade rapporten att ännu fler ansåg att det inte var motiverat att kritisera det historiska språkbruket som anses vara rasistiskt idag.

Definitionen av rasism

Hur myndigheterna i Tyskland definierar rasism är något som Dr Gunnar Beck, parlamentsledamot för partiet Alternative for Tyskland, AfD, anser att vi bör vara skeptiska till. ”En sak att ha i åtanke är att den tyska staten definierar rasism bland annat som åsikten att Tyskland bör begränsa okvalificerad eller icke-europeisk invandring”, sa Dr Beck.

”Eftersom 75 procent av tyskarna vill begränsa utomeuropeisk invandring blir de automatiskt rasister enligt denna definition,” enligt honom. ”Om samma definition av rasism tillämpades i hela EU, skulle de flesta västeuropeiska befolkningar vara 90 procent rasistiska och Östeuropa skulle vara 98 procent rasister.” hävdade han.

Censuren i Tyskland

Genom att konstatera att det tyska folket är bekymrade över den effekt ”politisk korrekthet” har på yttrandefriheten, står studiens resultat i skarp kontrast till den tyska regeringens agerande, som upprepade gånger har försökt kväva åsikter som den anser vara problematiska.

Till exempel har den tyska staten under de senaste månaderna försökt slå ner på den symboliska användningen av bokstaven ”Z”, som den hävdar kan tyda på en persons gillande av den ryska regeringen och det som kallas Operation Z – invasionen av Ukraina.

Den tyska polisen genomförde under mars omfattande tillslag mot de medborgare som bedömdes ha lagt ut olagligt innehåll på nätet under landets senaste allmänna val. De flesta tillslag motiverades av kränkande ”förolämpningar” mot folkvalda och riktade sig mot 100 personer i 13 tyska förbundsländer.

Polismyndigheterna motiverade sitt ingripande: ”För att förhindra att förövarna drar sig tillbaka från att nå en nivå som hotar demokratin så lagför vi dessa brott konsekvent och i nära samarbete med de allmänna åklagarna i de andra förbundsländerna.”

Det tyska rättssystemet har till och med gett inrikesministeriet i samarbete med brottsbekämpande myndigheter order om att bedriva spionage mot Alternativ för Tyskland efter att en domstol definierat partiet som en ”misstänkt enhet”.

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

- Annons -

Liknande artiklar