måndag, 26 september, 2022

Tyskland förbereder förstatligande av energisektorn

Lagförslag kan göra förstatligande av Gazprom permanent

Just nu förbereder Tysklands Ekonomi- och klimatministerium lagändringar som skulle göra det möjligt att förstatliga privata kraftförsörjningsbolag. Om förslaget godkänns av det tyska parlamentet skulle det bli möjligt för myndigheterna att sätta kraftförsörjningsbolag under tillfällig statlig ledning eller rent av förstatliga dem permanent.

Enligt förslaget skulle ministeriet ges befogenhet att överta äganderätten till viktiga energiinfrastrukturoperatörer, vilka idag drivs i privat regi, givet att energibolagen inte utför de samhällsfunktioner som deras verksamhet är tänkt att fylla. Förslaget tas fram mot bakgrund av de skenande priserna på elektricitet och de allt mer återkommande strömavbrotten, vilket väckt debatten om lämpligheten i att låta externa parter sköta en så avgörande samhällsfunktion som kraftförsörjning.

Det nuvarande systemet kan alltså komma att ersättas av ett alternativ där bolag inom energisektorn permanent förstatligas. Gazprom Germania, ett dotterbolag till den ryska energijätten, driver några av Tysklands största naturgasanläggningar. I förra veckan tog tyska myndigheter tillfälligt ägande över detta företag med hänvisning till ett akut behov av att säkra Tysklands energiförsörjning. Ryssland har sagt att kontrollen av Gazprom Germania är ett brott mot internationell lag. Flera tyska kritiker har också kallar det nya lagförslaget för ett hyckleri och ett försök att legalisera övertaget i efterhand.

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

Framåt för tjeckisk opposition

- Annons -

Liknande artiklar

00:04:01

Nyhetssändning 23 september

Upprorsstämning i Tyskland

EU: Allt fler vill slopa sanktionerna