Ulf Kristersson – En globalistlakej och Bilderbergare?

Detta är en återpublicering från kulturbilder.wordpress.com och det är ursprungskällan som står för åsikterna i texten, inte nödvändigtvis FrihetsNytt. Hos oss får alla åsikter komma till tals, oavsett hur obekvämt det är. Vi står för riktig yttrandefrihet.

Har alla jublande moderatväljare koll på Kristerssons egentliga mål?

Moderaten Ulf Kristersson, valdes under högerblockets jubel till ny regeringschef i måndags. Men är hans verkliga åsikter och ambitioner något som väljarna känner till? Är det allmänt känt att hans migrationspolitik är extremt liberal? Och varför vill han inte stå upp för sina förehavanden som ordförande i Adoptionscentrum? Blev han redan på Bilderbergmötet 2019 utsedd som en kommande statsminister?

Ulf Kristerssons politiska karriär i korthet

  • Ordförande för Moderata Ungdomsförbundet 1988-1992. Vid förbundsstämman 1992 förlorade Kristersson valet mot Fredrik Reinfeldt. Reinfeldt ansågs då vara konservativ i jämförelse med den väldigt liberale Kristersson.
  • Mellan 1994 och 2000 var han under olika perioder ledamot socialförsäkringsutskottet, utbildningsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och riksdagens revisorer.
  • År 2002 blev han finanskommunalråd i Strängnäs kommun.
  • Efter riksdagsvalet 2010 tillträdde Kristersson som socialförsäkringsminister i regeringen Reinfeldt. 
  • Den 1 oktober 2017 valdes Kristersson till Moderaternas partiledare vid en extra partistämma på hotell Clarion Sign i Stockholm. Han efterträdde Anna Kinberg Batra, med knappt ett år kvar till riksdagsvalet 2018.
  • Den 18 oktober 2022 tillträder Ulf Kristersson som statsminister.

Förespråkar en mycket liberal migrationspolitik

Ulf Kristersson låg bakom en motion i riksdagen 1998 (Motion 1998/99:Sf607) om flyktingpolitiken.  I den står det att läsa:

Invandringspolitiken bör utgå från att Sverige är ett framtidsland, inte ett bidragsland. Det bör finnas olika vägar för människor med utländsk härkomst att få uppehållstillstånd. Idag finns möjlighet att komma till Sverige som flykting, invandrare eller som nära anhörig till en i Sverige bosatt person.

Flyktingpolitiken

Den första vägen är enbart till för flyktingar. Moderata samlingspartiet anser att flyktingars rätt att i vårt land finna en fristad från förföljelse och annat förtryck är alldeles självklar. Vi har internationella åtaganden att följa och respektera. Utöver de skyldigheter som vi har gentemot FN:s flyktingkommissarie bör det vara möjligt att få skydd i vårt land även av de skäl som i dag är fastlagda i den svenska utlänningslagen. Det innebär att uppehållstillstånd även skall kunna ges till personer som flyr väpnade konflikter och miljökatastrofer eller som riskerar kroppsstraff eller annan omänsklig behandling samt personer som förföljs på grund av kön eller sexuell läggning. Människor som flyr skall alltid veta att Sverige följer de åligganden och skyldigheter som vi har förbundit oss att följa.

Invandringspolitiken

Den andra vägen för att få uppehållstillstånd i Sverige är som vanlig invandrare. Möjligheten för utländska medborgare som inte är flyktingar att få flytta till vårt land bör utökas. Det skulle vara till stor nytta för alla om det blev lättare att invandra till Sverige utan att behöva bevisa att man är flykting.

Genom vårt medlemskap i den Europeiska unionen har det blivit lättare för unionsmedborgare att få arbeta och bosätta sig i Sverige. Sveriges samarbete inom ramen för Schengenavtalet spelar stor roll och kommer att bli allt viktigare. Moderata samlingspartiets långsiktiga mål är att motsvarande frihet i framtiden även ska gälla för människor utanför unionen. Sådana möjligheter måste givetvis bygga på att de människor som kommer till Sverige kan försörja sig själva.

En visad långsiktig försörjningsförmåga och kontinuerlig vistelse i landet bör kunna ge rätt till stadigvarande uppehållstillstånd. Det kan gälla människor som vistats här på tillfälliga arbets- och uppehållstillstånd. Även människor som söker arbetstillstånd från sitt hemland bör ha möjlighet att erhålla ett sådant i större utsträckning än i dag. I nuläget är det bara ett par hundra personer som beviljas arbets- och uppehållstillstånd varje år. Självklart är det viktigt att det sker noggrann och seriös prövning av försörjningsmöjligheterna och arbetserbjudanden när en utländsk medborgare som vill flytta till Sverige, utan att vara flykting, ansöker om uppehållstillstånd. Mot denna bakgrund anser vi därför att regeringen skall återkomma med förslag till riksdagen i syfte att öka möjligheterna för andra än unions- medborgare eller nordiska medborgare att flytta till Sverige för att arbeta och bosätta sig.

Krav på försörjning

I Flyktingpolitiska kommitténs betänkande diskuterades en eventuell försörjningsplikt för huvudman gentemot anhöriga. Enligt vår mening bör ett försörjningskrav övervägas för anhöriga, dock inte vad gäller anhöriga inom kärnfamiljen, till en person som fått stanna i Sverige på grund av skyddsbehov. I de fall försörjningskrav ställs kan uppskjuten invandringsprövning tillämpas för att kunna konstatera att försörjningen är tryggad. Vi anser att det på detta sätt kan åstadkommas en mer generös anhöriginvandring.

Förespråkare av fri invandring

Ulf Kristersson har under större delen av sin politiska karriär förespråkat fri invandring. Under den borgerliga regeringen som leddes av statsminister Fredrik Reinfeldt under åren 2006-2014 stod Kristersson bakom den extremt liberala migrationspolitiken som gjorde att omkring 700 000 migranter kom till Sverige.

Ulf Kristersson är i hög grad medskyldig till alla de samhällsproblem vi har idag som är kopplade till migrationspolitiken. Kristersson har också stått bakom en liberal arbetskraftsinvandring som fått hundratusentals låglönearbetare att komma till Sverige. Näringslivet har säkert tackat honom för hans insatser och en dag kanske han får medalj från någon av alla globalistiska intressegrupper som vill slå sönder det tidigare svenska samhällsbyggets viktigaste fundament, nämligen folket.

Ordförande för Adoptionscentrum

Ulf Kristersson har tre adoptivbarn från Kina och var under åren 2003-2005 ordförande för Adoptionscentrum. SVT:s Uppdrag Granskning gjorde år 2021 ett program om oegentligheter med adoptioner där det misstänktes att barn från Chile som adopterades till Sverige, kan ha varit stulna från sina föräldrar.

Under 1970- och 1980-talen förmedlades omkring 2 000 adoptioner från Chile och 2003 avslöjade den chilenska journaliststudenten Ana Maria Olivares att mödrar i Chile kunde berätta om hur deras barn försvunnit. Det beskrevs att ett nätverk av personer tog barnen från mödrarna och förde ut dem ur landet.

Ville inte intervjuas om tiden som ordförande

Det visade sig att Adoptionscentrum hade varit inblandat på något sätt. Maria Diemar satt då i Adoptionscentrums styrelse och hade själv adopterats från Chile. I den berörda uppsatsen framgick att hennes egen adoption inte hade gått rätt till. Diemar kontaktade då Ulf Kristersson, som tidigare var ordförande, och det visade sig att Adoptionscentrum tillbakavisade alla uppgifter om oegentligheter. 

När Uppdrag Granskning skickade ett antal frågor till Ulf Kristersson svarade hans pressekreterare att det inte skulle bli någon intervju.

Försvarade den lönsamma adoptionsindustrin

Barnhem i Kina kunde köpa barn, som kan ha stulits, för tusentals kronor per barn. Svenska adoptionsorganisationer betalade sedan uppemot 50 000 kronor för varje barn vilket gjorde verksamheten till en lönsam industri. Barnhemmen som köpte barnen förfalskade handlingar så att köpet såg ut som en överlämning av ett upphittat barn.

Ulf Kristersson som var en ivrig förespråkare för internationella adoptioner försvarade systemet när det kritiserades 2003 i en statlig utredning som föreslog att prisnivån för att köpa barnen skulle sänkas. Kristersson såg inte problemet och ansåg att möjligheterna att adoptera skulle fortsätta och ville även att homosexuella par skulle få rätt att adoptera barn.

Under 2007 gjorde Ulf Kristersson flera resor till Kina och fyra av resorna gjorde han som borgarråd och fick resorna betalda av Stockholms kommun. Hans fru var styrelseledamot i Sweden China tradecouncil som sålde information om Kina.

Förtur till en hyreslägenhet

När Ulf Kristersson var socialborgarråd i Stockholm lyckades han år 2008 erhålla en 125 kvm stor hyreslägenhet på Folkungagatan genom att gå före andra i bostadskön. Lägenheten var egentligen reserverad för svårt sjuka och utsatta kvinnor som behöver skydd. Det var Stockholms Stad och stadsdelsnämnderna som hade avtal med Ersta diakoni om att upplåta lägenheter till personer som behöver stöd eller som forskade vid Ersta Sköndals högskola.

När Ulf Kristersson hörde talas om lägenheten efter ett samtal med Erstas direktör Thorbjörn Larsson lät han Kristersson få hyra lägenheten. SvD skriver den 15 januari 2008:

”Totalt har Ersta omkring 250 lägenheter i Stockholm för uthyrning och de ska främst användas som övergångslägenheter för tonårsflickor som har problem, ge utsatta kvinnor en fristad eller hyras ut som elevrum för studenter som går på Erstas olika utbildningar. Dessutom kan några lägenheter hyras ut i max 36 månader i samband med nyrekrytering av personal.”

När Larsson fick frågor från media om lämpligheten i att ge en toppolitiker förtur till en eftertraktad lägenhet avfärdar han spekulationer om gentjänster eller favörer. Det startades också en förundersökning om mutbrott, som sedan lades ned.

När SVT ställde frågor till Kristersson om ärendet vägrade han att svara. Det var uppenbarligen känsligt.

Kristersson på möte med Bilderberggruppen 2019

År 2019 var Ulf Kristersson inbjuden till Bilderbergmötet i Montreux i Schweiz den 30 maj till 2 juni. Bilderberggruppen genomförde sitt första möte redan 1954 på Hotel de Bilderberg i Oosterbeek i Nederländerna. Sedan dess har möten hållits varje år där framstående affärsmän och politiker avhandlar framtidsfrågor.

Kända svenskar som deltagit är: Tage Erlander, Olof Palme, Carl Bildt, Anders Borg, Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, Mikael Damberg, Magdalena Andersson, Annie Lööf. De som har fått frågor om vad de gjorde på mötet berättar inget om vad som avhandlats.

Vid sammankomsten 2019 deltog bland många andra: Børge Brende från World Economic Forum, Jens Stoltenberg från Nato, Sara Mazur från Investor AB, Johan Rockström från Potsdam institute, Marcus Wallenberg från SEB AB och Ulf Kristersson. En förteckning över vilka som deltog 2019 finns här.

Globalisternas kandidat blir statsminister

På dessa möten planeras ofta framtiden för stora delar av världen. Den som blir ditbjuden är eller blir sannolikt en betydande maktspelare. Här finns organisationerna och förtagen som kan kontrollera den politiska utvecklingen genom att ge stöd till vissa organisationer och personer. Det är dessa globalistiska grupper som nyligen påverkat svenska politiker att säga ja till Nato.

Redan på mötet 2019 skämtades det om att Kristersson närvaro betyder att han blir statsminster när den organiserade klanen av globalister och deras medier backar upp den kandidat som anses stå globalisterna närmast. Bilderberggruppen påverkar politiker och politiken utan att allmänheten får insyn.

Att Kristersson blev statsminister trots att SD blev större beror på att de inflytelserika globalisterna inte skulle acceptera Åkesson. I regeringsförhandlingarna var det självklart att globalisternas kandidat skulle bli statsminister. Om andra alternativ hade föreslagits så hade media, som är underställda globalisterna, och olika globalistiska intressegrupper agerat.

Återpublicering av kulturbilder.wordpress.com

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

1 KOMMENTAR

  1. Kristersson är ”Bilderbergad” liksom Magdalena Andersson och Annie Lööf. Visst är han en Globalist-lakej, liksom alla andra svenska politiker, tyvärr inklusive SD numera. När det gäller invandringen påstår han sig dock ha svängt, enligt en intervju igår. Bättre sent än aldrig, men tyvärr 20 år för sent.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter