torsdag, 6 oktober, 2022

USA vill åtala Ryssland i Internationella brottmålsdomstolen ICC

Vill åtala Ryssland samtidigt som de motarbetar ICC-granskningar av USA och Israel

Den amerikanska senaten antog förra veckan enhälligt en resolution som fördömer Rysslands president Vladimir Putin som en krigsförbrytare. Resolutionen uppmuntrade Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag och andra nationer att rikta in sig på den Rysslands ”aggressionskrig” mot Ukraina.

Många skribenter inom alternativmedia riktar nu kritik mot senatens beslut, som man menar är ett övertydligt exempel på politiskt hyckleri. Kritiken har sin bakgrund i att USA kraftfullt har försökt att undergräva ICC sedan den upprättades år 2002. Det nuvarande politiska styret i Washington har uppenbarligen ändrat uppfattning och anser numera att ICC är en tillräckligt rättssäker instans för att åtala Ryssland, men inte för att ställa USA eller Israel inför rätta.

Senatens resolution kommer att tas upp i FN, men Ryssland kommer bedöms lägga in veto mot anklagelserna. Brottet aggressionskrig omfattas inte av samma jurisdiktion som krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten, så ICC kan inte utan vidare åtala ryska tjänstemän för aggression. Om senatens resolution tas upp i FN kommer Ryssland att lägga veto, vilket hänskjuter frågan till ICC.

USA motarbetar ICC – historiskt urval

USA har konsekvent försökt att underminera ICC sedan domstolen upprättades under Bush-administrationen. Den dåvarande utrikesministern Colin Powell utpressade över 100 länder genom att tvinga dem att underteckna bilaterala immunitetsavtal där de lovade att inte överlämna amerikanska personer till ICC med hot om att USA skulle strypa utländskt bistånd från dem.

Biden-administrationen fortsätter på denna linje genom att motsätta sig den pågående ICC-utredningen av israeliska krigsförbrytelser i Gaza. Den har uttryckt ”allvarlig oro över ICC:s försök att utöva sin jurisdiktion över israelisk personal.”

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

- Annons -

Liknande artiklar

Ryssland starkt trots sanktioner

USA fortsätter sponsra kriget

CNN stäms av Trump på miljardsumma