Utvecklingen av småskalig kärnkraft är i full gång

Utan att förklara helomvändningen rapporterar nu Sveriges Radio positivt om utvecklingen av kärnkraft, en energiform som bolagets personal ägnat årtionden åt att försöka förbjuda. I dagens morgoneko prisades ett initiativ från finskägda OKG i Oskarshamn för utveckling av nya, små reaktorer.

Som en reaktion på en reaktorolycka i sovjetiska Chernobyl 1986 infördes lagstiftning om förbud mot utveckling av kärnkraft. I lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet fanns följande att läsa: ”Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor.” Pådrivande var den dåvarande ministern och vänsterikonen Birgitta Dahl. Lagen gällde fram till 2006 och under tiden förlorade Sverige större delen av våra yngre kärnkraftsingenjörer till utlandet.

Som en reaktion på en reaktorolycka i japanska Fukuschima 2011 beslutade de tyska politikerna att successivt, fram till i 2022, förbjuda kärnkraftverk i landet. Beslutet drevs på av Tysklands USA-dominerade massmedier och den tidigare DDR-politikern och dåvarande förbundskanslern Angela Merkel. Nyligen, rapporterar Morgonekot, öppnade den svenska regeringen för nya kärnkraftverk i Sverige.

Kvinnliga vänsterikoner mot kärnkraft: Birgitta Dahl och Angela Merkel

Geostrategiska frågetecken

Huruvida den svenska kovändningen följs av motsvarande i Tyskland återstår att se. Bedömare menar att amerikansk påverkan, mer än ländernas egna intressen, är mest styrande för den energistrategiska utvecklingen i Västeuropa. Under Sovjetunionens storhetstid hade europeisk kärnkraft inga nämnvärda mediekampanjer emot sig. Mediala intriger mot kärnkraften, särskilt i Tyskland, blev däremot starka under tiden från ca. 1990 då USA bedömde sig ha en viss grad av politisk och finansiell kontroll över Ryssland. När samarbetet mellan supermakterna nu åter har avbrutits försvinner också kärnkraftsfientligheten från mediaredaktionerna i Väst. USA självt har aldrig haft någon nämnvärd anti-kärnkraftsrörelse.

Serietillverkade småkraftverk

Den aktuella utvecklingslinjen i finsk- och tyskägda OKG, som driver Oskarhamnsreaktorerna, är att serietillverka små reaktorer som ger 5-25% av den effekt som de normala kärnkraftverken levererar. Framförallt genom serietillverkningen bedöms de små kraftverken på sikt bli betydligt billigare än de stora räknat per effektenhet. OKG säger dessutom till Morgonekot att man kan slippa en del av de dyra backup- och stödsystem som behövs för större reaktorer. Bedömare tolkar detta som att erfarenheten visat att många av säkerhetsbestämmelserna för kärnkraftverken har varit onödigt stränga och att man nu, för att slippa en debatt, presenterar SMR (Small Modular Reactor) som en ny uppfinning med nya förutsättningar.

Mindre reaktorer som omgivits av mindre rigorösa säkerhetsarrangemang finns redan i Ryssland och Kina. Till sjöss har sådana reaktorer drivits framgångsrikt sedan 1955 då den första amerikanska atomubåten USS Nautilus togs i bruk. Sedan dess har atomdriften, förutom i militära fartyg, använts i isbrytare och (sällan) i fraktfartyg.

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter