Vanan som orsakar psykisk ohälsa bland gymnasister

Enligt en undersökning av finska flickor i gymnasiet som inleddes hösten 2022 verkar det finnas en koppling mellan upplevd ångest, hälsoproblem och tiden som tillbringas på sociala medier. Utvecklingen pekar åt samma håll i Sverige, men det finns enkla lösningar på problemen, vilka dock kräver mycket från den drabbade själv.

Tydliga samband

Det var hösten 2022 som forskare från HUS-sammanslutningen1 inledde en undersökning med flickor i gymnasiets första klass (ring) som målgrupp. Deltog gjorde även gymnasister i finlandssvenska skolor.

Från undersökningen har forskarna kunnat påvisa ett samband mellan tiden flickorna dagligen tillbringade på sociala medier med en rad negativa konsekvenser. Däribland ett lägre betygsgenomsnitt på avgångsbetygen från grundskolan, högre beroende av sociala medier, högre ångestnivåer och sämre kroppsbild.

Över 1100 deltagare

Ju mer den smarta telefonen används, desto sämre mår de enligt undersökningen. Foto: Envato
Ju mer den smarta telefonen används, desto sämre mår de enligt undersökningen. Foto: Envato

I undersökningen deltog 1164 flickor som inledde sina gymnasiestudier i Helsingforsregionen för knappt två år sedan och omfattade sammanlagt 21 socioekonomiskt olika gymnasieskolor.

Deltagarna fick fylla i en elektronisk enkät med frågor kring beroende av sociala medier, ångest och kroppsbild. För att utvärdera hur de mådde fick flickorna svara på frågor om hälsa, humör, trötthetsgrad och ensamhet.

De skulle även bedöma hur länge de använde sina smarttelefoner dagligen, genom att skicka in en skärmdump av skärmtiden2 från en särskild app.

Sämre hälsa överlag

Docent Silja Kosola. Foto: Skärmdump (Youtube).
Docent Silja Kosola. Foto: Skärmdump (Youtube).

Ungdomarna som var beroende av sociala medier upplevde även sämre hälsa, mer nedstämdhet, trötthet och kände sig mer ensamma än de övriga. Det framkom även att en del gymnasieflickor tillbringar över sex timmar om dagen på sociala medier.

Studiens ledare, docent Silja Kosola, kommenterar slutsatserna i ett pressmeddelande:

-Det heter att allt fler finländska gymnasister lider av utmattning och remisser till barn- och ungdomspsykiatrin som gäller depression eller ångest har ökatHon konstaterar även att det inte går lösa de psykiska problemen bland unga om man inte tar itu med orsakerna bakom ångesten.

Lösningen – fimpa sociala medier

Eftersom bruket av sociala medier är det som orsakar den psykiska ohälsan bland gymnasisterna finns bara ett (eller två) sätt att få bukt med den. Det är att helt upphöra med användandet sociala medier. Då blir det inte längre möjligt att jämföra sig själv och sitt eget liv med höjdpunkterna från hundratals andra användare.

Har bruket blivit beroendeframkallande och särdeles självdestruktivt, bör kanske de drabbade gymnasisterna (eller deras föräldrar) byta ut smarttelefonen mot en dumtelefon, vilken Frihetsnytt skrev om tidigare idag.

Dumtelefonen är en enkel men radikal lösning för de som fastnat djupast i de sociala medierna. Foto: Envato
Dumtelefonen är en enkel men radikal lösning för de som fastnat djupast i de sociala medierna. Foto: Envato

Faktaruta (undersökningen)

  • Uppgifterna från flickorna visade att de i genomsnitt tillbringade 5,8 timmar med sina mobiltelefoner varje dag.
  • Av den tiden gick i medeltal 3,9 timmar åt till sociala medier.
  • Mer detaljerade uppgifter om de mest använda apparna fick forskarna av 564 av flickorna som deltog i undersökningen.
  • De uppgifterna visade att en tredjedel av de unga använde sociala medier under tre timmar per dag, medan 14 procent tillbringade sex timmar eller mer i sociala medier varje dag.
  • Var sjätte person som deltog i undersökningen uppfyller kriterierna för eventuellt beroende av sociala medier och det fanns ett samband mellan det och sämre psykisk hälsa och känsla av välmående.
  • Mer än en tredjedel av de unga hade passerat gränsen för en potentiell ångeststörning”, säger ungdomsgynekolog Elina Holopainen vid HUS-sammanslutningen och Helsingfors universitet.
  1. US-sammanslutningen består av Helsingfors universitet och Västra Nylands välfärdsområde. []
  2. Den genomsnittliga skärmtiden för deltagarna räknades ut enligt uppgifter om minst tre dagars telefonanvändning, vilket man fick in av 656 unga. Ytterligare 298 flickor lämnade in uppgifter om sju dagars användning. []

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

1 KOMMENTAR

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter