Vittnade mot gäng – sveks av rättsväsendet

Pappan i en familj som utsatts av gängbrottsligheten, ställde upp och vittnade mot ett gäng. Detta tvingade familjen att leva under skyddad identitet, vilket har gjort det omöjligt att leva ett normalt liv och de lever nu på marginaler. Detta skulle kunnat åtgärdas av samhället, men så har inte skett. Lösningar finns, men finns viljan till lösning?

En familj i Sverige där mannen förväxlades med en annan person och därför blev utsatt för gängterror, har efter detta fått alla sina livsmöjligheter neddragna till ett minimum och rättssamhället verkar inte hitta fungerande lösningar.

Göteborgs-Posten (GP) rapporterar om saken och upprinnelsen var att medlemmar i ett gäng sökte upp en fullständigt oskyldig person, som de förväxlat med en annan person som de ville hota. Efter grovt våld mot den oskyldige mannen dömdes gängmedlemmarna för våldet, på vittnesmål från medlemmar i den oskyldige mannens familj. De tvekade om att vittna, men blev övertalade.

Har fått betala dyrt för sitt mod

Det var inte slut med detta, tvärtom började familjens långa lidanden med detta. Polisen gav familjen skyddad folkbokföring och de tvingades också flytta omedelbart. Fyra år senare saknar familjen det mesta som hör ett fungerande liv till: allt som kräver personuppgifter är smått omöjligt att få, mobiltelefonabonnemang och mycket mer. Alla pengar efter försäljning av villan har gått åt till att klara livsuppehället.

Föräldrarna kan inte stå som målsmän till sina barn på grund av att de uppgifterna finns i offentliga register, så allt som gäller skola och vård till barnen är svårt till oöverstigligt. Enligt de regler som gäller får en person med skyddad identitet heller ingen hjälp med bostad annat än tillfälligt – även om personen har tagit sitt ansvar och vittnat som lagen föreskriver och tagit den risk som ligger i det agerandet.

Socialtjänsterna i såväl hemkommunen som kommunen dit familjen har kommit på flykt har också aktivt motarbetat familjen och försökt dra in deras stöd. Det har till och med förekommit försök från socialtjänsterna att ta barnen ifrån föräldrarna på grund av oklarheterna i folkbokföring som ligger i arrangemanget med skyddad identitet.

Det är mycket svårt att se att familjen skulle ha något eget ansvar för det som har hänt, eller hur familjen skulle ha kunnat undvika det som hänt.

Samhällets skydd för utsatta och förföljda

Det pågår ett arbete med att skydda personer som är utsatta för grovt, organiserat våld för att de har vittnat eller på grund av andra motsvarande, tillåtna och önskvärda handlingar. Anonyma vittnen utreds av regeringen sedan i december 2022 (men hade naturligtvis inte hjälpt familjen som GP rapporterar om).

Det finns flera konstruktiva förslag på lösningar. Ett uppenbart alternativ är att straffa övergrepp i rättssak med ordentliga påföljder, eftersom det inte bara är ett brott mot den enskilde med terrorkaraktär, utan också systemhotande. Får inte vittnen skydd, så har vi inget rättssystem längre, utan då har våldsgängen tagit över.

Så skulle detta kunna åtgärdas

Sverige är på väg mot samma problem med våldsgäng som USA, men i Sverige berör gängens våld uppenbart också på ett helt annat sätt vanliga, hederliga, oskyldiga människor och i USA straffas övergrepp i rättssak på ett meningsfullt sätt – straffskalan för hot mot vittnen toppar på 30 års fängelse.

Ett annat förslag vore att bestraffa övergrepp i rättssak enligt principen att brottet fortsätter så länge det pågår och bör straffas varje gång det upptäcks. Om de personer som förföljer familjen i GP nu fortsätter med det efter sina fängelsestraff, så måste det rimligtvis vara ett nytt brott varje gång och straffas därefter, varje gång, tills det upphör.

Om förövarna använder ombud eller andra för att förfölja familjen, så måste det också kunna straffas med en enkel sannolikhetsprincip: ”vad är sannolikheten att den tilltalade personen X förföljer personen Y utan att de annars har något samröre, om inte X gör det på uppdrag av någon annan?”.

Det är samma sorts sannolikhet som domstolar använder när de graderar upp ett brott från brott av normalgraden till hatbrott, beroende på vad man hittar vid husrannsakan hos den misstänkte men oberoende av att inget hat förekom vid själva brottet, så det vore ingen ny rättsprincip.

Möjligheterna att klara rättssamhället finns, men många tvivlar på viljan hos politiker och myndigheter.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter