WEF:s planer för världsherravälde

De framförda åsikterna är personliga och representerar personen, inte Frihetsnytt. 
Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.

WEF-experten Hans Erixon förklarar

Denna gången i Det djupa samtalet talar vi om World Economic Forum (WEF), som just nu har sitt årsmöte i Davos, med en specialist på området – Hans Erixon. Hans är pensionerad ingenjör och egenföretagare med en bakgrund inom både svensk och utländsk industri. Han började intressera sig för vad WEF var när han bodde och arbetade i Kina 2007.
Detta är ett kortare utdrag ur intervjun.

Det vill införa en teknokrati, eller en teknokratisk diktatur.

Hans Erixon
Vad är WEF för organisation? Den är inte särskilt öppen med information från dessa möten som just nu pågår.

– Det är egentligen en lobbyorganisation, men det är mycket mer än det för de har även stora inslag av praktiskt genomförande av det de lobbar för. Det har en mycket bred och djup agenda, ända ner på projektnivå och lägre än så. Det skiljer dem från andra globalistiska lobbyorganisationer som Trilaterala kommissionen exempelvis. Det andra som skiljer dem är företagsengagemanget där WEF har ett betydligt större företagsengagemang. De har 1082 företag anslutna, de största företagen i världen. En tredje sak är att de på djupet engagerar allt ifrån ”The One Percent” – det vill säga de superrika till företagsledare från de största organisationerna, politikerkretsen, deras ”Young Global Leaders” och sen har de även en ungdomsverksamhet. Ungdomsverksamheten är jättestor.

Vill du förklara den här bilden med maktpyramiden?

– Vad den bygger på och försöker beskriva är hur jag, och många med mig, uppfattar att de utövar sitt inflytande över den privata och den publika sektorn. Grundidén och grundfundamentet är att WEF ska vara en brygga mellan den privata företagsvärlden och den publika politikerstyrda världen. Det publika forum som styr mest är uteslutande G20, de rikaste länderna plus EU.

– World Economic Forum finns ju här i mitten, men på den agenda- och policysättande delen. Går man sen ner till nivån under som jag kallar Distributors. Där är de som ska distribuera deras agenda, vilket även WEF själva gör, men det finns andra organisationer som FN, WHO, IMF, WTO och EU inte minst. De sprider ut budskapet till sina medlemsländer. Sen kommer det ner till politikersfären i respektive land. Fast Klaus Schwab kallar det inte länder utan ”National Economies”.

Bild Hans Erixon
Hur ser Sveriges aktörer ut i den här pyramiden?

– De finns ju inom ett antal olika områden. Dels finns det ju företag som är anslutna till organisationen och det är bland andra Volvo, Getinge, Vattenfall och Ericsson. Sen finns det institut som Arbetsgivarföreningens institut, Young Global Leaders, som det finns ett trettiotal examinerade av i Sverige, och sen finns ju ungdomsorganisationerna.

Vad har WEF för mål då?

– Det yttersta målet är att de vill ha en överstatlighet. De vill ha en global styrning av världen. För att de ska kunna få det måste de ha en global organisation och infrastruktur. Det vill införa en teknokrati, eller en teknokratisk diktatur.

Carl Bildt är den yttersta företrädaren för globalisterna i Sverige

Hans Erixon
De har kommit ganska långt för man ser begrepp som du har sagt härstammar därifrån, som man ser överallt idag. Köper du ett paket ägg så står det klimatkompenserat eller något liknande på förpackningen. Så det finns i vår vardag. Hur länge har de hållit på med det här?

– Under 2000-talet från ungefär 2001 och framåt, då ser man väldigt tydligt hur de har jobbat på ett väldigt strukturerat sätt. De jobbar med tre-fyra olika metoder för att få ut sina förslag och budskap. Den första, som globalisterna gör över lag, är att de jobbar över långa tidshorisonter. De jobbar efter tidsperspektiv på 10, 50 och även 100 år.
Den andra metoden är enligt Deming wheel-tänkandet – Plan-Do-Check-Act. De för ut en idé, de ser hur den tas emot, de gör justeringar och sen tar de nästa steg.
Den tredje metoden är enligt Hegels tänkande, det vill säga de för ut en idé – tesen – de kanske för ut ett problem väldigt tydligt och sen kommer de med antitesen i form av en lösning. Sen samlar man till Davosmöte och presenterar syntesen i sina beslut, alltså vidimerar att de är på rätt väg i sina förändringar.
Den fjärde metoden är att de jobbar så att de frisläpper en rad olika projekt samtidigt på en väldigt bred front. Det gör ju att om du och jag ska försöka följa med och sätta oss in i den här breda fronten, då får vi svårigheter för vi ser ju inte att de här förslagen är förknippade med varandra. Konsekvensen blir att de får mindre motstånd när de jobbar så för då är det svårare för gemene man att sätta sig in i sakerna.

Carl Bildt på WEF-möte i Davos 2010 och som även förstås närvarar på årets möte.
Vad har vi för pilspets som driver fram frågorna i Sverige?

– Ja pilspetsarnas pilspets när det gäller globalisterna är uteslutande Carl Bildt. Han finns med i alla de olika forumen. Han är den yttersta företrädaren för globalisterna i Sverige, det vågar jag påstå.

Jämfört med för 5 eller 10 år sedan vet vi ju betydligt mycket mer om WEF och de har ögonen på sig på ett helt annat sätt. Påverkar det dem, har det gjort dem nervösa?

– Nja nervösa det vet jag inte om man kan säga att de blivit, men visst har de tagit viss action för de tycker nog i grunden att det inte enbart är positivt med allmänhetens insyn och alternativmedias rapportering. Det ser man väldigt tydliga exempel på hur de har förändrat sin information och sin strategi. Det heter ju att de vill vara öppna men de är lika hemlighetsfulla egentligen som andra globalistiska organisationer som Bilderberggruppen.
Det de talar om är vilka ämnen de diskuterar, agendan och möjligtvis vilka som är med på möten men man får ingen insyn i vad de säger. Demokratiskt inflytande från folket finns ju inte med på kartan.
En konkret grej som de gjorde här i Sverige 2021 var att ”Global Shapers” – ungdomsorganisationen i Stockholm och Malmö, hade tidigare alla sina aktiva medlemmar med foto, namn och var de var aktiva på Global Shapers hemsida, som en del av WEF:s stora webb. Men de namnen har de tagit bort nu. Man har tagit bort dem därför att man tycker det är besvärande att i alla fall ungdomar ska behöva konfronteras med allmänhetens insyn. Och det finns många andra exempel på där de vidtar åtgärder, för samtidigt som de ska vara transparenta så ger de väldigt selekterad information som de har 100-procentig styrning över.
Under mötet som pågår nu i Davos måste alla deltagare förbinda sig till att man ska vara hemlighetsfull om vad som sägs enligt Chatham House Rules, det vill säga man får inte säga vem som har sagt vad.

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

2 KOMMENTARER

  1. … hahaaa….. sen snackar man om ”demokratiiiii” (som numera betyder att peddos får skattepengar att grooma dagisbarn på offentliga bibliotek och annat dekadent)
    När ska skolbarnen få lära sig om diktaturklubben WEF och diktaturvurmarna klasse clown och Carl bildT??

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter