WHO: Barnens skärmtid skadar hjärnan – Sverige vägrar agera

WHO har strikta riktlinjer för hur länge barn under fem års ålder ska titta på skärm. Även Svenska Barnläkarföreningen kräver att Sverige inför hårda restriktioner. Detta beror på att det är väl dokumenterat att skärmtid hos små barn troligtvis orsakar irreversibla hjärnskador som innebär försämrad kognitiv förmåga, bristande koncentration och försämrad förmåga till självreglering. Sverige vägrar att följa WHO:s riktlinjer, och debatt om ämnet undviks. Människor med försämrade kognitiva förmågor får det avsevärt svårare att bära upp ett demokratiskt eller välfungerande samhälle.

Omfattande forskning

Det finns omfattande forskning som visar att stor exponering för skärmar i tidig spädbarnsåldern är kopplad till negativa skillnader i hjärnans funktion.

Vid nio års ålder visar sig dessa skillnader som försämrad kognitiv funktion, bristande självreglering, sämre hjärnmognad, och kortare uppmärksamhetspann. Detta rapporterar bland annat Neuroscience News.

Det rör sig alltså om försämrade mentala förmågor över hela spannet av mentala och känslomässiga funktioner. Även bristande impuls och självkontroll.

Skadorna kan visa sig vara irreversibla.

”Det handlar om kritiska fönster för hjärnans utveckling under de två första åren, missar man det tar det mycket mer tid att ta igen, om det ens går”, säger Svenska barnläkarföreningens ordförande Ulrika Ådén till TV4.

Allvarliga skador

I studien GUSTO (Growing Up in Singapore Towards Healthy Outcomes), undersöktes data från barn som följts från ett års ålder, utifrån hur mycket skärmtid de exponerats för.

Vid åtta års ålder undersöktes barnens hjärnaktivitet med EEG och forskarna kunde tydligt konstatera att barn som exponerats för mer skärmtid hade mer lågfrekventa hjärnvågor. Detta är förknippat med bristande kognitiv förmåga, självreglering och förmåga att bibehålla koncentrationen.

Man fann tydligt att att ju mer skärmtid ett barn hade utsatts för, desto större var skillnaderna i hjärnaktiviteten och i de kognitiva testerna, även skillnaderna i så kallad exekutiv förmåga var större.

Exekutiv förmåga innebär impulskontroll, kontroll av känslor och förmåga att följa instruktioner i flera steg. Denna förmåga sitter i hjärnans prefrontala cortex som är mycket sårbar för tidig miljöpåverkan.

WHO har strikta riktlinjer

Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer föreskriver att barn överhuvudtaget inte ska titta på skärmar innan två års ålder och under fem års ålder ska barn titta på skärm max en timme per dag. Dessa riktlinjer har inte antagits i Sverige och de har inte heller uppmärksammats i den offentliga debatten.

…som inte antas av Sverige

Bedömare menar att detta är ett hot mot samhällets sätt att fungera i framtiden.

”Ett demokratisks samhälle kräver människor som kan förstå sin samtid och göra välgrundade sammansatta analyser. För detta krävs att man förstår sammanhang, orsak och verkan. Den kognitiva förmågan är precis detta”, säger en bedömare som Frihetsnytt har talat med.

Han fortsätter med en avgörande slutsats:

”Demokratin kan ju inte bli ”bättre” än nivån på de människor som upprätthåller den. Om de här förmågorna faller under en viss nivå måste man även räkna med att sättet som samhället fungerar på faller under en viss nivå. En meningsfull demokrati kommer bli svårare att upprätthålla om det här fortsätter.”

I vems intresse och varför…

De som har mest intresse av att undanhålla information om hur vi räddar våra barns hjärnor är de som vill se en framtida generation utan förmåga att göra kritiska analyser och välgrundade ifrågasättanden.

Folkhälsomyndigheten saknar idag information om WHO:s riktlinjer för barns skärmtid på sin hemsida. Information om skador av skärmtid saknas helt. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ändra på saken och frågan debatteras inte i medierna, rapporterar TV4.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter