Yttrandefrihetsrörelsen – ett manifest

De framförda åsikterna är personliga och representerar personen, inte Frihetsnytt. 
Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.
Yttrandefrihetsrörelsen driver bara en enda fråga – bevarandet av yttrandefriheten. Denna fråga är av största vikt för oss alla och blir allt mer aktuell då yttrandefriheten är under kraftig attack från starka grupper och intressen både i Sverige och världen. Därför har vi tagit fram ett manifest som vi presenterar för att stärka yttrandefriheten. En människas verkliga värde ligger inte i vad denne säger sig tro på, utan vad man gör för att försvara det! Om Du inte handlar utifrån dina värderingar är de förmodligen inte äkta. Människor är inget annat än vad deras handlingar gör dem till.

Yttrandefriheten är fundamentet för ett fungerande samhälle. Den utveckling bort från ett fungerande samhälle som har skett under senare år, hänger i mångt och mycket ihop med att samhällsförstörande krafter aktivt har gått in för att inskränka yttrandefriheten.

Yttrandefriheten är ingen fri eller självklar rättighet. Den måste försvaras – ibland t.o.m. återerövras. Alla dessa uppgifter faller på oss i Yttrandefrihetsrörelsen. Det här manifestet är framtaget med syftet att vara till hjälp och vägledning i det arbetet.

Yttrandefriheten måste som utgångspunkt vara total. Undantag måste i princip ha beslutats på förhand efter fri och öppen debatt och ha till syfte att skydda enskildas liv, hälsa och heder, alternativt intressen som en bred majoritet anser är omistliga såsom rättssäkerhet, avtalshemlighet, valhemlighet, nationell säkerhet och annat av betydelse för ett fungerande samhälle.

Yttrandefriheten måste vara opåverkad av politiska konjunkturer. Det som var möjligt att säga 1950 måste vara möjligt att säga även idag.

Yttrandefrihet och ”yttrandefrihet light”

Yttrandefriheten är inte bara en fråga om att den som yttrar sig ska kunna vara trygg mot ingripanden från myndigheter. Lagstiftaren och rättsväsendet måste även aktivt skydda den som yttrar sig, mot trakasserier från intoleranta. Våld eller hot mot en person som använt sig av sin yttrandefrihet ska bestraffas på samma hårda sätt som övergrepp i rättssak eller annan privatjustis.

Yttrandefriheten är inte komplett om den inte även omfattar frihet från påtryckningar mot en persons omgivning. En person har inte full yttrandefrihet om mäktiga samhällsinstanser ställer krav på omgivningen att ta avstånd från denne. Man ska kunna umgås med vem man vill utan att behöva dela den personens åsikter och utan att behöva bli negativt stämplad på något sätt för den sakens skull.

Yttrandefriheten måste skyddas genom förbud mot att åsikter och yttranden ligger till grund för särbehandling av något slag. Det ska vara lika förbjudet att diskriminera någon för dennes åsikter, som det är förbjudet att diskriminera någon för dennes hudfärg. Den som t.ex. vägrar hyra ut en lokal, eller utesluter någon ur en fackförening på grundval av den drabbades åsikter, ska straffas som för annan diskriminering. Det ska också i princip vara omöjligt att förlora en anställning på grundval av yttranden på fritiden i en samhällsfråga. Public Service-media som normalt tillåter debatt i samhällsfrågor ska i princip inte tillåtas att från början helt utesluta debattinlägg från människor på grundval av åsikter.

Som ensam om en åsikt ska du ändå ha samma skydd

Yttrandefriheten fordrar att den som vill uttrycka sin åsikt offentligt har rätt att känna sig trygg i detta. Det innebär att störande motdemonstrationer bör förbjudas. Alla måste få ha åsikten att en annan åsikt är fel och även rätten att uttrycka detta offentligt, men det får ske på annan tid eller plats än demonstrationen för den åsikt man demonstrerar mot, annars inskränks den första partens åsiktsfrihet.

Yttrandefriheten måste vara total tvärs över hela åsiktsspektret, utan undantag. Om så bara en person har en åsikt, så ska den åsikten vara lika fredad som andra åsikter. Det är den enda princip som alltid håller. Alla försök att värdera åsikter olika slutar ofta i konstaterandet att om en viss åsikt kan förbjudas, så kan på samma sätt alla åsikter utom en förbjudas.

Total yttrandefrihet tvärs över hela åsiktsspektret innebär naturligtvis inte att någon behöver tolerera att en annan person med minoritetsåsikt tvingar på andra människor sin åsikt, eller på ett olagligt sätt börjar förverkliga sina åsikter. Man måste få tycka vad man vill, men det innebär inte att man alltid får göra som man tycker. Den som har majoritet för sin åsikt har också långtgående makt att förverkliga den, men i ett fungerande samhälle kräver detta respekt och lyhördhet.

Yttrandefrihet en förutsättning för utveckling

Yttrandefriheten behöver inte bara vara en kamp mot sina fiender, mot de som i egna syften vill inskränka yttrandefriheten, utan också en kamp för sin egen utveckling, en kamp för att återvinna den goda debatten och det goda samtalet. I den goda debatten och i det goda samtalet lyssnar man och får själv tala till punkt. Där finns ingen plats för hån, personangrepp eller ”guilt by association”. Där värderas argument på sina egna meriter, utan att debattledare eller debattdeltagare tillåts förstöra debatten med egna agendor. Ingen lagstiftning kan åstadkomma detta, utan bara genom att dessa principer får brett stöd under lång tid.

Yttrandefriheten är en fråga om att låta idéer och tankar tävla, mäta sig mot varandra, leva och utvecklas till potentiell nytta för alla. Västerlandet slog sig en gång ur stagnation, förtryck och elände genom tankefrihet och åsiktsfrihet. Dagens situation är att många makthavare på olika sätt och av egenintresse vill återgå till den gamla ofria situationen, i förlängningen till samma system som trakasserade Charles Darwin till tystnad och som fängslade Galileo Galilei. Det är vår mission i Yttrandefrihetsrörelsen att se till att dessa makthavare inte får som de vill.

Vill du engagera dig? Kontakta oss på www.yttrandefrihetsrorelsen.se

Skribent: Carl Olsson, Yttrandefrihetsrörelsen

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter