Krönika – Varför blev vänstern Globalister?

Intervju med Arne om krönikan
I denna krönika går Arne Weinz igenom hur vänstern omformades till att stödja globalismen och övergav flera av sina ståndpunkter. En metod som användes för detta är något som kallas triangulering och vad det innebär beskriver Arne i krönikan.

Hej, mitt namn är Arne Weinz.

Idag ska jag berätta om hur hela vänstern och miljörörelsen har lurats till att bli Globalister. Men först ska vi förflytta oss 22 år tillbaka i tiden, nämligen till de så kallade Göteborgskravallerna som utspelade sig i mitten av juni 2001.

Den 14:e till 16 juni 2001 stod Sverige som värd för ett EU-toppmöte som hölls i Göteborg. Deltagare var regeringscheferna inom EU samt USA:s president George W Bush. Mötet ackompanjerades av våldsamma kravaller. Demonstranterna var mycket välorganiserade. De 2 500 poliserna samt den Nationella Insatsstyrkan kunde inte förhindra en mycket omfattande materiell förstörelse på framförallt Kungsportsavenyn. 53 polismän skadades. Totalt 530 demonstranter greps. Kravallerna var de dittills värsta som förekommit i Sverige.

Vilka var det då som protesterade i Göteborg för 22 år sedan?

Det var hela vänstern och hela miljörörelsen! Över hundra organisationer deltog. Nämnas kan Greenpeace, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Syndikalisterna, KPML:r, AFA, Ung Vänster samt diverse svartklädda anarkister av olika schatteringar.

De protesterade mot den internationella storfinansen och mot EU. De protesterade helt enkelt mot GLOBALISM.

IDAG, 22 år senare, är det vänstern och miljörörelsen som DRIVER globaliseringen, utan att inse att de har blivit Globalisternas nyttiga idioter. Hur kan Globalisterna så totalt ha kollrat bort sina tidigare motståndare? Hur kan vänstern och miljörörelsen så totalt ha tappat orienteringen? Svaret är att Globalisterna på ett ytterst utstuderat sätt använder sig av sig av så kallad TRIANGULERING.

Triangulering innebär att man intar en ståndpunkt nära motståndarens ståndpunkt eller rentav exakt samma ståndpunkt. På så sätt vrider man vapnet ur motståndarens hand. Genom att göra motståndarens ståndpunkt till sin egen vinner man över nya sympatisörer. Dilemmat är förstås att man faktiskt inte har dom åsikter som man torgför av rent taktiska skäl. Men ändamålet helgar medlen.

Egentligen har Globalisterna inga åsikter alls. Deras så kallade åsikter är bara medel – för att uppnå total makt och kontroll. Som FN:s Agenda 2030 och World Economic Forums ”The Great transition”, som väsentligen är samma sak. År 2019 presenterade FN och World Economic Forum officiellt ett samarbete. FN har senare sammanställt ett dokument som heter ”Our common Agenda – alltså vår gemensamma agenda”.

Allt som står där låter fint, som att utrota svälten, minska sociala orättvisor, sträva efter jämlikhet och en ren miljö etc, men allt är bara en fasad för att dölja Globalisternas verkliga mål. Att styra världen.

Globalisterna har total kontroll över så gott som alla internationella organisationer, som FN, WHO, Världsbanken, Internationella valutafonden. Bill Gates står för 70% av WHO:s budget – ganska lämpligt när man har ett jättestort ägande i läkemedelsbolagen som tillverkar vaccin. Gates har sagt att han 20-dubblat pengarna som han investerat i vaccinindustrin.

Vänstern står inte längre upp för de svaga

Vänstern och miljörörelsen är i stort sett samma sak numera. En gång representerade vänstern de svaga grupperna i samhället men det var länge sen. Jag tror att vänsterns glidning från sitt ursprung inleddes 1985 – samma år som Sverige under regeringen Palme officiellt övergick från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring. Denna förflyttning av migrationspolitiken har varit avgörande för förstörelsen av vårt samhälle.

Den tidigare arbetskraftsinvandringens syfte var att gynna Sverige. Flyktinginvandringens syfte är däremot att dränera Sveriges ekonomi genom att ta hit så kallade ”flyktingar” från hela världen. Svenska politiker lider av hybris sedan Olof Palmes tid. Sverige ska frälsa världen.

Men Sveriges ställning som självutnämnd humanitär stormakt har kostat oss både vår trygghet och vårt välstånd. Poltitikerna köper sina karriärer i de internationella organisationerna genom att skänka bort svenskarnas pengar i en skala som trotsar allt förnuft. Det är ingen överdrift att kalla svenska politiker för vad dom faktiskt är – landsförrädare. Uppbackade av landsförrädare inom medierna.

Sveriges så kallade journalistkår består av vänsteraktivister som ser som sin uppgift att föra svenska folket bakom ljuset och att vara regimens megafoner. Liksom de allra flesta inom kultursektorn. Kulturmarxisterna.

Att vara oikofob

Jag lärde mig nyligen ordet oikofob. Ordet Oiko betyder ”hem” på grekiska. Att vara Oikofob betyder att man har en avog inställning till sin egen hembygd och hyser ett slags självhat till den egna nationen. Detta hänger ihop med synen på Sverige som humanitär stormakt och upplevelsen av egen godhet.

Man blir till sist så god att man måste trycka ner sig själv för att bli tillräckligt ödmjuk och god. Mestadels uppnås detta genom att ge bort andras pengar. Det är lätt att vara generös med andras pengar (mitt favorituttryck). Transfereringar är en del av oikofobernas självhat som måste stillas genom att hela tiden skänka bort mer och mer av svenskarnas tillgångar.

Hela vänstern är oikofober, men även många inom den så kallade borgerligheten. De mest kända oikofoberna är Mona Sahlin, Gudrun Schyman, Annie Lööf, Bengt Westerberg och Fredrik Reinfeldt. Kvinnor utgör majoriteten av oikofoberna.

UPPLÖSNING AV KÄRNFAMILJEN är ett vänsternprojekt och det är också en favorit för Globalisterna, som bejakar all form av upplösning av samhällets grundpelare. Alla barn ska institutionaliseras och indoktrineras via dagis och skolor. Skilsmässor uppmuntras via olika former av bidrag.

Men nu ska jag återvända till det där med triangulering och vilka trianguleringar som Globalisterna har gjort för att vinna över vänstern och miljörörelsen på sin sida.

Triangulering nr 1: Miljön och i synnerhet klimatet

På 1970-talet sökte den så kallade Rom-klubben, som är en klubb för Globalister, efter gränsöverskridande frågor som kunde användas som argument för att stärka de internationella organisationernas makt på bekostnad av nationalstaternas makt. Detta är väl dokumenterat via protokoll och av ”avhoppare” som deltog i mötena. Man ska hålla i minnet att utraderandet av nationalstaterna är Globalisternas viktigaste mål, eftersom en gränslös värld utan nationella regeringar är helt i händerna på Globalisterna.

Rom-klubben fann att miljöfrågorna var bäst lämpade som gränsöverskridande hot. Vi som varit med ett tag minns alla de lögner som lögnmedierna matat oss med sedan dess. Redan på 70-talet presenterades vetenskapliga rapporter som slog fast att i stort sett alla viktiga metaller skulle vara slut inom kort. Jag minns en amerikansk professor som hade gjort ett tidschema för när alla råvaror skulle vara slut. Vilket givetvis slogs upp stort i Dagens Nyheter och Statstelevisionen. Det flesta metaller skulle vara slut på 1980-talet. Till och med järnmalmen skulle vara slut på 90-talet.

Vi som varit med ett tag minns Skogsdöden, Säldöden, Ozonhålet och Peak Oil – lögner, lögner och åter lögner. Men om man är ung och naiv så tror man på medierna.

Med tiden gick Globalisterna över till klimatet, som nu pumpats upp till maximal hysteri. Men tro mig: CO2-haltens påverkan på jordens temperatur är försumbar. Klimathysterin kommer snart att lugna ned sig eftersom bubblan håller på att spricka.

Tidigare IPCC-ordföranden Rajendra Pachauri tilldelades Nobels fredspris tillsammans med Al Gore, vars tecknade filmer med simmande isbjörnar är en riktig klassiker inom komedin. Pachauri hävdade 2004 att Himalayas glaciärer skulle vara borta senast 2035. Ännu ser vi inget tecken på det och nu är det bara 12 år kvar. Rajendra Pachauri avgick från posten som ordförande för IPCC efter anklagelser om sexuella trakasserier.

Greta, förresten, som hade spått jordens undergång år 2023, raderade sin tidigare tweet. Det är alltid 5 år kvar till undergången. Alltid 5 – 10 år kvar till Golfströmmen stannar, vilket inte kan hända då den huvudsakligen drivs av jordens rotation.

IPCC har alldeles nyligen fått en ny chef som är en skotte vid namn Jim Skea. Skea, som har inlett med att berätta att det måste bli slut med katastroflögnerna som han anser är kontraproduktiva, då han anser att klimatlögnerna ger upphov till dåliga politiska beslut. IPCC:ss nya hållning har givetvis bemötts med största möjliga tystnad i Svenska medier.

Men jag känner på mig att Erika Bjerströms dagar som hysterisk klimatalarmist på Rapport är räknade, liksom att charlatanen Johan Rockström snart har rockat färdigt i medierna. För att inte tala om den undergångsbesatta Greta, som är i akut behov av en exorcist – alltså av en djävulsutdrivare.

Jag har talat om det som jag kallar triangulering nr 1 – alltså CO2-lögnen. Nu ska jag tala om triangulering nr 2.

Triangulering nr 2: Feminismen. Jämlikhet mellan könen.

Feminismens ursprung är sådär 150 år. Det kristna gamla Sverige var i hög grad ett manssamhälle. Men enligt min åsikt råder full jämställdhet sedan kanske 50 år.

Feminismen har kommit att bli en vänsterfråga, men var det inte från början. Vänsterfeministerna nöjer sig inte med jämställdhet, de vill ha hela kakan. De vill ha makten och trots att de hela tiden utmålar kvinnorna som offer. Detta är lite ologiskt eftersom offer knappast är lämpade för större uppgifter.

Jag anser att feminismen började spåra ur kring 1980 – alltså ungefärligen samtidigt som vänstern började driva bort från sitt ursprung. Jag minns att tidningarna fylldes med manshat – sida upp och sida ned i Dagens Nyheter – och det var fritt fram för alla kvinnor att tala om mansgrisar, även i Statstelevisionen. Det är alltså länge sedan feminismen handlade om kvinnors rättigheter.

De senaste kanske 40 – 50 åren har enbart handlat om manshat och att kvinnor ska få fördelar som går långt utöver jämställdhet. Exempelvis varannan damernas inom politik och det offentliga, vilket har lett till en utarmning eftersom meritokratin har övergetts. Sexköpslagen är inget annat än ett utslag av feministiskt manshat eftersom den inte gör kvinnornas situation bättre överhuvudtaget. Däremot är lagen utmärkt för att skandalisera och ödelägga livet för kända och uppburna män.

Med risk för att reta upp kvinnor hävdar jag att det finns avsevärt färre kvinnor än män som är riggade för ledarskap i större skala. Samma sak med entreprenörskap. Män och kvinnor är skapta olika och hjärnforskning visar att våra hjärnor fungerar häpnadsväckande olika, nästan som om det vore frågan om två olika sorts varelser.

Individuella undantag finns givetvis. Men världen kommer aldrig någonsin att få se en kvinnlig världsmästare i schack, vilket beror på att mäns och kvinnors hjärnor fungerar så olika. Däremot är kvinnor överlägsna på mycket annat.

Globalisterna driver feminismen via sina medier och numera gör de också detta via FN och andra överstatliga organisationer. Männen har feminiserats via indoktrinering som börjar på dagis. Kom ihåg att Globalisterna vill splittra och bryta sönder våra samhällen.

Då är det effektivt att ställa grupp emot grupp. Globlisterna skiter egentligen i kvinnors rättigheter, för dem är feminismen bara ett verktyg för att upplösa nationalstaterna. Nu har jag talat om triangulering nr 2: Feminismen.

Triangulering nr 3: Homo- och transkulten

Jag tror inte jag behöver förklara vad jag menar med den pågående homo- och transkulten. Tänk Pride. Tänk Eurovision. Kulten är ytterligare ett av Globalisternas verktyg för att bryta sönder samhället. Grupp mot grupp: Hetero mot homo. Spridning av könsdysfori. Människor som ifrågasätter sin egen könsidentitet blir svaga och lättstyrda. Kulten drivs av WEF som kanaliserar den via WHO. WHO som agerar starkt för sexualisering av barn, ända ned till 4-årsåldern.

WHO ger direktiv – som slaviskt följs av svenska dagis och skolor om att barnen ska få hjälp att utforska sina kön och att lära sig onani. WHO driver helt enkelt sexualisering av småbarn – även kallad pedofili – vilket är ännu ett sätt att driva mot upplösning av samhället. Härvan kring Jeffrey Epstein visar att många av Globalisterna faktiskt är pedofiler, så här kan man anta att Globlisterna också agerar i eget intresse.

Triangulering nr 4: Social Rättvisa

Vänstern har sitt ursprung i kampen mot klassamhället. Globalisterna har givetvis inte missat att triangulera vänstern när det gäller social rättvisa – och Globalisterna har gått ännu längre än vänstern. Nu handlar det om rättvisa på alla möjliga områden avseende etnicitet, kön, sexuell läggning och allt annat tänkbart. Politik, organisationer och även företag ska genom kvotering tillse rättvisa. Bolagen måste ha ett program för ESG som står för Environmental, Social, Governance. Globalisterna säkerställer att företagen genomför programmen via bolagen Blackrock, Vanguard och State Street som är största ägare i de flesta företagen på västvärldens börslistor.

Triangulering nr 5: Hälsa / mat

Miljörörelsen handlar inte bara om utsläpp livsmiljö. Miljörörelsen inrymmer även livsmedelsproduktion och dess effekt på miljö och hälsa. Globalisterna har givetvis inte försummat tillfället att triangulera matfrågan. Därför driver Globalisterna tesen att människor ska äta vegetariskt, särskilt hårt processad mat som ska tillverkas i Globalisternas matfabriker. Proteinbehovet ska i hög grad tillgodoses via konsumtion av insekter, medan konsumtion av kött skuldbeläggs. Det kan dock konstateras att Globalisterna själva föredrar exklusivt kött som Wagyobiffar vid World Economic Forums konferens i Davos. Rött kött är nämligen mycket bra för hälsan.

Triangulering nr 6: Den vite mannens skuld

Eftersom vänstern och miljörörelsen utgörs av Oikofober – alltså av människor som avskyr sin egen kultur – har Globalisterna inte missat tillfället att triangulera.

Postkolonialism är ett begrepp som drivs av Globalisterna i syfte att skuldbelägga vita i syfte att försvaga motståndet mot nationalstaternas nedmontering. Svenskar ska känna skuld över kolonialismen, trots att Sverige aldrig varit en kolonialmakt. Västeuropa ska översvämmas med invandrare av andra etniciteter.

Andra etniciteter hetsas mot vita. Ett tydligt exempel är Black Lives Matter (BLM), som finansierades av George Soros. Pengarna hamnade dock huvudsakligen i grundarnas fickor då de köpte lyxvillor för pengarna.

Sammanfattning av trianguleringarna som lurat vänstern att bli Globalister

På två decennier har alltså vänstern och miljöröreslsen förflyttat sig från att vara fiender till den iinternationella storfinansen och till Globalisterna till att vara den starka kraft som driver Globaliseringen, som storfinansens nyttiga idioter. Detta har uppnåtts genom att Globalisterna har triangulerat vänserns frågor på ett utstuderat sätt:

  1. Miljö och framförallt klimatet
  2. Feminism
  3. Homo- och transkulten.
  4. Social rättvisa
  5. Hälsa / mat
  6. Den vite mannens skuld

Amen

För övrigt anser jag att Bonniers monopol inom medier och bokutgivning ska brytas upp genom lagstiftning och tvångsförsäljning av Bonnier-bolagen. Tack!

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

1 KOMMENTAR

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter