Nils Funcke till Frihetsnytt: Stor fara att regeringen viker sig

Utrikesdepartementet (UD) gick nyligen ut och fördömde koranbränningen som ägde rum den 28 juni utanför Stockholms moské på Södermalm. Detta får den kände yttrandefrihetsexperten Nils Funcke att kritisera den svenska regeringen för att UD agerar på detta sätt. Bland annat säger Nils Funcke till DN – ”Det här är saker som en svensk regering inte ska ha åsikter om”. Frihetsnytt har talat med Nils Funcke för att få svar på frågan om Sveriges yttrandefrihet verkligen är hotad.  

Bakgrund till protesterna mot koranbränningarna

Den irakiske medborgaren Salwan Momika bränner en koran utanför en moské på Södermalm i Stockholm vilket bland annat resulterar i att den svenska ambassaden i Bagdad blir attackerad. Som en konsekvens går EU ut och fördömer koranbränningen och beskriver den som ”kränkande, respektlös och tydligt provocerande”.

Salwan Momika (höger) genomför den planerade koranbränningen. Foto: Frihetsnytt
Salwan Momika (höger) genomför den planerade koranbränningen. Foto: Frihetsnytt

Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) kommenterar händelsen med orden: ”Det är lagligt men inte lämpligt”. Situationen eskalerar ytterligare när Islamiska konferensorganisationen (IKO) kräver åtgärder för att förhindra koranbränningar. IKO är en sammanslutning bestående av 57 muslimska medlemsstater.

Även påven Franciskus fördömer koranbränningen i Sverige, genom ett uttalande i tidningen Al-Ittihad i Förenade Arabemiraten, enligt Reuters. I tidningen säger påven ”Jag känner ilska och avsky av de här handlingarna”. Han anser vidare att ”Varje bok som anses helig borde respekteras för att respektera dem som tror på den”. Vidare säger påven att ”yttrandefriheten aldrig ska användas för att förakta andra”.

Islamiska konferensorganisationen (IKO) är ett samarbetsorgan för muslimska stater. IKO har 57 medlemsstater och ett antal observatörer med observatörsstatus. Organisationen motiveras utifrån den historiska och kulturella samhörigheten som finns mellan muslimska länder. IKO fungerar också som forum för medling i konflikter i den muslimska världen.

Nils Funcke reagerar kraftigt på att svenska politiker tar ställning mot koranbränningarna

Efter att utrikesdepartementet i ett uttalande på söndagen fördömt koranbränningen och sagt att den är ett ”uttryck för rasism, främlingsfientlighet och därtill kopplad till intolerans och har inte någon plats i Sverige” reagerade yttrandefrihetsexperten Nils Funcke kraftigt. Han anser att regeringen går för långt.

– Regeringen drar det väldigt långt när man talar om rasism och islamofobi, säger Nils Funcke till DN.

Funcke anser att regeringens uppgift är att försvara och upprätthålla svensk grundlag.

– Pliktskyldigast nämner man att Sverige har en grundlagsskyddad yttrandefrihet. Här är det en person som använt sig av den och då är det regeringens uppgift att försvara den rätten, snarare än att ge sig in i någon typ av diskussion om hur det här påverkar relationen till Turkiet, säger Funcke till DN.

Vidare anser Nils Funcke att politikerna inte ska fördöma koranbränningarna som utförs av människor som använder sin yttrandefrihet. Så länge det människor gör faller inom ramen för de svenska lagarna ska religionskritik vara lagligt.

– Det är inte konstigt att privatpersoner har åsikter kring eldandet av Koranen eller andra heliga symboler. Men så länge det håller sig inom svenska lagar är det tillåtet. Och i en vid yttrandefrihet ska långtgående religionskritik få plats, även om den ses som brutal, säger Funcke till DN.

Sten Widmalm tror att politikernas fördömanden kan utnyttjas

Tobias Billström, utrikesminister, hävdar att regeringen står upp för yttrandefriheten men hävdar ändå att det är självklart för regeringen att fördöma koranbränningarna.

Tobias Billström. Foto: Wikipedia/ European People's Party
Tobias Billström. Foto: Wikipedia/ European People’s Party

– Det är viktigt att regeringen alltid står upp för den grundläggande principen om yttrandefrihet i Sverige. Men yttrandefrihet går åt två håll och det som är lagligt är inte alltid lämpligt. Därför var det självklart för regeringen att fördöma koranbränningarna, säger Billström till DN.

Sten Widmalm, professor i stadskunskap vid Uppsala universitet, tror att politikernas fördömanden av handlingarna som är skyddade av svensk grundlag kan utnyttjas av krafter som vill skada Sverige.

– UD visar en spricka i det svenska politiska ledarskapet när man fördömer koranbränningen. Det kan gynna krafter som vill skada Sverige, säger Widmalm till DN.

Widmalm tror även att UD:s uttalande kan tolkas av de som vill begränsa yttrandefriheten i Sverige, att det nu får stöd från högre ort. Han säger även att UD:s agerande kan ge intrycket av att Sverige är splittrat. Widmalm säger till DN att överhuvudtaget verka för att begränsa yttrandefriheten är fel väg att gå.

– Det kan ge intrycket av att det finns en spricka och sprickor kan utnyttjas för den som vill få in en hävstång eftersom man påvisar att det finns olika linjer. Det bekräftar bara att protester lönar sig, säger Widmalm till DN.

Frihetsnytt har ringt upp flera personer för att höra vad de tänker kring de olika uttalanden som gjorts kring detta.

Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert

Nils Funcke. Foto: Wikipedia/ Arild Vågen
Nils Funcke. Foto: Wikipedia/ Arild Vågen

Tror du att det finns en stor risk att vår yttrandefrihet är hotad i och med det mediala tryck som Sverige nu utsätts för på grund av koranbränningarna?

– Risken finns att regeringen ger vika och tillsätter en utredning för att få till stånd en förändring av våra nuvarande grundlagar kring yttrandefrihet. Regeringen har inte visat någon större vilja att stå upp för yttrandefriheten utan man har mer tagit hänsyn till andra faktorer såsom exempelvis Natoanslutningen. Det finns en stor fara att vi flyttas tillbaka 50-60 år i tiden. Fram till 1970 så fanns det nämligen en lag som sa att man inte fick bedriva gäck, raljera eller häckla Svenska kyrkan eller andra trossamfund och sådant som de höll heligt, men den togs bort.

Henrik Sundin, chefredaktör på Svenska Morgonbladet

Henrik Sundin. Foto: Frihetsnytt
Henrik Sundin. Foto: Frihetsnytt

Vad tänker du om att UD går ut och fördömer koranbränningen?

– Att UD som är en myndighet, gör ett uttalande på detta sätt är inte rätt. De ska bara verkställa utifrån de lagar som finns och de uppdrag de har.

Tror du att det finns en stor risk att vår yttrandefrihet är hotad i och med det mediala tryck Sverige nu utsätts för på grund av koranbränningarna?

– Nej och anledningen är att det i så fall är en mycket lång process som kräver grundlagsändringar. Men dessa krafter kommer att göra kraftiga försök.

Karl-Olov Arnstberg, professor

Professor Karl-Olov Arnstberg. Foto: Frihetsnytt
Professor Karl-Olov Arnstberg. Foto: Frihetsnytt

Vad tänker du om att UD går ut och fördömer koranbränningen?

– Nej jag är på Nils Funckes linje. Poängen med yttrandefrihet är att man ska kunna ha besvärliga åsikter men ändå skyddas av yttrandefriheten.

Tror du att det finns en stor risk att vår yttrandefrihet är hotad i och med det mediala tryck Sverige nu utsätts för på grund av koranbränningarna?

– Jag tror att det finns stora risker avseende kvarhållandet av vår yttrandefrihet i dess nuvarande form. Det som händer just nu, speciellt när Islamiska konferensorganisationen (IKO) går ut och kräver åtgärder för att förhindra koranbränningar. Då utsätts Sverige och svenskarna för ett stort tryck. Det är en väldigt hotfull attityd mot Sverige just nu. Dessutom hindrar koranbränningarna Sverige att gå med i Nato vilket naturligtvis ökar motivationen ytterligare att ändra de grundlagar som innefattar yttrandefrihet.

Anders Romelsjö, professor emeritus Karolinska Institutet

Professor Anders Romelsjö. Foto: Twitter/ Anders Romelsjö
Professor Anders Romelsjö. Foto: Twitter/ Anders Romelsjö

Vad tänker du om att UD går ut och fördömer koranbränningen?

– Det är en överträdelse av UD:s roll som myndighet även om jag själv anser att det är fel att bränna heliga skrifter.

Tror du att det finns en stor risk att vår yttrandefrihet är hotad i och med det mediala tryck Sverige nu utsätts för på grund av koranbränningarna?

– Ja vår yttrandefrihet är hotad på flera olika sätt. Den har succesivt nedmonterats och gradvis försämrats genom åren. Ett exempel är tillkommandet av den så kallade spionlagen (lagen mot utlandsspioneri som trädde i kraft 1 januari 2023 och som gör det brottsligt att avslöja uppgifter som kan skada Sveriges förhållande till andra stater och organisationer).

Tobbe Larsson, journalist

Tobbe Larsson. Foto: Frihetsnytt
Tobbe Larsson. Foto: Frihetsnytt

Vad tänker du om att UD går ut och fördömer koranbränningen?

– Fullkomligt häpnadsväckande att en myndighet går ut och tar politisk ställning i en fråga som i grunden handlar om vår grundlagsskyddade yttrandefrihet. Det visar den totala avsaknaden av förståelse för vad en myndighet får göra och inte. De borde sparkas direkt och sättas i fängelse. På detta sätt ger de stöd till odemokratiska krafter och hotar vår nuvarande yttrandefrihet.

Tror du att det finns en stor risk att vår yttrandefrihet är hotad i och med det mediala tryck Sverige nu utsätts för på grund av koranbränningarna?

– Ja absolut, vi har ett gäng fegisar och opportunister som sitter i olika maktpositioner i Sverige idag. Detta är det yttersta beviset för vilka klåpare vi satt för att företräda oss. Regeringen ska självklart gå ut och stötta en enskild persons rätt till den grundlagsskyddade yttrandefriheten när den blir angripen av utländska makter, som skett i detta fall. Jag är verkligen upprörd och extremt besviken på våra ryggradslösa politiker. De borde verkligen skämmas. Det handlar inte om om man är för eller emot koranbränning. Det handlar om vad som står i vår lagbok.

Gustav Kasselstrand, partiledare Alternativ för Sverige

Gustav Kasselstrand. Foto: Wikipedia/ Frankie Fouganthin
Gustav Kasselstrand. Foto: Wikipedia/ Frankie Fouganthin

Vad tänker du om att UD går ut och fördömer koranbränningen?

– Agerandet är förkastligt. Regeringen, genom UD, signalerar nu inför hela världen att de inte står bakom Sveriges yttrandefrihetsgrundlag. UD borde istället fördöma de muslimska reaktionerna och förklara att svensk yttrandefrihet inte angår dem. 

Är yttrandefriheten i dess nuvarande skrivning hotad på grund av det tryck Sverige utsätts för från bland annat IKO?

– Den är akut hotad. Jag betraktar det som en tidsfråga innan världens muslimska länder, denna gång i maskopi med Nato-etablissemanget, lyckas driva igenom hädelselagar mot islam i Sverige. Inget tyder på att regeringen har ryggrad att stå upp för yttrandefriheten när det blåser: Kristersson och Billström har ju flera gånger fördömt dessa aktioner. Även Natochefen Jens Stoltenberg har gjort det. De har säkert pratat ihop sig om utspelet, och försöker därigenom vänja svenskarna vid ett kommande förbud genom lag.

– Jag är egentligen ingen principiell anhängare av rätten att få bränna religiösa skrifter eller på andra sätt skymfa olika religioner. Det var förbjudet tidigare i Sverige och är det fortfarande i många europeiska länder. Men att det blev tillåtet i Sverige för 50 år sedan berodde på att 68-vänstern avskaffade denna lag: de ville angripa kristendomen och kränka troende kristna, vilket de också gjort i årtionden på olika sätt. Att man nu plötsligt talar om tolerans för religioner, och trolig lagstiftning för att förhindra ”hets”, beror endast på att man vill underkasta sig islam.

Texten uppdaterades 19:12

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

1 KOMMENTAR

  1. Ja…kristna har förlöjligats och blivit hetsade mot i 50 år.
    Men när någon driver med islam och deras bok så skriar man om HMF …lyssnar just på jurist Hans Corell.. f.d. .rättschef i FN …
    som vill förbjuda kritik av islam.
    Corell verkar ha kika mycket ryggrad som en snigel.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter