Politiskt våld avslöjat som ett akademikerproblem

Statistik från England och USA visar att konservativa, toleranta akademiker vid universiteten är nära utrotning. Militanta, våldsbejakande akademiker styr den högre utbildningen, med attityder som sedan fortplantas ut i näringslivets ledningsskikt. Genom infiltration av universiteten legitimeras och uppmuntras mötesstörning, politiskt våld, förföljelse och diskriminering.

Vår traditionella upplysningskultur är fortfarande stark bland folken, när arbetarklassens åsikter räknas in. De flesta respekterar det citat som tillskrivits Francois Voltaire, ”Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det.

Bildade människor kan lätt se effekterna av politisk förföljelse. Både den gamla grekiska demokratin och den romerska republikens undergång föregicks av en utveckling där kampen om makt slutade vara en tävling mellan tankar, ord och idéer och alltmer blev en tävling om vem som rent fysiskt kunde hindra sina motståndare från att göra sig hörda. Trots att historiekunskaperna rimligen torde finnas i den akademiska världen har undersökningar nu visat att yttrandefrihet och andra demokratiska grundvärden har en betydligt svagare ställning bland universitetens anställda än inom den mindre välutbildade befolkningen.

En statistikexpert som kallar sig Übersoy har sammanställt alarmerande data som visar att en extremistisk minoritet framgångsrikt har infiltrerat universitetsvärlden i de ledande Natoländerna. Deras människofientliga ideologi stämmer till 100 procent med USA:s demokratiska parti och med den finansiella elitens krav: en allmänt fientlig inställning mot vita människor, mot nationer, mot demokrati, mot fortplantning och mot personlig frihet. Och något som klart skiljer akademikerna från allmänheten är de förstnämndas intolerans mot människor med andra åsikter.

Trots att en klar majoritet av allmänheten är motståndare till politisk korrekthet, åsiktskorridorer och grindvaktssystem förespråkas dessa ivrigt av en majoritet av akademikerna, särskilt inom humaniora.

SSH betyder Socal Science and Humanities. Grafik, även nedan: Übersoy via Twitter

Förklaringen till överflödet av odemokratiska akademiker antas ha mindre att göra med att deras kunskapsnivå och mer att göra med att personer med de ovan beskrivna ideologierna i betydligt högre grad än andra väljer den akademiska banan. Detta visas av att studenternas politiska uppfattningar i stort sett överensstämmer med lärarnas. Uppfattningar som finns bland en minoritet i samhället har en förkrossande majoritet på universiteten. Detta gäller framförallt inom de akademiska områdena som kräver mindre intelligens och arbetsförmåga men öppnar större möjligheter till politiskt inflytande.

Bland 108 universitetslärare inom området ”communications”, där massmediautbildning ingår, kan man inte ens tala om någon ”överrepresentation” av vänsterväljare. Som framgår av grafiken nedan fanns inte en enda högerväljare bland de 108 akademiker som svarade i undersökningen.

Situationen var likadan inom området antropologi. Detta intressanta forskningsområde hamnade redan under början av det förra århundradet under dominans av aktivistiska judar som Franz Boas och osunda aktivister som Margaret Mead. Enligt professor Kevin Macdonald kännetecknas framförallt socialantropologin av stark politisering och omfattande fusk och felaktigheter. Inom antropologin är alltså situationen i dagsläget likadan som inom ”communications” – undersökningen kunde inte hitta en enda lärare som stödde någonting annat än det demokratiska partiet.

Inom alla andra fakulteter var överrepresentationen av liberaler och demokrater enorm. Till och med på teknikskolorna var de vänstervridna i klar majoritet i lärarrummet.

Men, inte behöver man vara odemokratisk bara för att man är vänstervriden? Inom universitetsvärlden är svaret jo. Ubersoy presenterar två diagram som har ungefär samma resultat – ett över vilka som förspråkar politiskt våld och ett över vilka som förespråkar andra slag av mötesstörningar mot sina politiska motståndares seminarier på universiteten. Som framgår av grafiken nedan finns det grader även bland lärarrummens självutnämnda åsiktspoliser. I enlighet med grafen är svarta homosexuella socialister i täten när det gäller att uppmuntra eleverna till mötesstörning. Statistiken över attityderna till handgripligt politiskt våld visar samma fördelning.

Trots att man i USA ofta svär trohet till ”the constitution” propagerar alltså majoriteten av akademikerna för beteenden som är diametralt motsatta mot denna grundlags första paragraf, som påbjuder yttrandefrihet.

Übersoy ger i sin genomgång på Twitter flera exempel på frånvaron av maktbalans mellan höger och vänster. Inte bara inom universiteten utan i hela det offentliga samhället vägrar den globalistiska vänstersidan föra debatt med den nationella högersidan av befolkningen – trots att denna utgör som allra minst hälften av befolkningen.

Att det odemokratiska beteendet skulle handla om att ”vara intolerant mot de intoleranta”, något som brukar påstås från antirasistiskt håll, stämmer inte heller med observerbar verklighet. Det är i stort sett bara personer med nationalkonservativ samhällssyn som talar för politisk tolerans. Dessutom, kanske just därför, är de konservativa helt maktlösa i den akademiska världen. Toleranta konservativa människor är för övrigt avsevärt mindre mäktiga i det övriga samhället än vad deras antal borde rättfärdiga.

Även inom affärslivet bedriver den universitetsutbildade överklassen sin undergrävande verksamhet. Vad gäller de personer som lämnar universiteten och tjänstgör på de amerikanska storföretagen är det politiska mönstret detsamma som hos deras gamla lärare – det demokratiska partiet med sin antivithet, sina krigsintriger och sin familjefientlighet är det parti som emottar i princip alla donationer från högavlönade karriärister. Nedanstående grafik visar officiella politiska donationer på över 200 USD vid en rad kända företag, vilket tryggt kan antas komma från universitetsutbildade personer.

Ubersoy konstaterar att de antidemokratiska och grundlagsfientliga attityderna är ett utpräglat överklassfenomen och att västerlandets universitet skulle må bra av en total bortrensning av aktivister som, förmodligen mot belöning av den finansiella eliten, sätter roder på samhället.

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

2 KOMMENTARER

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några varor i din varukorg ännu.

Bläddra bland produkter