Sverigedemokraternas förfall

Tagen från hemsidan Kulturbilder och omarbetad av Frihetsnytt. Där kan du läsa ursprungsartikeln. 
Sverigedemokraterna var en gång ett politiskt hopp för många svenskar. När de kom in i riksdagen 2010 jublade många, medan man inom det dåvarande maktetablissemanget såg ett hot framför sig. De övriga partierna hade ju orsakat problem som blivit nästan ofattbart stora. Många svenskar förstod det och gav sin röst åt ett parti som de trodde skulle förändra något till det bättre.

2011 – Ett nytt begrepp införs – öppen svenskhet

Redan 2011 inleddes en förändringsprocess inom SD då viktiga principfrågor urholkades. En tydlig signal kom 2011 när den då ganska tongivande medlemmen Therese Borg i februari 2011 berättade att SD står för ”öppen svenskhet”. Hon utvecklade det i en bloggpost:

”Öppen svenskhet. Det är vad vi i Sverigedemokraterna står för. Det innebär att vem som helst kan bli svensk. Det handlar om assimilering, om att anpassa sig till våra grundläggande och gemensamma värderingar, om att ta till sig de sociala koder som är typiska för oss svenskar och om att lära känna och respektera vårt kulturarv. Gör man detta känner man sig säkerligen svensk, och betraktas också som svensk. I vilket land man är född, varifrån ens föräldrar kommer, vilken hudfärg man har… inget av detta spelar någon som helst roll. Inte för mig, och inte heller för partiet. Finns det sedan enskilda individer som inte ställer upp på detta synsätt på svenskhet så får det stå för dem. Jag rekommenderar dock att de söker sig till ett annat parti än SD i så fall.”

Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson lade om partiets kurs

Partitoppen med Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson förde in partiet på ett nytt spår. Nu skulle ”vem som helst” kunna bli ”svensk”. Strax efter att partiet lanserat detta mycket udda begrepp inleddes en form av stalinistisk politik där människor som ville se Sverige som svenskarnas land började fasas ut ur partiet. I den dåvarande partiskrivningen i principprogrammet som fortfarande gällde 2011 stod att läsa att:

”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen”.

Men i partitoppen hade man redan planerat en ny inriktning som de flesta utanför partiet inte hade en aning om.

Ändringar i partiprogrammet – Sverige inte längre svenskarnas land

Under landsdagarna 2011 ville Åkesson och Karlsson ändra i programmet eftersom de inte klarade av – eller ville – försvara Sverige som svenskarnas land. När Åkesson höll tal under landsdagarna sade han ordagrant:

”Det intressanta för oss, det är inte var man kommer ifrån ursprungligen eller vilken hudfärg man har eller vilken skostorlek som passar ens fötter för den delen. Det är inte det som är det viktiga, svenskheten sitter inte i skinnet, den sitter i ditt beteende och i dina värderingar och låt oss alltid i alla sammanhang vara mycket tydliga med det.”

Utrensningen börjar, nationalister bör lämna SD frivilligt eller uteslutas

När Åkesson fick kritik för sina uttalanden från kärnväljare gick han ännu längre och skrev ett brev till alla förtroendevalda oktober 2011. Där sade han:

”I vårt parti finns inget utrymme för extremister, rasister, rättshaverister eller andra med ett personligt behov av politiska eller privata utsvävningar. … Vår sak är alldeles för viktig för att låta några enskildas personliga problem utgöra hinder för vår framgång. Från och med nu råder nolltolerans och arbetet med att städa upp i leden ges högsta prioritet. … Den som känner sig träffad av eller har problem med dessa skarpa formuleringar bör genast lämna Sverigedemokraterna frivilligt.”

Sverigedemokraterna hade nu infört en politik om att vem som kan ska kunna få komma till Sverige från vilken del av världen som helst och att de ska kunna betraktas som ”svenskar”. När han blev intervjuad av journalisten Göran Rosenberg den 15 november 2012 om etniska svenskar blev hans svar:

”Det finns en grupp människor som har bott här väldigt länge som man skulle kunna betrakta som etniska svenskar alldeles säkert, men det är nog ganska få nu levande människor med svensk nationell identitet, som kan betraktas som det. … Vi definierar inte nationen utifrån etnicitet och därför tycker jag inte att det är politiskt intressant utan det får vetenskapen analysera om de tycker det är spännande.”

2015 – Stalinistisk utrensning av ungdomsförbundet

SD hade slagit in på ett nytt spår vilket också gjorde att de stalinistliknande utrensningarna av nationalister fortsatte. Extra tydligt blev det under landsdagarna 2015. Då uteslöts ungdomspolitikerna Gustav Kasselstrand, William Hahne och Jessica Ohlson.

Partiet bröt även med hela ungdomsförbundet SDU med 4 000 medlemmar som sparkades ut utan någon annan orsak än att partitoppen ville säkra sin makt och kunna fortsätta liberalisera partiet. De tre huvudansvariga för utrensningarna var Jimmie Åkesson, Richard Jomshof och Mattias Karlsson.

Under hösten 2015 hamnade Jimmie Åkesson i en konflikt med sin svärmor (hans f.d. sambos mor). Hon presenterade omfattande kritik mot partiledningen och lämnade sin position i partiet. Efter beslutet sade hon:

”Den här ledarkulten som finns i partiet i dag är ohälsosam. Går man emot ledningen i åsikter och tankar så kan man bli sparkad, utesluten eller köpas ut. Det här vet alla. I och med att man har en sån här ledarstruktur så frodas en sådan oerhörd rädsla bland medarbetare och ledamöter. Man går och vaktar på varandra, man vågar inte prata med varandra – för när som helst kan ledningens springpojke komma in på kontoret, säger hon och nämner flera exempel på hur SD-tjänstemän den senaste tiden sagt upp sig eller köpts ut.”

Det började stå klart för många insatta att SD hade korrumperats på ett obehagligt sätt. Men allmänheten förstod aldrig vad som hände eftersom media indirekt stod på partiledningens sida och accepterade förklaringen att SD bara sparkar ut ”extremister” (dvs oftast sansade nationalister) vilket media visade stort gillande för.

2015SD ber terroristorganisationen Expo om hjälp att förfölja de egna medlemmarna

Enligt Dagens Nyheter (DN) bad Mattias Karlsson det ”antirasistiska” nätverket Expo om hjälp med att spåra ”högerextremister” i det egna partiet. Många hävdar att partiledningen ville göra SD till ett ”antirasistiskt mittenparti”, något som Karlsson uttryckte som ett önskemål 2015.

Han ville göra SD till ett ”seriöst, antirasistiskt, brett, folkligt, pragmatiskt och regeringsdugligt mittenparti.” I själva verket var partiledningen på väg att omvandla partiet till ett småborgerligt och menlöst parti som skulle gå andra ärenden än det svenska folkets.

2016 – Alla kan bli svenskar

När Åkesson intervjuades i Aftonbladet den 30 juni 2016 visade han att urholkningen av vår svenska identitet skulle fortsätta under hans ledning. Han sade då: 

”Vi måste komma bort ifrån bilden av SD som ett parti som tycker att svenskar är bra människor som bott här sedan Hedenhös och är blonda och blåögda. Det här är ett sätt att tydliggöra det. Vi vill stärka medborgarskapet. Vi är för en öppen svenskhet. Du ska kunna bli svensk och vi försöker specificera hur du kan bli en del av den svenska nationen och hur du integreras. Vår syn på integration är att det i väldigt hög grad innebär anpassning för dem som kommer hit.”

2016 – Förbjudet att kritisera mediemonopolet inom SD

I december 2016 framförde SD:s riksdagsledamot Anna Hagwall kritik mot den stora ägarkoncentrationen i media. Hon författade en motion med titeln ”Sprid ägandet i medierna”. Hennes uppfattning var att ägande måste spridas och att TV-licensen måste avskaffas. En rad journalister i de stora medierna angrep Hagwall. Här är några av dem.

• Kulturminister Alice Bah Kuhnke talade om ett ”uttalande från träskmarkerna” som hon tyckte var ”osmakligt” , ”tydliggjorde sverigedemokraternas människosyn” och var en ”antisemitisk konspirationsteori”.

• Aftonbladets Lena Melin hade på sin repertoar ord som ”rasist”, ”stollig” och ”vämjelig”.

Chang Frick på Nyheter Idag talade om ”bajsa sig själv i ansiktet” och tyckte att Hagwall måste lämna sina politiska uppdrag, helst även uteslutas ur SD.

SD-ledningen, som inte hade något emot att media var i händerna på ett fåtal aktörer och inte heller ville bryta upp mediemonopolet eller avskaffa TV-licensen, visade stor upprördhet över att någon tog sig friheten att kritisera media på det sättet.

Partiet meddelade i ett pressmeddelande att man måste ”dela partiets ideologi och värdegrund i samtliga centrala frågor, oavsett vilka specifika sakfrågor man till vardags arbetar med”. Vad det betydde i det här fallet går det bara att spekulera i. Hon hade inte avvikit från någon ”ideologi” men utsattes också för en intern kampanj från partiledningen som angrepp henne hårt. Mattias Karlsson i SD skrev:

”Sverigedemokraterna försvarar en ordning med fri och oberoende media. Vi ser pressfriheten som grundläggande samt ställer oss bakom Public Service. Anna Hagwalls motion stämmer inte överens med partiets stöd till Public Service och mediepolitik i övrigt. Agerandet har skadat vårt förtroende för henne. Detta kommer att få konsekvenser för hennes framtida verksamhet inom partiet och i riksdagsarbetet.”

Hela den samlade tyckareliten angrep henne och hon fick inget stöd i SD för sin önskan att demokratisera media. Istället utsattes hon för en omfattande hatkampanj.

SD:s närmande till Nato

I november 2016 intervjuades Åkesson i SVT där han fick frågor om Donald Trump. Han lyckades då ta avstånd från Trump fem gånger på fem minuter. Han sade bland annat: 

”Att Donald Trump lyckas nå fram till vanligt folk, det övergår någonstans mitt förstånd, för han är inte någon vanlig människa utan han har ju sin bakgrund.”

Då ska man komma ihåg två saker. Det första är att Donald Trump har en del brister. Det andra är att han är den ende som utmanat maktetablissemanget och av den orsaken motarbetats av media och myndigheter.

Åkessons påhopp på Trump ska ses mot bakgrund av hans bristande kunskaper om amerikansk politik och hans vilja att anpassa sig till maktetablissemanget i ännu en fråga. Media hatar Trump, då måste Åkesson också hata Trump.

År 2016 började SD sända signaler om att man också ville ändra sin utrikespolitik och anpassa den till globalisterna i USA:s djupa stat, Nato och EU. I december 2016 sade Jimmie Åkesson att han och SD efter en förfrågan från Frankrike om att bekämpa IS skulle kunna tänka sig att skicka Gripenplan för att bomba IS och även använda ”alla till buds stående medel”, vilket även innebar marktrupper.

Svenska soldater skulle alltså dö för Frankrikes utrikespolitik. Här signalerade Åkesson vad som skulle komma senare och vad vi ser nu när partiet vill tvinga in oss i Nato. Han signalerade också en form av galenskap när han var beredd att skicka svenska soldater i döden.

2020 – SD röstar för en Nato-option

I december 2020 beslutade en majoritet i riksdagen att Sverige skulle införa en Nato-option, vilket är ett stort steg närmare Nato. Sverigedemokraterna hade tidigare en politik om att Sverige skulle vara alliansfritt och neutralt i krig. Nu blev SD pådrivande för en Nato-option och ville att Sverige skulle närma sig Nato. 

Medlemskap i EU skrevs i tysthet in i grundlagen 2010 SD

Sverigedemokraterna hade tidigare en politik om att vilja lämna EU som sågs som en organisation som arbetar för att radera ut nationalstaternas självständighet och tvinga på oss lagar som vi inte ha efterfrågat eller fått rösta om.

Helt utan debatter eller folkomröstning ändrades den svenska grundlagen 2010. Då fattade riksdagen beslut om att vårt medlemskap i EU skulle skrivas in i grundlagen. Då stod alla partier bakom beslutet utom SD. Att det skrevs in i grundlagen innebar att Sverige då erkände sig som en lydstat åt EU. Sveriges Television skrev om detta på sin sida om inrikes nyheter:

”Nästan helt utan offentlig debatt ändras den svenska grundlagen på viktiga punkter. Riksdagen fattade idag det slutliga beslutet som bland annat innebär att EU-medlemskapet nu skrivs in i grundlagen.

Samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna står bakom de nya skrivningarna.

Detta historiska beslut bygger på en bred politisk kompromiss mellan de övriga sju riksdagspartierna, som under flera år har förhandlat sig fram till den uppgörelse som alltså nu fått definitivt klartecken av riksdagen. Sverigedemokraternas motstånd beror framför allt på två saker.

Partiet är emot det svenska EU-medlemskapet och vill därför inte att detta förs in i grundlagen. Man tror att det skulle försvåra ett svenskt utträde ur EU.

Sverigedemokraterna motsätter sig också den nya formuleringen i grundlagen att Sverige är ett mångkulturellt samhälle.”

SD ändrade sig och ville plötsligt utvidga EU

I praktiken utsattes Sverige då för en statskupp av regeringen Reinfeldt och samtliga riksdagspartier utom SD. Men det skulle inte dröja så länge innan SD ändrade inställning helt och hållet om EU och gick ännu längre än att bara försvara ett medlemskap.

I mars 2022 röstade partiet tillsammans med övriga partier i riksdagen för att EU skulle utvidgas till att omfatta även Ukraina, Moldavien och Georgien. SD vill nu alltså se ett ännu större EU, med allt vad det innebär i form av ökad folkblandning, minskad självständighet och näst intill självutplåning på det ekonomiska och demografiska området.

Från SD var det Markus Wiechel, Björn Söder och Aron Emilsson som röstade ja och representerade SD när omröstningen genomfördes.

Partistyrelsen sade ja till Nato

Den 11 april 2022 meddelade Jimmie Åkesson att han vill att Sverige går med i Nato. En kort tid efter beskedet berättade han att han har partistyrelsen med sig.

Sverigedemokraterna vill inte bara att Sverige skulle bli medlem i Nato, de vill att vi ska tvingas in i Nato utan debatt och utan folkomröstning. Vi har alltså ytterligare ett totalitärt parti i riksdagen som nu består av åtta partier som allihop förordar att vi ska underkasta oss EU, Nato och globalisering i varierande grad.

SD är redan en del av makteliten. Istället för att utvecklas i en mer globalistkritisk utveckling har partiet blivit en del av denna korrumperade elit genom sina olika anpassningsåtgärder

SD vill inskränka yttrandefriheten

Den 16 november 2022 klubbades en grundlagsändring igenom som formellt innebär att brotten utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete införs i brottsbalken. Det är en ny lag som kan innebära vad som helst från att utlandsspioner straffas till att svenska visselblåsare som avslöjar oegentligheter kan straffas. Lagen anses av yttrandefrihetsexperter kunna inskränka press- och yttrandefriheten. 

Nils Funcke kommenterade lagen:

”Jag känner mest sorg och så är jag lite förbannad också. Sorg eftersom det är ytterst ovanligt att man gör såhär långtgående ingrepp i de grundläggande fri- och rättigheterna och opinionsbildningen, och i det här fallet yttrandefriheten. Förbannad för att många ledamöter inte satt sig in i vad det här innebär egentligen. Det stora flertalet vet inte vad de fattar beslut om. Inte hur långtgående det är. De litar bara rent allmänt på att de ledande företrädarna, som väntas ha satt sig in i det här och följt frågan i många år, gjort en korrekt avvägning av att det här är absolut nödvändigt för att Sverige ska kunna delta i internationella insatser.”

Swebbtv:

”Visselblåsare som röjer vissa hemliga uppgifter om globalistorganisationer som FN och Nato kan i framtiden dömas för utlandsspioneri. Det blir resultatet av en ny grundlagsändring, som väntas röstas igenom i riksdagen nästa vecka. Relativt få svenskar verkar medvetna om att Sveriges grundlag håller på att ändras. På ett fundamentalt sätt. Det handlar om lagen om utlandsspioneri, som kommer försvåra för landets journalister att bedriva grävande journalistik.”

Gustav Kasselstrand kommenterade saken:

”Föreningsfriheten begränsas. Föreningar som av regeringen klassas som ”terrorister” förbjuds, och den som är engagerad i föreningen kan dömas. Men någon definition på terrorism finns inte, vilket öppnar upp för politiskt godtycke och rentav politiskt missbruk mot oppositionella rörelser. Människorättsorganisationer har varnat för just detta, men regeringen bryr sig inte. 

 – Det blir även förbjudet (!) att avslöja information som kan skada Sveriges relation till någon annan stat eller organisationer som Nato, EU, FN. Tidigare avslöjanden om FN-soldaters sexuella övergrepp mot barn, eller att Sverige hade en hemlig vapenfabrik i Saudiarabien, kan numera räknas som utlandsspionage vilket leder till långa fängelsestraff. Du som medborgare kommer därför inte längre att få rättvisande information om Sveriges internationella samarbeten.”

Liksom andra ändringar i grundlagar och lagar genomfördes denna omröstning i tysthet. Inga debatter, inget förslag till folkomröstning. Ingenting! Bara tystnad överallt. Partierna som vill inskränka press- och yttrandefriheten är M, SD, L, KD, C och S som sade JA. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inte inskränka pressfriheten och röstade NEJ.

SD låter EU bestämma våra vapenlagar

Den 7 juni 2023 röstade riksdagen ja till en ändring i svensk vapenlagstiftning efter påbud från EU. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2023 och innebär bland annat följande:

  • Kraven på märkning utökas samtidigt som det införs en möjlighet att göra undantag från märkningskraven för historiskt värdefulla vapen.
  • Vapenmagasin som rymmer många patroner och som kan kombineras med vissa halvautomatiska skjutvapen regleras.
  • Vapenmäklare, det vill säga verksamhet som kopplar ihop köpare och säljare av vapen, regleras på motsvarande sätt som vapenhandlare.
  • Vapenhandlare och vapenmäklare ska rapportera om ett köp eller försök till köp av ammunition väckt misstankar, exempelvis på grund av omfattningen kraven på registrering utökas.

EU sätter villkoren, svenska politiker säger ja och amen utan debatt och utan att ifrågasätta någonting. Alla Tidöpartier (M, SD, KD och L) röstade ja till förslagen som kommer att göra livet surt för hederliga och laglydiga människor, alltså den grupp som följer lagen. Svensk vapen- och jaktpolitik ska vara en nationell fråga, inte påbud från EU. Ännu en gång svek SD i en angelägen fråga.

SD accepterar diskriminerande mediestöd

I juni 2023 visade SD återigen hur man fortsätter sin bana in i den politiskt korrekta värmen. I stället för att utmana makteliten vill man bli en del av den. Nyligen presenterade regeringen ett förslag till nytt mediestöd med uppsatta ”demokrativillkor” för att kunna strypa stöd till media som statsmakten inte gillar. Staten vill kunna kontrollera att mediestöd uteslutande går till media med en godkänd värdegrund.

Media som kritiserar statens politik när det gäller migration, EU, Nato och annat ska få så lite stöd som möjligt eller inget alls. Många har ifrågasatt om det tänkta demokrativillkoret är förenligt med grundlagen. Bland annat Svenska Journalistförbundet, Publicistklubben, Stockholms universitet och juridiska fakulteten vid Uppsala universitet ifrågasatte det. Journalistförbundet sade mycket riktigt att det exempelvis kan ”öppnas upp för godtyckliga bedömningar på myndighetsnivå”.

Sverigedemokraterna är dock nöjda med förslaget och kommer ge det stöd. Det säger Alexander Christiansson, partiets representant i riksdagens kulturutskott, som rimligen vet att förslaget kommer att drabba alternativmedia. Men SD ogillar alternativmedia starkt och det har förekommit att medlemmar har hotats med uteslutning eller blivit uteslutna för att de läst ”fel” media.

För staten är det viktigt att kontrollera opinionsbildningen och därför kommer statslojal media alltid att gynna partier som försvarar public service och mediemonopolet.

SD vill bedriva krig mot Ryssland

Sverigedemokraterna har valt att överge den svenska alliansfriheten som gynnat oss väl i 200 år. De har valt att rösta ja till medlemskap i Nato och de har valt att skicka vapen till USA:s och Natos proxykrig mot Ryssland. Sverigedemokraterna har blivit det mest krigshysteriska partiet i riksdagen och uppträder som ansvarslösa provokatörer mot Ryssland. Den 14 juni stod Oscar Sjöstedt (SD) i talarstolen i riksdagen. Han sade:

”Det är inte särskilt mycket mer än drygt 100 mil härifrån den här kammaren till Ukraina. I förra veckan fick vi ta del av ännu ett i raden av krigsbrott från Rysslands sida i och med sprängningen av dammen vid Kachovka. Kanske, herr talman, det värsta krigsbrottet sedan andra världskriget med extrema humanitära, ekologiska och inte minst ekonomiska konsekvenser samt därtill då givetvis ett flagrant brott gentemot Genevekonventionen. 

Ryssland är en terroriststat. Men vi fick också ta del hur ukrainska soldater och befäl varit på utbildning i Sverige och lärt sig att operera världens bästa stridsfordon, CV90. Och nu är de operativa med svenskutbildad Ukrainsk besättning på slagfältet i Ukraina redo att leverera stora mängder utav bonk. Och det här tycker jag att vi ska vara stolta över. Jag tycker vi ska vara stolta över det. För vår eget del, herr talman, det gäller fortsatt att säkra Sveriges medlemskap i Nato men framför allt fortsätta rusta vår egen krigsmakt, därför att allierade eller inte allierade, försvaret av Sverige börjar i Sverige.

Vi behöver rusta upp för att kunna freda vår mark och värna det svenska rikets territoriella integritet.”

SD är ett hot mot Sverige och svenska folket

En som vet det är SD:s tidigare försvarspolitiske talesperson Roger Richthoff. Han var kritisk till att SD svängde i Natofrågan och manövrerades ut trots sin stora erfarenhet och kompetens med bakgrund som FN-officer och officer vid ingenjörstrupperna. Partiledningen (Åkesson med flera) som valde att försvara medlemskap i Nato har aldrig presenterat någon konsekvensanalys värd namnet eftersom de inte varit kapabla till det.

Deras argument har mest varit att upprepa vad andra Natoanhängare säger. Att de vill tvinga på svenska folket medlemskap i Nato utan debatt och utan folkomröstning är det yttersta beviset på att partiet går främmande organisationers och kanske främmande makters ärenden. Det finns flera uppgifter om det, som vi inte redogör för här.

Vad som dock är helt klart är att vissa nya medlemmar som kommit från Moderaterna och Socialdemokraterna efter riksdagsinträdet (och även före det) har lyckats placera sig på nyckelposter för att driva vissa agendor. Nu när SD har övergivit allt motstånd mot folkutbytet, EU och Nato fyller partiet endast en roll som falsk opposition – som en bluff. 

SD bara för att hindra ett verkligt anti-globalistiskt parti att komma fram

När SD framställs i media som något de inte är för att locka nationalister att rösta på dem istället för på något parti med en politik som påminner om den som SD hade före 2011 så vet man att makteliten medvetet vill hålla kvar väljarna i de partier som idag sitter i riksdagen och fungerar som marionetter åt FN, EU, NATO, WHO etc. Svenska folket har alltså blivit bedragna av SD, media och makteliten som samverkar inom flera områden och tillsammans vill hindra framväxten av bättre alternativ.

Det finns mycket mer att säga om alla de svek som partiet har ägnat sig åt och det finns många som kan vittna om hur illa de har blivit behandlade av partiledningen som betraktar vissa nationalister som skräp istället för resurser. Särskilt alarmerande är att SD kastar ut så många systemkritiska människor och behåller de mer politiskt korrekta bara för att de är lojala till den inkompetenta partiledningen. Medan Sverige förfaller demografiskt, ekonomiskt, kulturellt och politiskt så har SD svikt allt det som skulle kunna återställa en god ordning i landet. De föredrar att vara marionetter åt krafter som inte vill Sverige väl.

Bild: Kulturbilder
Bild: Kulturbilder

En allvarlig konsekvens av det politiska förfallet i SD är att många som lämnat partiet eller uteslutits inte har haft någon naturlig hemmahamn för sina åsikter. Så medan Sverige förfaller finns inget betydande nationalistiskt alternativ till SD trots att det mer än någonsin behövs en tydlig eller stark politisk opposition som agerar mot folkutbytet, EU och Nato.

Det behövs ett nytt parti som företräder folket i riksdagen

En annan konsekvens är att det inte finns några tydliga röster mot förfallet i Sverige. Sverige sjunker som en sten på en mängd områden och kriminaliteten breder ut sig. Landsbygden fortsätter att avfolkas och urbaniseringen accelererar. Nya betonggetton växer upp där den globaliserade befolkningen ska bo. I Sverige bor långt över en miljon muslimer och samtliga partier i riksdagen vill att de ska få bo kvar här och bli ännu fler.

Media kan fortsätta sina kampanjer för att skrämma och tysta alla som vill ta tillbaka Sverige. ”Public service” kan fortsätta kvotera in människor från hela världen för att framställa vårt land som ett mångetniskt allemansland. Nativiteten bland svenskar är för låg för att vi ska kunna överleva som folk. Kärnfamiljen måste återupprättas som föredöme. Svenskar måste fatta att de är en del av ett sammanhang.

De är ett folk med en lång historia som helst ska fortsätta och folket fortleva. Det är en skrämmande framtid vi går till mötes och inom en generation är etniska svenskar i minoritet i sitt eget land. För den nuvarande regeringen och SD är det viktigare att vara lydiga marionetter åt globalisterna i EU och krigsalliansen Nato än att ta hand om Sverige och skapa en ny nationell ordning där en trygg och blomstrande framtid skapas för svenska folket.

Efter att SD har slagits sönder inifrån av en långvarig och systematiskt förändring av politiken står svenskarna utan politiker som representerar det som skulle behövas för att rädda landet. Det är exakt vad makteliten ville och nu har de lyckats med sitt spel. Idioterna som fortfarande tror att SD kan eller vill åstadkomma något gott för svenska folket får gärna tro det. Men de har fel.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

3 KOMMENTARER

  1. Det här varnade jag och andra dåvarande SD medlemmar redan för 17 år sedan. Resultatet då blev att vi som stod bakom kritiken då, uteslöts från SD.
    Nu har vi facit i hand och det är värre än våra dåvarande varningar. SD har blivit ett parti som korrumperats av makt och som på alla sätt vill behålla sin plats vid köttgrytan.
    Rätt benämning på SD är ”landsförrädarpartit”

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter