Tag: Kommuner

73 % av vindkraften stoppas

Att motståndet mot vindkraftverken växer sig starkare, märks bland annat i den stora mängden planerade byggen som stoppas

Politiker ställdes mot väggen om vindkraft

Ett försökt att bygga ut vindkraften mötte inte gillande hos befolkningen, som var tydliga med sitt missnöje över politikerna

Vanligt att skattepengar går till korruption i kommuner

Tung tjänsteman angriper korruptionen i Sverige. Vill ändra hur kommuner granskas

Djuret stoppar vindkraftverk

Ett djur lyckades stoppa de stora planerna på att bygga upp tre stora vindkraftverk

SD-politiker sitter kvar

De SD-politiker som uteslutits ur partiet kommer inte att böja sig för partiledningen

17 000 hushåll utan vatten

En hel kommun har står utan vatten, vilket påminner om vikten av att vara förberedd på krissituationer

Kommuner brister i livsmedelsförsörjningen

Vid en kris skulle kommuner få slut på mat i ett tidigt skede. Men det finns sätt, även som individ, att bidra till livsmedelsproduktionen

Cigarettproducenter ska betala för nedskräpning

Kommunerna vill komma tillrätta med nedskräpning genom att väga cigarettfimpar

Utredning av rasistkortets överanvändning

Att godtyckligt kallas för "rasist" är inte acceptabelt anser politiker i Göteborg, som vill undersöka offentliganställdas upplevelser av det

Mycket fusk i kommunsektorn – och nästan riskfritt

Alltför många kommunala upphandlingar går inte rätt till och risken för upptäckt är liten för kommuner och tjänstemän

Senaste nytt