God kondition kopplas till lägre cancerrisk

En ny långtidsstudie på svenska män visar att unga män med god kondition löper upp till 40 procents lägre risk att senare i livet utveckla nio olika cancerformer. De med dålig kondition däremot, löper särskilt stor risk att drabbas av cancer i magtarmkanalen.

Vad klassas som god kondition?

Med god kondition avses förmågan att utföra aerob fysisk aktivitet som att springa, cykla, simma eller åka längdskidor under längre tidsperioder. Något som är känt sedan tidigare är kopplingen mellan god kondition och minskad risk för framförallt lung-, tjock-, och ändtarmscancer.

Dock har det varit ont om större långtidsstudier som tittar på övriga cancerformer. Därför har svenska forskare undersökt cancerrisken hos mer än en miljon unga svenska män i åldrarna 16-25 år i samband med mönstringen inför värnplikten. Vid denna utförs vanligtvis ett konditionstest på motionscykel.

Testresultaten från testen hade de hämtat från mönstringar under 37 års tid hos över en miljon unga svenska män. Själva studien publicerades i British Journal of Sports Medicine under förra månaden.

Så såg fördelningen ut

Bland de män som mönstrade mellan åren 1968-2005 hade 370 000 dålig kondition, 520 000 en genomsnittlig kondition och 340 000 en god kondition. Av dessa utvecklade 84 000 cancer senare i livet på åtminstone ett ställe i kroppen.

De mest vältränade männen hade, jämfört med gruppen otränade män, en betydligt lägre risk att utveckla en rad olika cancerformer där skillnaden var mest markant för matstrupscancer, levercancer och lungcancer. En koppling som huvudförfattaren till studien, ST-läkaren och forskaren Aron Onerup säger är starkare än förväntat:

– Vi kunde se att en god kondition vid ungefär 18 års ålder är tydligt kopplat till lägre risk för nio cancerformer. Kopplingen är starkare än vi hade vi förväntat oss och det är nya resultat för de flesta formerna av cancer som vi har undersökt.

Studiens svaghet

Under tidigare studier på området har osäkerheten legat i den egenrapporterade fysiska aktivitet hos deltagarna som forskarna förlitat sig på – något som är ett problem då de flesta människor har dålig koll på den egna aktivitetsnivån (de flesta skriver till exempel inte en träningsdagbok eller liknande).

Männen i den nya studien har följts upp fram till årsskiftet 2019/20 vilket ger en genomsnittlig uppföljningstid på 33 år. Trots den långa uppföljningstiden är studiens akilleshäl okunskapen om konditionsstatusen hos de mönstrande männen under sina fortsatta liv. Onerup säger dock att motionsvanorna oftast fortsätter i liknande spår:

– Utifrån de här resultaten kan vi inte säga någonting om i vilken ålder det är viktigast att ha en god kondition. Men har man grundlagt en viss kondition när man var ung är det vanligt att man håller sig i ett visst skick.”

Svårt att dra säkra slutsatser

Då det rör sig om en observationsstudie är det svårt för forskarna att dra någon säker slutsats om orsakssambandet mellan kondition och cancer. Kopplingen skulle likväl kunna bero på hälsosammare levnadsvanor hos vältränade individer, som vanligtvis röker mindre, dricker mindre alkohol och äter mindre skräpmat.

Fastän information om alkohol- eller kostvanor saknades hade man hos 20 000 av männen information om rökvanorna. Här verkade kopplingen mellan kondition och lungcancer till stor del kunna förklaras av rökning, något som Onerup säger ser ut att kunna förklara en tredjedel av kopplingen mellan kondition och cancer i matstrupen och levern.

De andra cancerformerna verkar dock inte kunna härledas specifikt till rökning, tillägger han.

Gäller inte alla cancerformer

Något som stack ut var att god kondition inte såg ut att ge minskad cancerrisk för alla cancerformer – åtminstone inte på pappret, då bättre kondition kunde associeras med 7 procent ökad risk för prostatacancer och 31 procent ökad risk för hudcancer.

Något som Aron Onerup tror kan förklaras med det hälsouppsökande beteendet hos vältränade män:

Vi tror att det kan förklaras med att män med högre kondition också har ett hälsouppsökande beteende där de oftare tar prostataprover och oftare kollar upp hudförändringar. När det gäller hudcancer skulle det också kunna bero på högre UV-exponering.

Får beröm av andra experter

Professorn i medicinsk epidemiologi, Liisa Byberg, tycker att studien både är spännande och väl genomförd eftersom forskarna har tittat på olika specifika cancerdiagnoser. Då blir det svårt att urskilja möjliga förklaringar när man klumpar ihop alla cancerformer.

Hon tillägger även att registerstudier har sina för- och nackdelar:

En nackdel är att man inte har tillräckligt med information om olika livsstilsfaktorer, eftersom de inte finns i våra register. Men utifrån den information som funnits har de gjort ett väldigt gediget arbete.

Fakta: Så mycket lägre var cancerrisken

Jämfört med männen i gruppen med sämst kondition hade männen i gruppen med bäst kondition…

… 5 procents lägre risk för ändtarmscancer,

… 12 procent lägre risk för bukspottskörtelcancer,

… 18 procent lägre risk för tjocktarmscancer,

… 19 procent lägre risk för cancer i huvud-halsområdet,

… 20 procent lägre risk för njurcancer,

… 21 procent lägre risk för magsäckscancer,

… 39 procent lägre risk för matstrupscancer,

… 40 procent lägre risk för levercancer och...

… 42 procent lägre risk för lungcancer.

Källa: Onerup m.fl., ”Associations between cardiorespiratory fitness in youth and the incidence of site-specific cancer in men: a cohort study with register linkage”, BMJKommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

1 KOMMENTAR

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter