Så upptäcker du och skyddar dig mot kryptobedragarna – Del 2 av 2

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.
Att ha lite vetskap om hur kryptobedragarna arbetar är viktigt av många skäl. Dels kan du i ett tidigt skede ana någonting lurt innan det är för sent men framförallt kan du förvarna andra som inte är lika insatta i bedrägeriernas utformning. Lika viktigt är givetvis vetskapen om hur du upptäcker och skyddar dig mot dem så att du mer sällan behöver utsättas för tidsödande, närgångna och återupprepade bedrägeriförsök.

Att känna till arbetsmetoderna = halva ekvationen

I den första artikeln skrev jag lite om hur ekonomiska bedragare, i detta fall kryptobedragare, vanligtvis arbetar. Det är viktigt att känna till eftersom just kryptobedrägerier är en väldigt sofistikerad bedrägeriform där många knep och tillvägagångssätt ofta går under radarn. I synnerhet för de som är ganska oinsatta i de arbetsmetoder och tillvägagångssätt som kryptobedragarna använder sig av.

Till dessa är det extra viktigt att dela denna information då de mestadels är bedragarnas levebröd, särskilt de äldre och mer naiva som oftare tenderar att tro gott om de flesta människor. Många är tyvärr de äldre och ekonomiskt utsatta som fått återstoden av sina livsbesparingar länsade av skrupellösa bedragare.

Att frånta bedragarna detta levebröd är därför något som vi alla kan bidra till. Ett enda förhindrat bedrägeri kan göra så att inte bara en utan flera bedragare tappar sugen och lägger ned sin verksamhet, eller åtminstone delar av den.

Även mer erfarna investerare hålla sig lite uppdaterade på de modernare bedrägeriformerna inom tillexempel kryptovalutor. Bara för att man har stor erfarenhet inom vissa investeringsformer, inklusive kryptovalutor och ännu inte blivit bedragen, är det ingen garant för att undgå framtida bedrägerier.

Att upptäcka och skydda sig = den andra halvan

Vet man lite om hur kryptobedragarna arbetar blir det betydligt lättare att upptäcka dem och även att skydda sig mot deras listiga bedrägeriförsök. Du behöver inte vara någon uppdaterad teknikguru för att kunna göra bägge. Allt som egentligen behövs är lite sunt förnuft, nyfikenhet och skepticism när det gäller främlingars påstådda välvilja. I dessa tider, när folk blivit alltmer stressade, självupptagna, och trötta är det lätt att låta sig fångas in av någon som tar sig tiden att bygga upp ett förtroende och god relation.

Något som givetvis hjälper dig på traven är förmågan att kunna skjuta upp belöningar, särskilt när det handlar om investeringar av olika slag. De flesta som investerat ett tag vet oftast att man inte blir förmögen över natt och särskilt inte genom att satsa allt på ett kort. Det blir man genom att leva under sina tillgångar, i kombination med regelbundet sparande över lång tid (ofta flera år eller årtionden) i diversifierade tillgångar som växer stadigt.

Tålamod är inte bara en dygd, det är din kanske största mentala tillgång när du investerar dina sparade slantar. Förutom att öka sannolikheten att göra dig förmögen över tid minskar det även ivern att satsa stora pengar i riskfyllda projekt (med tveksamma framtidsutsikter) och att falla för investeringsmöjligheter som låter alltför bra för att vara sanna. Varför investera i tveksamma, skumma högriskprojekt ifall man får stadiga intäkter från försäljningar och utdelningar på värdepapper tillexempel?

De som har mest bråttom med att bli rika är de som löper störst risk att fatta dåliga, ogenomtänkta beslut som på kort tid kan göra dem fattiga och i värsta fall ruinera dem. Därför är en stor del av offren för kryptobedrägerier personer som har knappa ekonomiska resurser och som drömmer om förvärvandet av stora rikedomar på kort tid.

Så upptäcker du kryptobedrägerierna

Foto: Wikipedia/ DannyMomsen
Foto: Wikipedia/ DannyMomsen

Att upptäcka ett kryptobedrägeri är inte alltid lätt men det finns några varningstecken man alltid bör hålla utkik efter:

-Löften om garanterad avkastning
Oavsett vad du investerar i så finns det tyvärr aldrig några 100-procentiga garantier för framtida avkastning. Detta då investeringarna kan både öka och minska i värde, samt risken för konkurser eller andra ekonomiska svårigheter som bolaget kan råka ut för. De kryptoerbjudanden som lovar framtida avkastning är därför vilseledande och något du genast bör ställa dig skeptiskt till.

-Dåligt eller obefintligt produktblad
En av de mest kritiska aspekterna av en ICO (Initial coin offering) är själva produktbladet, vilket är något som alla kryptoalutor ska ha. Detta blad ska klart och tydligt förklara hur kryptovalutan har utformats och hur den kommer att fungera. Ifall produktbladet ser märkligt ut, eller i värsta fall inte ens finns är, det en tydlig varningssignal du bör ta på allvar. Leta därför alltid upp produktbladet!

-Överdriven marknadsföring
”En bra produkt säljer sig själv” lyder ett gammalt uttryck och detta stämmer i allra högsta grad de företag som erbjuder tjänster och investeringsmöjligheter med kryptovalutor. Därför bör du vara lite extra skeptisk ifall du ser företaget ha en väldigt bred och omfattande marknadsföring i form av online-annonser, betalda influencers (och kändisar), fysisk marknadsföring, reklam i chattgrupper, och så vidare. Något som är utformat för att nå så många som möjligt på kort tid, för att därefter snabbt samla in pengar.

Ifall du upplever att marknadsföringen av diverse kryptoerbjudanden verkar överdrivna och/eller kommer med påståenden som inte kan backas upp, bör du stanna upp en stund och göra lite ytterligare efterforskningar. Oftast tar det inte många minuter innan du inser att det hela är ett bedrägeri av något slag.

-Namnlösa lagmedlemmar
Förutom att ta reda på ifall ett kryptoföretag ens existerar (och ifall det är seriöst) är det även ganska lätt att ta reda på nyckelpersonerna bakom det. Det vill säga, vilka de är eller inte är. Vanligtvis ska biografierna över personerna som driver investeringen vara lättåtkomliga, plus att de driver en aktiv och öppen närvaro på sociala medier. Gömmer sig personerna bakom olika alias och/eller är svåra att ta reda ska du vara mycket försiktig.

Kontaktar per telefon
Detta gör inga seriösa investeringsaktörer (eller banker) men de saker man gör över telefon uppskattar ju bedragarna då ingenting blir dokumenterat. Var därför alltid skeptisk när någon ringer upp dig gällande en investeringsmöjlighet och avsluta helst samtalet så fort möjligt. Särskilt ifall de ringer från något call-center utomlands och pratar engelska med kraftig brytning. Bland annat Indien har blivit känt som ett tillhåll för investeringsbedragare.

Utländska adresser eller licenser
Bedragare använder sig ofta av utländska adresser, internetdomäner eller licenser då du (som offer) får betydligt svårare att agera och göra något ifall du blir utsatt. Du har lite (för att inte säga obefintligt) skydd mot ett bedrägeri som skett över nationsgränserna. Dessutom är det betydligt svårare och jobbigare att spåra bedragarna. Särskilt vaksam ska du vara på utländska adresser eller licenser från länder utanför Europa och i synnerhet skatteparadis som Cayman-öarna, Bahamas, Panamá, Antigua, eller liknande. 

Löften om gratis pengar
När du ser dessa löften kan du kasta dem i papperskorgen direkt. Oavsett ifall det handlar om kontanter, värdepapper eller kryptovaluta så får du dem aldrig gratis och därmed är de investeringsmöjligheter som utlovar detta (mest sannolikt) falska. ”Ingenting är gratis” eller ”Det finns inga gratis skolluncher” är uttryck du säkert har hört tidigare och detsamma gäller kryptoannonser som utlovar gratis Bitcoins, Ethereums och liknande.

Så skyddar du dig mot kryptobedragarna

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Bitcoin_Cryptocurrency_Security.jpg/640px-Bitcoin_Cryptocurrency_Security.jpg

Vet du både hur kryptobedragarna arbetar och hur de kan upptäckas är steget inte långt till att själv kunna vidta de åtgärder som behövs för att skydda dig mot dem. Givetvis kan du ta reda på detta utan att veta särskilt mycket om deras arbetsmetoder men ju mer du vet desto lättare blir det att snabbt (och i god tid) kunna se mönstren.

Så hur skyddar man sig lättast mot dem och deras sofistikerade bedrägeriförsök? Nedan är några exempel på åtgärder som du kan vidta redan idag:

-Skydda (krypto)plånboken
För att kunna investera i valfri kryptovaluta behöver du en digital plånbok med privata nycklar. Dessa nycklar har oftast formen av ett långt, komplicerat lösenord av något slag. Därför bör du alltid hålla dina plånboksnycklar privata och gömma dem på ett säkert ställe. Om ett företag skulle be dig att avslöja sina nycklar för att ta del i en investeringsmöjlighet (ICO eller liknande) är det troligtvis en bluff.
Avslöja aldrig dina privata nycklar för någon!

-Håll ett öga på plånboksappen
Första gången du överför pengar eller kryptovaluta via någon plånboksapp ska du endast skicka en ytterst liten summa (på några kronor) för att bekräfta kryptoplånboksappens legitimitet. Ifall du uppdaterar appen och märker av misstänkt beteende eller något annat skumt bör du genast avsluta uppdateringen och avinstallera appen. På FI’s varningslista kan du upptäcka en del av dessa misstänka kryptoappar, företag och handelsplattformar.

-Ladda bara ned från officiella plattformar
Givetvis finns det ingen garant för att falska appar inte lyckas nästla sig in i Google-Play-Store eller App-Store. Dock är det betydligt säkrare att göra det där än på många andra ställen (från tillexempel chattgrupper, anonyma privatpersoner eller liknande).

-Var försiktig med annonser i sociala medier
Sociala medier är kanske den bästa plattformen för bedragare att marknadsföra sina bedrägerier. Där kan de utan större insyn (och under anonymitet) utlova presenter, gratispengar och generösa erbjudanden eller använda obehöriga bilder av kändisar, högprofilerade affärsmän eller näringslivstoppar för att skapa en känsla av legitimitet. Därför ska du alltid vara skeptisk när du ser kryptoalutamöjligheter annonseras på sociala medier och givetvis alltid kontrollera erbjudandet noga.

-Investera bara i sådant du förstår
Ifall du inte förstår hur en viss kryptovaluta fungerar är det alltid bättre att stanna upp och göra ytterligare efterforskningar än att köpa grisen i säcken. Därefter kan du ta ett rationellt beslut ifall det är rätt investeringsform för dig (eller ej).

-Gör efterforskningar
De mest populära kryptovalutorna är sällan bedrägerier då det alltid finns ett produktblad för dem. Rör det sig dock om någon mer okänd kryptovaluta bör du alltid göra lite mer efterforskningar. Leta reda på ett produktblad, ta reda på vem/vilka som driver valutan (och hur den fungerar) och leta efter riktiga recensioner och vittnesmål. Framförallt, leta efter en gedigen, uppdaterad och trovärdig lista med falska kryptovalutor för att leta efter bedrägerier.

-Ha tålamod och ta dig tid
Många bedragares taktik är att sätta offret under tidspress för att få honom/henne att investera pengarna så snabbt som möjligt. Det gör de genom utlovandet av bonusar, kraftiga rabatter, gratispengar och mycket annat, bara du slår till direkt. Förbli alltid skeptisk mot de som försöker att sätta dig under tidspress. Därför bör du alltid ta dig tiden att göra egna efterforskningar innan du investerar några pengar.

-Lämna aldrig ut personlig information
Vare sig det är på nätet eller via telefon bör du aldrig lämna ut personlig information, särskilt inte personnummer, telefonnummer BankID-koder eller andra viktiga lösenord. Det kan, förutom länsade konton, leda till oönskade telefonsamtal och e-postmeddelanden från bedragare av olika slag.

Ifall någon kontaktar dig utan föregående meddelande för att sälja på dig en investeringsmöjlighet i kryptovaluta är det med allra största sannolikhet ett bedrägeri av något slag. Därför ska du heller aldrig överföra pengar till någon som kontaktar dig på dessa sätt.

-Är det för bra för att vara sant?
Alla företag, investeringscoacher eller privatpersoner som utlovar garanterad avkastning, gratispengar eller att göra dig rik på kort tid är sannolikt bedrägerier. Låter det för bra för att vara sant är det oftast så. Därför ska man aldrig nappa på erbjudanden som låter för bra för att vara sanna, eller investera pengar man inte har råd att förlora.

Vad göra om du blivit lurad/bedragen?

Foto: Wikipedia/ Holger.Ellgaard
Foto: Wikipedia/ Holger.Ellgaard

Skulle olyckan vara framme och du redan har fallit offer för ett kryptobedrägeri gäller det att agera. Ju snabbare du agerar efter att ha gjort en betalning eller avslöjat personlig information, desto mindre risk att du blir ruinerad eller bedragen igen, samt att andra personer blir det. Ifall du gjort något av nedanstående till en misstänkt (eller bekräftad) bedragare bör du kontakta din bank omedelbart:

-Gjort en betalning med ett betal- eller kreditkort.
-Gjort en betalning via banköverföring.
-Delat personlig information om dig själv.

Eftersom kryptobedragare ofta säljer din personliga information vidare till andra brottslingar bör du så snart som möjligt ändra dina användarnamn, lösenord (och i värsta fall telefonnummer) för att förhindra ytterligare skada.
Har du blivit utsatt för ett kryptobedrägeri på sociala medier bör du rapportera det direkt till plattformen så att andra användare varnas.

Sedan bör du givetvis rapportera bedrägeriet (fastän det kan kännas skamligt) till relevant myndighet. Bor du i Sverige ska du anmäla det till Polisen till exempel. Fastän det för stunden kan kännas lönlöst ger du dem kanske en extra pusselbit eller två som i framtiden kan leda till avslöjandet av bedragarna.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter