Skolstängningarna minskade inte smittspridningen

Enligt en analys från Folkhälsomyndigheten (FHM) hade skolstängningarna inom de nordiska länderna ingen avgörande effekt på smittspridningen av Covid-19. Analysen visar istället att smittspridningen bland barn och unga följt den vuxna befolkningen, oavsett ifall skolorna varit stängda eller öppna.

Norden stod ut från mängden

Enligt ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten (FHM) stod de nordiska länderna (Sverige, Danmark, Norge och Finland) ut i internationella sammanhang då de hade ambitionen att i möjligaste mån hålla skolorna öppna, till skillnad från flertalet länder världen över som under läsåret 2020/21 förordade en ganska hårdför nedstängningspolitik av samhällena.

Under perioder med ökad smittspridning använde länderna hel- eller delvis distansundervisning med gradvis övergång till distansundervisning för att bryta spridningen. Det har även varit stora variationer såväl inom som mellan länderna i hur skolstängningarna har implementerats.

Likaså Sverige

Sverige, som i början av pandemin blev hårt kritiserat utomlands för sin ”slappa” och ”långsamma” nedstängningspolitk valde även att i högre utsträckning hålla skolorna öppna. Här omfattade distansundervisningen elever på högstadiet och gymnasiet medan låg- och mellanstadiet var helt öppet.

I övriga nordiska länder förekom det att skolor i korta perioder var stängda även för de yngre barnen. I övriga OECD-länder var det dock inte ovanligt att skolor stängdes ned i långa perioder för barn i samtliga åldrar.

Skolstängningarna verkningslösa

I datan gällande smittspridningen från de nordiska länder som FHM analyserat är slutsatsen att skolstängningarna inte minskade spridningen av Covid-19. Oavsett ifall skolorna hölls stängda eller öppna hade smittspridningen bland barn och ungdomar i princip följt spridningen i den vuxna befolkningen.

Ungdomar i åldrarna 16-18 år omfattades i större utsträckning av skolstängningar och andra åtgärder och var i Sverige, Danmark och Norge även den åldersgrupp med högst antal fall sett till hela befolkningen.

Fastän grundskolorna under läsåret 2020/21 i huvudsak var öppna sågs ingen påtaglig skillnad i antalet fall mellan olika åldersgrupper. Enligt FHM talar det för att skolstängningarna inte har haft någon större påverkan på smittspridningen och att den även har skett på andra platser än i skolorna.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter