Studie visar: därför får idrottande barn bättre psykisk hälsa

Deltagande i idrottsaktiviteter under tidig barndom kan förbättra självkänslan, som i sin tur kan bidra till bättre psykisk hälsa under ungdomstiden. Detta enligt ny forskning som publicerats i den prestigefyllda tidskriften JAMA Psychiatry.

Riskfaktorer har länge stått i centrum

Medan riskfaktorer för psykiatriska symptom hos ungdomar är väletablerade sedan länge, finns det en begränsad förståelse för de förebyggande faktorer som kan mildra dessa symptom. Medförfattarna till den nya studien uppmärksammade dock övertygande bevis som visar att motion har en positiv betydelse för den psykiska hälsan under hela livet.

Studiens huvudförfattare, María Rodriguez-Ayllon, som är verksam vid Erasmus Medical Center, säger att detta ämne var särskilt intressant då hon nyligen genomförde en systematisk genomgång och meta-analys, där hon lade märke till motionens lilla men positiva inverkan på den psykiska hälsan hos ungdomar.

Jag antog att genom utredandet av de mekanismer som sammankopplar motion med psykisk hälsa, kunde vi utforma mer effektiva förebyggande åtgärder i framtiden. Detta i syfte att förstärka de fördelar som motion har på psykisk hälsa i dessa åldrar.

Så genomfördes studien

För att kunna genomföra studien samlade forskarna in data från en i Rotterdam pågående generationsstudie som är uppdelad i olika åldersgrupper hos befolkningen. De samlade in data från över 6000 deltagare i åldrarna 6, 10, och 13 år.

Uppgifter om fysisk aktivitet erhölls via frågeformulär som ifylldes av vårdnadshavarna och där psykiatriska symptom rapporterades genom bekräftade kontrollistor. Forskarna samlade också in neurobiologiska, psykosociala och beteendemässiga uppgifter för att undersöka de möjliga faktorerna däremellan.

De upptäckte att ju högre deltagande i idrottsliga aktiviteter barnen hade vid sex års ålder desto lägre nivåer av invärtes symptom (som depression och oro/ängslan) uppvisades vid tretton års ålder. Den möjliga faktorn som upptäcktes var självkänsla, vilket förklarade 26% av variationen i sambandet mellan idrottsdeltagande och invärtes symptom.

Idrottsdeltagande på högre nivåer var självständigt kopplat till högre självkänsla och högre självkänsla kunde kopplas till lägre grad av invärtes symptom.

Färdigheter påverkar självkänslan

Vid en närmare analys fann man att det som påverkade självkänslan allra mest var idrottsliga färdigheter. Förutom självkänslan, upptäckte studien också att högre idrottsdeltagande kunde kopplas till bättre kosthållning medan försämrad sömnkvalitet var förenat med fler invärtes symptom. Rodriguez-Ayllon kommenterar fynden:

Idrottsdeltagande i barndomen är förenat med bättre psykisk hälsa i ungdomen genom den positiva roll som idrotten har på självkänslan (hur vi värderar och ser på oss själva). Vi upptäckte att detta till huvudsak drivs av den idrottsliga kunskapsdelen av självkänslan, syftande på ens förmåga att bli duktig på idrott.

Hon tillägger att ungdomar med en högt upplevd kunskap inom idrott har större sannolikhet att erfara idrottens positiva effekter på den psykiska hälsan, vilket bör beaktas när barnen ska välja idrottsaktivitet i tidiga år.

Övriga motionsformer utanför idrotten verkade inte uppvisa någon betydande koppling till psykiatriska symptom, vilket påvisar att ett idrottsdeltagande i unga år antagligen är den mest effektiva motionsformen för att förbättra eller bibehålla den psykiska hälsan hos ungdomar.

Med vissa förbehåll

Precis som med all forskning finns det dock vissa förbehåll, så även i denna studie där dess tvärsnittliga natur förhindrade slumpartade slutsatser. Forskarna upptäckte att det kan finnas andra oupptäckta mekanismer som kan förklara kopplingen mellan idrottsdeltagande och invärtes symptom.

Den empiriska utformningen som begränsar slutsatserna angående slumpen är en av de största begränsningarna i vår studie. Därmed kan framtida interventionsstudier utföras för att ta itu med denna fråga, säger Rodriguez-Ayllon.

Rådet – välj rätt idrottsaktivitet

Trots begränsningarna betonar fynden den viktiga roll som självkänslan spelar i kopplingen mellan idrottsdeltagande och utfallen beträffande psykisk hälsa hos unga.

Rodriguez- Ayllon råder därför föräldrar att hitta en idrottsaktivitet till sina barn som de både gillar och känner sig bekväma med. Det har inte enbart visat sig vara bra för deras fysiska utveckling utan även för deras psykiska hälsa och välmående.

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

1 KOMMENTAR

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter