Ta tillvara på styrkorna hos våra äldre

Detta är en krönika. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. 
Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.

Att vara lite äldre och ha några år på nacken är inte alltid av ondo. Inte ens i vårt ålders- och ungdomsfixerade samhälle kan det ungdomliga i alla lägen ersätta det lite äldre och mer erfarna. Detta gäller på många områden inom allt från arbetslivet till det militära och till och med idrotten. Med åldern får man en rutin och vana i gemet, vilket är något som det moderna samhället oftare borde ta tillvara på.

Den eviga åldersfixeringen

Att vi lever i ett ålders- och ungdomsfixerat samhälle råder det inget tvivel om. Åtminstone vi som bor i västvärlden har under de senaste årtiondena fått erfara en åldersfixering utan dess like. Överallt möts vi av reklamannonser och budskap som hyllar och upplyfter det ungdomliga, nya och fräscha. Vi ska helst förbli och se evigt unga ut så länge som möjligt (helst livet ut), kosta vad det kosta vill i tid, pengar och uppoffringar av olika slag. Vissa är till och med beredda att äventyra hälsan bara för att se några år yngre ut ett litet tag till.

NI har säkert hört Magnus Ugglas gamla låt ”Fula gubbar” som tar upp detta fenomen på ett smått satiriskt sätt. Fastän låten handlar om manlig fåfänga och ungdomsfixering är det fortfarande ovanligare bland män än kvinnor, även om det skett en ökning hos männen på senare år. Detta är ingenting konstigt utan har sina naturliga, biologiska orsaker eftersom män och kvinnor är olika och dras till olika egenskaper. Tänk vad hemskt att påstå något sådant anno 2023 när vi ska vara lika i alla avseenden.

Att män först och främst dras till kvinnors utseende och andra yttre hälsomarkörer som utstrålar ungdom, fertilitet och femininitet är därför ingenting konstigt (män är visuella varelser). Lika naturligt är det att kvinnor dras till något andra egenskaper hos män, såsom självförtroende, humor, psykisk stabilitet och förmågan att ansamla resurser, förutom några grundläggande hälsomarkörer givetvis.

Ett modernt fenomen

Den moderna Hollywood-kulturen har varit ett destruktivt inslag i vår vardag. Foto: Wikipedia /Thomas Wolfwww.foto-tw.de

Fixeringen vid det ungdomliga som vi sett breda ut sig i västerlandet de senaste årtiondena saknar motstycke i denna värld. Detta är något som vi till stora delar fått hit från amerikansk populärkultur, det vill säga Hollywoodkultur med skådisar, artister och kändisar som ser evigt unga och fräscha ut. En utveckling som påbörjades med televisionens intåg i de svenska hemmen och alla Hollywood-filmer som visades på svenska biografer. Det var dock inte förrän VHS-kassetternas -och senare den kommersiella TV:ns intåg – som denna kultur blev vida spridd och tillgänglig för samtliga.

Sedan internets framfart har denna utveckling fullkomligt exploderat och idag möts vi bokstavligt talat av ungdomliga budskap överallt. Likaså alla de bilder, TV-serier och filmer som anspelar på sex och erotik. Därmed är det lätt att tro att samtliga runtomkring en ser unga, friska och fräscha ut, utom en själv som råkar vara undantaget. Det är lätt att känna sig gammal och skröplig i jämförelse, ungefär som att man är förbrukad och livet är över redan innan man fyllt 30 eller 40. Inte undra på att många känner en stress över att åldras med tanke på hur både populärkultur och samhälle ser på både ålderdom och åldrandet numera.

Detta blir särskilt tydligt på arbetsmarknaden där de äldre, erfarnare och mer kompetenta ofta får stå tillbaka för yngre förmågor, ofta på grund av sin ålder. Det finns nog få områden där åldersdiskrimineringen blir lika tydlig och påtaglig, med undantag kanske för all modern teknik som kommer ut i en rasande fart och som vi alla förväntas anpassa oss till på kort tid. Där hänger många äldre (samt medelålders) inte riktigt med i svängarna. Det kontantlösa samhället och diverse appar är ett praktexempel på detta. Hänger man inte med i det senaste, nya, moderna, riskerar man (bokstavligt talat) att hamna utanför samhället.

Vart tog den gamla devisen om att värna de äldre och ta vara på deras livserfarenhet och visdom vägen?

Har inte varit normen

Förr i tiden respekterade man de äldre och tog tillvara på deras erfarenhet och visdom.
Foto: Wikipedia /Swedish National Heritage Board
Förr i tiden respekterade man de äldre och tog tillvara på deras erfarenhet och visdom. Foto: Wikipedia /Swedish National Heritage Board

För tvärtemot vad många tror har inte det ungdomliga, nya och moderna alltid stått i fokus, inte ens i Sverige och övriga västländer. Tvärtom har vi förr i tiden, åtminstone innan 68-revolten, värderat de äldre högt och sett till att ta vara på deras erfarenhet och visdom. I de gamla by- och bondesamhällena fanns det alltid någon klok gubbe och/eller gumma som -förutom att bota sjukdomar genom (ovetenskaplig) folkmedicin – de yngre alltid kunde rådfråga gällande vardagliga spörsmål. Dessa gubbar och gummor ansågs som kloka, visa erfarna och härdade av livets många utmaningar och svårigheter.

Därtill hörde även att man skulle ta hand om och beskydda de äldre då de – på grund av sin ålder och utsatthet – inte längre kunde försvara sig mot illasinnade angripare. Ifall de gick förlorade gick även värdefull erfarenhet och visdom förlorade. Därav devisen att man ska respektera och vårda de äldre, något som till viss del finns kvar även idag, fastän mycket av denna inställning tyvärr har gått förlorad. För undertecknad är det en självklarhet att erbjuda sittplatsen i kollektivtrafiken till en äldre person, något som många idag verkar ignorera.

Som tur är börjar alltfler röster att höjas för att denna grupp ska få den respekt och vördnad som de (oftast) gjord sig förtjänt av. Behovet av att känna sig behövd och önskad försvinner inte bara för att vi blir äldre.

Gammal är äldst (även inom idrotten)

Rudi Völler - Ett av många exempel på gamla fotbollslegendarer som sadlar om till tränare när de gjort sitt på planen.
Foto: WIkipedia /Fuguito
Rudi Völler – Ett av många exempel på gamla fotbollslegendarer som sadlar om till tränare när de gjort sitt på planen. Foto: WIkipedia /Fuguito

Ni har säkert hört detta gamla uttryck flera gånger men för de av er som inte hört det betyder det helt enkelt att ”en gammal person är den som har mest erfarenhet och är den vars ord väger tyngst”. I krisande, utmanande eller svåra situationer av olika slag (som inte kräver ungdomlig styrka eller snabbhet) är det därför den äldstes och/eller mest erfarnas ord som väger tyngst. De flesta av er skulle till exempel känna er betydligt tryggare med två piloter vid spakarna som har klockat minst 7000-8000 flygtimmar snarare än två som bara flugit några hundra timmar.

Detsamma när du vill ha råd gällande barnuppfostran eller andra spörsmål som rör familjen. Då rådfrågar du givetvis en person som har haft åtminstone några egna barn och vet vad det innebär snarare än en person som ännu inte fått några.

Detsamma gäller till stor del även inom idrotten där de äldre, mer erfarna spelarna oftast (med flest timmar på planen) är de som blir lagkaptener och sedan själva tränare (eller idrottskommentatorer) när deras karriärer är över. Visst har de unga spelarna en energi, snabbhet och uthållighet som är vida eftertraktad när de är nya på proffsmarknaden och sannolikt har många bra år framför sig. Dock kommer det en dag när de själva blir äldre och inte är lika explosiva och energiska längre. Då får de andra roller inom truppen som passar deras tempo och erfarenhet bättre.

Från min egen idrottsutövning som är långdistanslöpning, kan samma mönster skönjas. Jag ser det varje år i framförallt Lidingöloppet där många yngre, orutinerade löpare (som kanske springer tremilen för första gången) går ut alldeles för hårt första halvan av loppet. Sedan, när det är en mil kvar (och de värsta backarna återstår), ser de alldeles stumma och färdiga ut. De lite äldre, mer erfarna löparna har varit med förr och klarar därför oftare av att springa sitt eget lopp där de inte bryr sig nämnvärt om vad de andra löparna gör. Därför tar de oftare placeringar under slutmilen än sina yngre motlöpare.

Vi kommer alla att åldras

Åldrandet är en naturlig del av livet och någonting vi får förhålla oss till. Foto: Wikipedia /Rebelo-Marques, De Sousa Lages, Andrade, Ribeiro, Mota-Pinto, Carrilho and Espregueira-Mendes

En sak som är nästan lika säker som att vi alla en dag ska dö (och skatter) är att vi alla kommer att åldras och själva bli gamla, vare sig vi vill det eller ej. Att komma tillrätta med den ofta bristande respekten och hänsynen gentemot de äldre (dvs pensionärerna) är därför inget isolerat litet problem som endast påverkar denna grupp. Gör vi själva ingenting idag för att vända utvecklingen är det vi själva som en dag kommer sitta där på pottkanten (när vi blir gamla) och bli dåligt behandlade av de yngre generationerna.

De av oss som själva inte gjort någonting för en förbättring på det området har då precis lika lite rätt att klaga som de som ondgör sig över den eskalerande kriminaliteten och själva röstar på de partier och politiker som gör brottsvågen möjlig. För att de äldre generationerna idag, plus min egen och framtida generationer ska få en värdig ålderdom där pensionärernas livserfarenheter, lärdomar och kunskaper tas tillvara finns det faktiskt en del som vi kan göra redan idag.

Så förbättrar vi villkoren för de äldre

Det behövs egentligen inga enorma åtgärder eller avancerade (och dyra) samhällsprogram för att de äldre ska få en värdig och minnesvärd sista tid i jordelivet. Det handlar mest om att utbyta erfarenheter, skapa ömsesidig respekt och förtroende mellan generationerna.

Samt att de äldre ska få känna sig både behövda, sedda och önskade av samhället i stort, fastän de kanske inte har samma energi och rörlighet som när de var yngre.

Det gynnar inte bara denna grupp utan de yngre generationerna likaså då det som är bra för seniorerna oftast är av godo för alla inblandade. Hur seniorerna mår och behandlas är ett mått på samhällets status enligt många, varför det är viktigt att återbörda den status som de en gång haft.

Här är några förslag på hur detta kan göras och kom ihåg, du har större makt att påverka detta än du tror. Många bäckar små som det heter. Du kommer själv att bli gammal en vacker dag och behandla därför de äldre som du själv skulle vilja bli behandlad när du börjar bli till åren.

– Erbjud din sittplats/säte till en äldre person på bussen eller tåget (förutsatt att du inte är gravid eller har någon form av funktionsnedsättning givetvis).
– Hjälp dem gåhjälp över gatan eller över den istäckta stigen ifall det ser svårt ut.
– Erbjud dem alltid bärhjälp eller inpackning i livsmedelsbutiken eller affären ifall de ser ut att kämpa.
– Försök att se ålderdom som liktydigt med visdom, erfarenhet och kompetens snarare än någonting förlegat och belastande.
– Bjud in pensionärer till daghem och skolor där de får berätta intressanta och inspirerande historier för barn och ungdomar från sina liv.
– Ifall du är chef på ett större företag eller offentlig verksamhet – försök att få pensionärer att ställa upp som handledare på arbetsplatserna (inom yrket de tidigare varit verksamma) och erbjud dem någon form av ersättning för besväret. De har oftast mycket att lära ut och blir glada av att känna sig behövda och bekräftade.
– Ifall du har en musikalisk ådra, uppträd gärna för de äldre på äldreboenden, kalas och i andra sammanhang. Det är oftast väldigt uppskattat.
– Besök gärna denna hemsida (hemstöd), som är en bra förmedlingstjänst där du kan hjälpa äldre människor. Den är ett utmärkt komplement till hemtjänsten och äldreboenden.
– Du kan även stödja äldrekontakt.se som arbetar med att bryta den sociala isoleringen för många äldre, antingen genom att donera en slant, arbeta som volontär eller tipsa andra pensionärer om initiativet.

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter