Tag: Civilförsvar

Nytt lagförslag stoppar utländska företagsköp

Ny lag ska hindra utländska företag att investera i svenska skyddsvärda verksamheter. Sverige är ett av få EU-länder som inte har skyddet

Civilplikten återinförs snarast

Snarast möjligt ska civilplikten införas. Räddningstjänsten först ut för utbildning

Sverige måste åter bli självförsörjande på mat

Självförsörjningen avgör ett lands styrka. Vi måste i Sverige tillbaka till minst den nivå som rådde för 30 år sedan

Nyhetssändning 7 november

Nordkorea testskjuter. Iran vill stoppa demonstranter. Företag kan tvingas varsla. Civilförsvarsplikt från 18 år från nästa år.

Försvarsviljan måste ökas hos svenskarna

MSB vill satsa på att stärka försvarsviljan, öka kunskapen om det civila försvaret och våra medborgerliga skyldigheter.

Nyhetssändning 4 november

Trump kandiderar? Sparkar halva Twitter? Vill införa civilplikt. SD kritiserar Drag Story Hour. Hyreshöjning trots jättevinster.

Senaste nytt