Därför kommer inflationsmålet att uppnås nästa år – enligt IMF

Efter förra veckans räntebesked varnar Internationella valuatfonden (IMF) Riksbanken för att sänka styrräntan för tidigt. En rekommendation som står i motsats till bedömningen från marknadshåll där en första räntesänkning (från nuvarande 4,00 procent) förväntas i maj eller juni. Samtidigt bedömer de att inflationsmålet kommer att uppnås under 2025.

”Försiktighet bör iakttas”

Även om Riksbanken inte publicerade någon prognos i samband med förra veckans räntesbesked1. konstaterade de att indikatorer tyder på ett fortsatt dämpat inflationstryck framöver. Trots det säger IMF och dess uppdragschef Rupa Duttagupta2 – i samband med sitt årliga Sverigebsök – att man ska vara försiktig med alltför snabba kursändringar i penningpolitiken.

IMF:s bedömning är att den svenska inflationen kommer uppgå till 2,6 procent under detta år (2024), vilket är högre än Riksbankens inflationsmål3 på 2,0 procent. Riksbanken själva bedömde i sin penningpolitiska rapport i november förra året att inflationen – enligt KPIF-måttet4 – kommer uppgå till cirka 2 procent från och med i juni i år, för att sedan gå under 2 procent efter årsskiftet 2025.

Försiktig optimism – trots svag svensk tillväxt

Foto: Wikipedia /International Monetary Fund

Trots en fortsatt svag svensk ekonomi där inflationen varit hög under lång tid, fortsätter den att gradvis förbättras samtidigt som inflationen mattas av. Därmed finns det – enligt Duttagupta – en försiktig optimism där IMF bedömer att Sverige når inflationsmålet under första halvåret 2025. BNP-tillväxten kommer dock sannolikt att vara svaga 0,2 procent under året.

Faktorer som (enligt IMF) kan påverka inflationsutvecklingen uppåt igen är geopolitiska händelser som orsakar störningar i de globala försörjningskedjorna. Dessa kan dock i sin tur motverkas av den fortsatt låga ekonomiska tillväxten. De skriver att få ned inflationen till inflationsmålet och samtidigt upprätthålla den finansiell stabiliteten bör vara högprioriterade politiska beslut.

För att minimera systemriskerna och stärka den ekonomiska tillväxten på medellång sikt bör därför inte alltför snabba kursändringar i penningpolitiken göras. Samtidigt skriver man att stora offentliga investeringar och strukturreformer är av avgörande betydelse.

  1. Räntebeskeden (gällande styrräntan) ges alltid i samband med Riksbankens penningpolitiska möten som äger rum åtta gånger per år []
  2. Duttagupta är IMF:s uppdragschef för Sverige & Portugal, samt byråchef för Europaavdelningen. []
  3. Det främsta skälet till att Riksbanken, precis som många andra centralbanker runt om i världen, har ett inflationsmål är att en stabil och förutsägbar utveckling av priserna skapar förutsättningar för en gynnsam ekonomisk utveckling med god tillväxt. Målet är specificerat som en ökningstakt på 2 procent per år för KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) []
  4. KPIF = konsumentprisindex med fast ränta (dvs, eventuella räntehöjningar exkluderas) []
KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter