Tag: Lågkonjunktur

Lågkonjunkturen är här

Enligt bedömare befinner sig nu Sverige i en lågkonjunktur, men vissa av de vanliga effekterna lyser än så länge med sin frånvaro

Inflationstakten 10% under december

Inflationen högsta sedan finanskrisen på 90-talet. Elpriserna stigit nästan 30%

Lågprishandel på frammarsch

Trots ekonomisk kris tar sig lågprishandeln framåt

Depression bland svenska företagare

Nästan 100% av Sveriges företagare tror att 2023 kommer bli dåligt

Småhusbransch i kris

Sveriges 3 största småhusleverantörerna går nu ut med varsel på grund av arbetsbrist

Bostadsmarknaden 2022 – året då allt vände

Priserna och försäljningen av bostäder sjönk under 2022 vilket var en trendbrytning som inte setts sedan finanskrisen på 90-talet

Blandad bild av sämre svensk lågkonjunktur

Hela industrivärlden går nu in i en sämre konjunktur. Experterna är oeniga om ifall Sverige råkar värre ut än andra länder. Alla bedömare som för...

Premiepensioner faller – medelinkomsttagare drabbas

1,3 miljoner pensionärer påverkas när premiepensionen sänks upp till 17%. Medelinkomsttagare drabbas värst

Hushåll spår sjunkande bostadspriser

58% av hushållen tror på sjunkande bostadspriser

Inbromsning i riskkapitalbranschen

Minskad kapitalinhämtning och marknadsvärderingar i riskkapitalbranschen värsta sedan 2008

Senaste nytt