Tag: Krishantering

Kinberg Batra: Därför behövs kontanter

Kontanterna har fortfarande en viktig roll att fylla i Sverige och försvinner kan det slå hårt mot samhället, menar Anna Kinberg Batra

Så kan den svenska livsmedelsberedskapen förbättras

Beredskapen hos de svenska livsmedelsbutikerna behöver förbättras och nu håller myndigheterna på att undersöka hur detta kan förbättras

Lokal räddningsstyrka sätts upp i Västerbotten

För att stärka den lokala krisberedskapen sätts en ny räddningsstyrka upp i Västerbotten, till vilken man söker frivilliga

Sverige får en ny beredskapsflygplats

En ny beredskapsflygplats innebär utökade möjligheter att upprätthålla samhällsviktig luftfart

Så kan myndigheterna bygga upp Sveriges krislager

Sveriges krislager av livsmedel ska byggas upp igen och då sneglar myndigheterna på en framgångsrik modell som använts i ett annat land

17 000 hushåll utan vatten

En hel kommun har står utan vatten, vilket påminner om vikten av att vara förberedd på krissituationer

Omfattande strömavbrott – Detta kan du göra om du drabbas

När strömmen försvinner, såsom nu har skett på flera håll, finns det saker man göra för att minska de negativa effekterna, vilka du kan läsa om här

Stor efterfrågan på kontanter

Trots olika särintressens försök att motverka kontantanvändningen, fortsätter folk i hög grad att använda kontanter

Kommuner brister i livsmedelsförsörjningen

Vid en kris skulle kommuner få slut på mat i ett tidigt skede. Men det finns sätt, även som individ, att bidra till livsmedelsproduktionen

Ökat antal krigsplacerade säkrar civilsamhället i händelse av krig

Antalet krigsplacerade ökar rejält i Sverige, vilket garanterar att samhället hålls igång även i händelse av krig eller omfattande kriser

Senaste nytt